Du er her: Arkiv
Praktisk information

Åbningstider for gæster i cafe:
Mandag: 09:30-21:30
Tirsdag: 09:30-15:30
Onsdag: 09:30-15:30
Torsdag:09:30-15:30
Fredag: 09:30-15:30
Lørdag: Lukket
Søndag: 11:30-15:00
Helligdage: 11.30-14.00

Aktiveringstilbud i tidsrum:
Mandag: 08:00-22:00
Tirsdag: 08:00-16.00
Onsdag: 08:00-16.00
Torsdag: 08:00-16.00
Fredag: 08:00-16.00
Lørdag: Lukket
Søndag: 10:00-15:30
Helligdage: 10.00-14.30

Nyhedsbrev arkiv

 

 

Tekst: Da det blev kendt, at vi påtænkte at nedlægge Livsnerven, kom der flere udmeldinger om, at det var en skam, fordi Livsnerven er en del af Café Parasollen og læses og diskuteres af mange. Det har fået os til at revidere beslutningen og som meddelt på Stormøde d. 20.3. blev vi enige om, at en kvartalsvis udgivelse var bedre end ingen. Husk du kan følge med i Café Parasollens liv på Facebook. Selvom du ikke selv er med i FB kan du komme dertil fra caféens hjemmeside:  www.cafe - parasollen.dk Fremstillingen af Livsnerven kræver faktisk mange ressourcer såvel for dem, som skal skrive rettidigt, som for dem, der redigerer, printer og sætter på hjemmesiden. Men vi håber, at gæster og andre interesserede vil bidrage med indlæg af og til og dermed gøre opgaven lettere – og bladet mere spændende. Det blev besluttet på Stormødet, at de ønsker, man havde til indholdet, var nyheder, og hvad der sker i Café Parasollen. Man kan indvende, at en udgivelse hvert kvartal begrænser nyhedsværdien, men jeg vil fremhæve, at Sognebladet også kun udkommer hvert kvartal og tilføje, at man kan orientere sig om aktiviteter, hvis man tager et eksemplar af årshjulet, følger med på opslagstavlerne og læser de flyers, som vi lægger på bordene forud for et arrangement. Nuvel: foråret er på vej, og med det også en del helligdage – seks i alt. Caféen har åbent alle helligdage fra kl. 11.30 - 14.D.18.5. fylder Café Parasollen 23 år. Tænk, at det er tre år siden vi holdt vores store 20 - års jubilæum, og at der kun er to år til den næste store fejring:  25 år i 2019. I skrivende stund er der fuld gang i planlægningen af KFUM - KOPPEN, som løber af stablen d. 20.5. Hvis du ikke tidligere har deltaget, så spørg nogle der har – det er én af årets virkelig store begivenheder og en utrolig hyggelig dag, som jeg helst ikke går glip af. I Kolding Hallerne mødes vi med gæster, frivillige og ansatte fra andre caféer og væresteder rundt om i landet og dyster i alle mulige idrætsgrene. Man kan...

Snart skal vi til at vænne os til at skrive 2017, men inden da lidt tanker over 2016, som har været et godt og roligt år i Café Parasollen.  KFUM-KOPPEN var ét af forårets højdepunkter, mens høstfest/koloni i Skæring og  gratis fællesspisning mandag aften blev nogle af efterårets.

De gratis fællesspisninger har slået alle forventninger med over 50 gæster og en rigtig god stemning hver gang. Du kan stadig nå at være med, da der i skrivende stund stadig er få pladser tilbage til 30.januar og ellers mulighed d. 27.2. og 27.3., hvorefter projektet slutter. Men kom gerne alle andre mandage og vær med til at deltage i et hyggeligt spisefællesskab.

En tak skal lyde her til Støtteforeningen Café Parasollens Venner, som har haft flere velbesøgte arrangementer i årets løb med fællesspisning og lotteri. Tak for jeres støtte til gavn for Café Parasollen.

I december har bordene i caféen været prydet af smukke juledekorationer, som hobbydamerne atter engang har været mestre for. Caféen har været juleklædt med hjerter hængt op af andre frivillige, juletræet bragt til huse og pyntet med lys til terrassen. Der er blevet bagt og kokkereret, lavet handyman-opgaver, talt med gæster, slæbt affaldssække, vasket op, skrællet kartofler, gjort rent, ekspederet, pakket gaver ind, brygget kaffe og meget, meget mere.  Alt dette lader sig kun gøre, fordi så mange hver dag bidrager med deres indsats til gavn for Café Parasollen, dette dejlige sted, hvor der er hjertevarme og rummelighed.  

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle jer fantastiske frivillige, bestyrelsesmedlemmer og ansatte som støtter op om det meningsfulde og samfundsnyttige arbejde, der udføres i Café Parasollen

Også en tak til hver en cafégæst, som med sin tilstedeværelse bidrager til caféens mangfoldighed og viser omverdenen, hvorledes en broget skare af mennesker kan færdes i  fordragelighed  og  fredelig sameksistens år ud og år ind.

Så vil jeg vende blikket mod 2017 og omtale de prisstigninger, som kommer pr.1.1. Den varme mad stiger fra 42 kr. til 45 kr. og her er det værd at bemærke, at der er fri kaffe/te inkluderet samt at der ikke har været prisstigninger på middagsmaden de sidste fem år. De fleste priser bibeholdes som i 2015, men I kan se nærmere på prislisten. Café Parasollen skal som socialøkonomisk virksomhed ikke nødvendigvis give overskud – et evt. overskud geninvesteres i caféen – men økonomien skal dog løbe rundt. Dette arbejdes der på dag ud og dag ind – med held nu igennem 22 år og syv mdr. En væsentlig faktor til at sikre robusthed er at udvise rettidig omhu. Her betyder det, at prisstigninger i samfundet og dermed øgede udgifter til husleje, løn og vareindkøb må følges af øgede indtægter, herunder prisstigninger  for at det hele kan hænge sammen.

Til slut vil jeg sige tak for 2016, jeg glæder mig til at opleve 2017 med jer alle

Merete

 

nyhedsbrev - december 2016

 

Kære alle

I år har vi andre åbningstider i julen end tidligere - men samme dejlige mad og venlige personale.

Første juledag byder Café Parasollen på julefrokost, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.  Det koster 75 kr. eller to klip på klippekort.

Anden juledag står menuen på hamburgerryg og grønlangkål. Prisen er som ved almindelige middage 42 kr. eller et klip på klippekort.

Åbningstiden begge dage er fra kl. 11.30-14.

Vi lukker tidligere end vanligt, da erfaringer fra tidligere år viser, at de fleste gæster har forladt caféen på dette tidspunkt

Venlig hilsen

De ansatte/Merete

---

Adventstiden er begyndt. Vi synger sange med en glæde og forventning. Der pyntes og hygges i hele caféen. Dufte spreder sig og det vækker ofte minder om venskaber og familie. Vi glæder os til at være sammen, eller vi savner fordi vi har mistet. Det er godt at dele minder, det er dejligt at dele håb og glæde. Dette er hverdagen i caféen, hvor der er tid til snak og tid til at lytte, for vi deler livet.

Livet er en vandring. Vi lever med alle vores basale følelser. Dette gør ikke adventstiden mindre aktuel midt i en ventetid. En ventetid hvor vi venter på, at Jesu kommer igen. En ventetid, hvor håbets ”anker” er kastet ind i evigheden.

I september sang vi denne sang på vores årsmøde i KFUM`s sociale arbejde. En pilgrimssang, som er skrevet over den Hellige Brigittas bøn, af Iben Krogsdal. Den hellige Brigitta kom fra Vadstena i Sverige og levede i årene 1303-1373. Med denne lille sang vil jeg ønske jer alle en velsignet adventstid og en glædelig jul.

 Kærlig hilsen

 Dorthe Maagaard

1.Vejen er din, men jeg går den
Vær hos mig, Gud når jeg vandre
Gennem det liv du forandre
Lov mig at hver gang jeg mister mit sted
er du med.
 
2. Hvor skal jeg hen? Giv mig retning
Kald på mig, hvisk gennem andre
Her skal du virke og vandre
Vis mig min næste der græder og ler
Jeg er her.
3. Vejen er min, jeg skal gå den
Vær hos mig, Gud, når jeg træder
Ind i det ukendtes steder
Giv mig en skæbne der læger mit sår
Mens jeg går.
4. Livet er dit, men jeg får det
Træder jeg ind i dine gåde
Lov mig du altid vil råde
Vis du dig større end alt vi kan se
Lad det ske.
5. Vejen er min tør jeg gå den?
Vær hos mig, Gud, så jeg finder
Fodfæste hvis jeg forsvinder
Spred du dit vingefangs rolige vej
Under mig".

---

Nye udfordringer

Jeg har siddet i bestyrelsen for Parasollen siden 2014.  Tre år som har været meget lærerige. Jeg har fået øjnene op for, at for mange er det ikke en selvfølge at have et netværk, nogen at komme hjem til og nogen at snakke med.

Jeg var til KFUM´s årsmøde d. 16. - 17. september i år. Et møde med spændende oplæg, indsigt i KFUM´s  arbejde for socialt udstødte, alle dem, der ikke er med på ”toget”.

Eller sagt med Jens Maibom Petersens (formand for KFUM´s hovedbestyrelse) ord:

”Det er lykkeligt at være lykkelig i Danmark, men det er ulykkeligt at være ulykkelig i Danmark.”

Den tidligere chefredaktør Bo Lidegaard holdt et fantastisk oplæg om udsatheden i de kommende år og hvor en indsats er nødvendig i forhold til den måde samfundet ændrer sig på.

Vores høje produktivitet er betingelsen for, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Den teknologiske udvikling vil betyde en stor grad af robotudvikling, f.eks. førerløse biler og en virtuel økonomi.

Hvad betyder så alt det her? Det betyder, at de der ikke er højproduktive får sværere ved at ”komme med”.

Derfor er det afgørende, at vi bliver bedre til at inkludere udsatte grupper. Fattigdom er ikke det væsentligste problem. Det væsentligste problem er udstødelse, at alt for mange ikke er med i udviklingen. Vores opgave er at få de udstødte grupper MED.

Vi kan ikke bare betale os ud af problemerne.

KFUM laver masser af socialt arbejde med mange udsatte grupper, og for det meste gennem frivilligt arbejde. De frivillige og ansatte på vores lille café laver et stort arbejde fo,r at så mange som muligt kan være MED.

Det er dejligt at få lov til at være med til at lave dette arbejde. For mit vedkommende ikke direkte ”på gulvet”, men som medlem af Parasollens bestyrelse. Det giver som sagt mig personligt meget.  Det har i den grad været en øjenåbner for mig at arbejde med Parasollen. Tak for det.

Tak til alle de frivillige og ansatte i Parasollen, der hver dag sikrer at flere kan blive en del af det samfundsmæssige fællesskab.

Det er til jer frivillige, ansatte og gæster min julehilsen skal gå til.

Håber I alle må få en hjertevarm og på alle måder dejlig JUL og selvfølgelig et super

godt og fremgangsrigt NYTÅR.

Niels K. Snare

---
nyhedsbrev - november 2016

 

November må være årets mest poetiske måned. Ikke fordi der er liv og glade dage, men fordi der ikke er. November kandiderer i hvert fald til titlen sammen med september. November er grå, trist og kold, i november har vi endegyldig taget afsked med sommeren – i september er sommeren endnu melankolsk nærværende i erindringen – og nogle gange er det som om, at det er selve livet, vi tager afsked med i denne dystre måned.

Nogle af dansk litteraturs bedste digte handler om november. Vi kender Henrik Nordbrandts digt om året, der har 16 måneder, hvoraf de fem er november. Så lang og udsigtsløs kan november føles, mens vi er midt i den, som om man er lukket inde i den og aldrig kommer ud af den.

Nordbrandts digt citeres rutinemæssigt på de sociale medier, når det igen er blevet november. Man kunne også citere Thorkild Bjørnvig:

Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt –
da må vort hjerte selv lyse.

Men et endnu bedre digt om november – og mindre opbyggeligt end Bjørnvigs og mindre citeret end Nordbrandts – er skrevet af Søren Ulrik Thomsen. Det hedder netop ”Afsked”, er fra samlingenCity Slang (1981) og lyder kort og godt sådan:

Snart maser nattens gletscher
parkerne tomme –
kroppene drejer mod kulden
spredes i gadernes væv
forsvinder i lygternes faldende hvidt;
genkender ikke hinanden
i lukket november.

Der er i digtet to betydningsfulde metaforer, der overfører egenskaber fra et område til et andet, som jo er metaforens virkemåde. Den ene, ”nattens gletscher”, fører gletsjerens store, kolde og kompakte massiv af is over på natten, der så fremstår som en dræbende iskappe, der fryser alt det levende til is og sne.

Den mørke nat glider på paradoksal vis som en hvid gletsjer gennem byen og driver, ”maser”, mennesker ud af de parker, hvor de opholdt sig om sommeren. Lyset, varmen og det livfulde samvær i parkerne er ophørt; vi tager i digtet afsked med både sommeren (det er november), dagen (natten er på vej) – og livet. For at tage afsked er, som Thomsen skriver andetsteds, som at dø en smule; deraf nattens, sneens, isens og vinterens velkendte billeder på åndelig død.

Den anden metafor, ”gadernes væv”, gør byen til en organisme (”væv” som i et legeme). Men organismetanken er ikke, som i traditionen, forbundet med en positiv helhed, med den varme moderlige krop, der trygt favner alle enkeltelementerne og lader dem indgå i en naturlig sammenhæng, hvorfra de får mening og deres rette funktion.

Nej, organismetanken er her forbundet med noget uhyggeligt, med kold de-humanisering. Elementerne, individerne, opsuges nemlig i en helhed, der ikke skænker dem mening, men derimod fratager dem deres menneskelighed.

Rigtig god november. Hilsen Dorte O

-

Dagene er blevet kortere og inden vi får set os om har vi årets korteste dag. Det blæser og er koldt, vi kryber sammen og går lidt i ”hi”. November kan virke lidt mørk og trist nu hvor de sidste farvestrålende blade er ved at være faldet af, de sidste frugter er plukket og blomsterne synger på sidste vers. Nu er det så at det er tid til indendørs hygge med levende lys og måske en god bog, hygge sammen med familie eller gode venner. Her i november er vi måske også så småt ved at tænke på med hvem og hvor vi skal fejre jul, specielt hvis det er noget der kræver at det er planlagt i god tid. Her i denne mørke tid kan vi glæde os over at vi har hinanden, at vi er en del af et fællesskab og vi har et sted hvor vi kan mødes. 

 

Jeg vil slutte af med et vers fra ”Regnvejrsdag i november” af Ebba Munk med melodi af Pia Raug.

 

Jeg vil male dagen lys,

strege ud og sætte kryds,

jeg har tusind ting at gøre,

klokken elleve femogfyrre,

blev november hængt til tørre.

Jeg vil male dagen lys.

 

De bedste novemberhilsner

Vera 

 

Som det er blevet bekendt gennem opslag, flyers, facebook og hjemmeside og ikke mindst pressen, har Café Parasollen fået midler fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, til at kunne afholde gratis fællesspisning seks mandage det næste halve års tid. I alt 57 deltog i første spisning mandag d. 26.9. En meget hyggelig aften med flere nye ansigter, dejlig mad, livlig samtale og musik og sang leveret af  Karsten og Ulrik. Tak til jer ”gamle”, fordi I er så gode til at byde nye velkommen.

Tilmelding til fællesspisningen er nødvendig senest fredag d. 28.10. på opslagstavlen eller ved at ringe til på 86117703. Jeg vil opfordre til hurtig tilmelding, da der er rift om pladserne.

Musikken mandag d. 31.10. bliver et par, som tidligere har sunget og spillet i caféen, nemlig Rie og Lars. Menuen kan ikke oplyses før dagen.

Vel mødt d. 31.10. kl 17.30

Merete

-

Oktober

Oktober-eksplosion i farver

Foranderlig himmel

Solnedgangssus

Surrealistiske skyer tårner

Sig op over havet

Champagnebrus

Tåge tung over krat med Drosler

Der puster sig op og æder bær

Stjernehimmel med spage stemmer

Der stammer fra fuglenes trækkende hær

 

Oktober-eksplosion i farver

Heden ligger brun og gul

Mørk og dyster i stormfulde stunder

Lys og gylden i efterårssol

Havets bølger skifter farve

Grøn og blålig mosaik

Når himlens tunge bjerge vandrer

Til brændingens rungende tordenmusik

Nu trækker lommerne her

Fra øst mod vest i al slags vejr

 

BB. Hanstholm 1997

 

Når vi taler om vejret og siger, at ”det er gråt og køligt” eller ”se hvilken flot høj himmel der er i dag”, så kan det også udtrykke noget om, hvordan vi har det med vort eget liv. For mange af os betyder det meget, hvordan vejret og naturen præger vores daglige livshumør. Alle årstider har sit særkende, og det er forskelligt, hvilken af disse særkende der sættes størst pris på. Men skønnest er det, hvis vi kan se noget godt - måske fantastisk- i al slags vejr. Så bliver billedet større og mulighederne mange flere. 

På samme måde er mødet med et andet menneske.

Håber du i dette efterår må opleve lidt oktober-eksplosion i farver …

Jan Danielsen

Bestyrelsesmedlem

---

nyhedsbrev - oktober 2016

 

Atter en gang drog en flok gæster, frivillige og ansatte til Fristedet Skæring for at tilbringe et par dage i hyggeligt selskab og smukke omgivelser. Årets høstfest, som startede med udflugt til Gl. Estrup, samlede i alt 38 deltagere, hvoraf nogle deltog i udflugten, og andre stødte til om eftermiddagen til kaffe,  hjemmebag  og den efterfølgende høstfest. Der var sørget for, at alle kunne blive kørt hjem om aftenen, hvis man ikke valgte at overnatte, som 14 gjorde.  Det er en vidunderlig oplevelse at vågne fjernt fra byens larm til naturens lyde og opleve solen stige op af havet. Prøv det næste år, det er for mig én af årets vigtige begivenheder. Deltag i det omfang, du har lyst og kræfter til. Tak til alle deltagere for jeres indsats og nærvær.

 

 

Som det er blevet bekendt gennem opslag, flyers, facebook og hjemmeside og ikke mindst pressen, har Café Parasollen fået midler fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, til at kunne afholde gratis fællesspisning seks mandage det næste halve års tid. I alt 57 deltog i første spisning mandag d. 26.9. En meget hyggelig aften med flere nye ansigter, dejlig mad, livlig samtale og musik og sang leveret af  Karsten og Ulrik. Tak til jer ”gamle”, fordi I er så gode til at byde nye velkommen.

Tilmelding til fællesspisningen er nødvendig senest fredag d. 28.10. på opslagstavlen eller ved at ringe til på 86117703. Jeg vil opfordre til hurtig tilmelding, da der er rift om pladserne.

Musikken mandag d. 31.10. bliver et par, som tidligere har sunget og spillet i caféen, nemlig Rie og Lars. Menuen kan ikke oplyses før dagen.

Vel mødt d. 31.10. kl 17.30

Merete

-

Oktober

Oktober-eksplosion i farver

Foranderlig himmel

Solnedgangssus

Surrealistiske skyer tårner

Sig op over havet

Champagnebrus

Tåge tung over krat med Drosler

Der puster sig op og æder bær

Stjernehimmel med spage stemmer

Der stammer fra fuglenes trækkende hær

 

Oktober-eksplosion i farver

Heden ligger brun og gul

Mørk og dyster i stormfulde stunder

Lys og gylden i efterårssol

Havets bølger skifter farve

Grøn og blålig mosaik

Når himlens tunge bjerge vandrer

Til brændingens rungende tordenmusik

Nu trækker lommerne her

Fra øst mod vest i al slags vejr

 

BB. Hanstholm 1997

 

Når vi taler om vejret og siger, at ”det er gråt og køligt” eller ”se hvilken flot høj himmel der er i dag”, så kan det også udtrykke noget om, hvordan vi har det med vort eget liv. For mange af os betyder det meget, hvordan vejret og naturen præger vores daglige livshumør. Alle årstider har sit særkende, og det er forskelligt, hvilken af disse særkende der sættes størst pris på. Men skønnest er det, hvis vi kan se noget godt - måske fantastisk- i al slags vejr. Så bliver billedet større og mulighederne mange flere. 

På samme måde er mødet med et andet menneske.

Håber du i dette efterår må opleve lidt oktober-eksplosion i farver …

Jan Danielsen

Bestyrelsesmedlem

---

nyhedsbrev - september 2016

 

Vi gentager succesen fra foråret, hvor vi deltog i ”Danmark spiser sammen” 

- og inviterer dig til ”Café Parasollen spiser sammen”

Mandag den 31 oktober invitere cafeen til gratis varm mad, samt kaffe/te mellem kl. 17.30-18.30

Cafeen har åbent til kl. 21.30 og der vil efter maden være hygge musik i cafeen.

Tilmelding til aftenen gerne senest fredag d.28/10 evt. på tlf. 86117703 mellem kl.9.30-15.30

eller ved fremmøde i cafeen.

 

Solen er så rød, mor

og skoven blir så sort
Nu er solen død, mor
og dagen gået bort
Ræven går derude, mor
Vi låser vores gang
Kom, sæt dig ved min pude, mor,
og syng en lille sang.

Himlen er så stor, mor
med klare stjerner på
Hvem monstro der bor, mor
på stjernen i det blå?
Tror du, der er drenge, mor
der titter ned til mig?
Og tror du, de har senge, mor
og sover lissom jeg?

Hvorfor blir det nat, mor?
og kold og bitter vind?
Hør den lille kat, mor,
den mjaver og vil ind.
Mågerne og tærnerne
har ingen sted at bo.
Hør, nu synger stjernerne!
De synger mig til ro. 

Så er vi allerede nået til september måned, tiden flyver af sted. Vores sommerferie er nu over, hverdagen er begyndt. Sangen " Solen er så, rød mor " er en jeg synger for mine tre børn, i hvert fald så længe jeg får lov. De to store er begyndt at sige " mor, du behøver ikke at synge i dag". Mon det er min sang stemme eller bare det, at de er begyndt at blive så store? Synes dagene/ugerne flyver af sted, ligesom med mine børn. Inden jeg får set mig om, er de fløjet af sted..

Husk at melde jer til vores høstfest d. 21/9 med mulighed for overnatning i Fristedet Skæring. Der er udflugt til Gl. Estrup med madpakker og om eftermiddagen er der kaffe og boller. Kl. 17 er der gudstjeneste med efterfølgende festmiddag.. Håber at se mange af Jer til en hyggelig dag.. 

Med venlig hilsen 

Henrietta

---

”Nu er det slut - alle jordens ressourcer er opbrugte”!

Denne noget skræmmende overskrift kunne man læse i en avis mandag den 8. august. Vi har allerede brugt jordens ressourcer for resten af 2016. Når året er gået, har vi brugt så meget af den energi og natur med mere, som det ville kræve 1,6 jordklode at producere. Det er skræmmende. Det skal naturligvis få os alle til at tænke over, hvordan vi hver især bruger og forbruger i det daglige. Mad, lys, varme, vand, transport osv.

Jo flere af naturens ressourcer vi bruger, desto færre er der til de andre.

Men tænk engang om der i overskriften i stedet havde stået:

”Nu er det slut - alle menneskelige ressourcer er opbrugte!”

Den tanke ville ikke være til at bære. Tænk hvis alle menneskelige ressourcer var opbrugte for resten af 2016! Ingen havde ressourcer til at tale med hinanden, til at vise omsorg, til at elske sin næste. Til at give og til at modtage. Ingen havde ressourcer til at sige undskyld, eller til at tilgive. Til at tage sig af og give sig tid. Til at møde op i Parasollen og drikke en kop kaffe, snakke med dem ved bordet, spille, hygge sig, læse avisen… Tænk engang! 

Lad os derfor bringe vores menneskelige ressourcer i spil - også resten af året. Der er nok af dem. Der er jo det underlige ved livet mellem mennesker: 

Jo flere menneskelige ressourcer, der bliver brugt, desto flere menneskelige ressourcer er der til rådighed. 

Der er dog én af naturens ressourcer, som denne sommer har vist, at der er nok af - i hvert fald i Danmark - nemlig vand fra oven. 

Med håbet om en god, tør og solrig sensommer

Lars Østerkjærhus

---

nyhedsbrev - august 2016

 

Den lille overtro

Den lille overtro bruges om de ting, vi i dagligdagen bruger i forhold til at sørge for, at tingene går godt: Fx varsler det uheld at gå under en stige eller at se en sort kat løbe over vejen. Man kan som regel forhindre uheldet ved at gøre nogle ting (det kalder man små magiske antiriter), fx at kaste nogle saltkorn bagud over venstre skulder. Har man udfordret skæbnen ved at sige noget overmodigt, kan man neutralisere sin handling ved fx at banke under bordet. Til den lille overtro hører også fagter, fx at man for at opnå et godt resultat "krydser fingre", drejer tommelfingre mod hinanden eller "holder tommelfingre" (thumbs up) for én, som man ønsker, det skal gå godt. Thumbs up-ritualet omtales allerede af Plinius den Ældre i hans naturhistorie fra det 1. århundrede efter Kristus. 

 

Den store overtro

Den store overtro kan man også kalde for den professionelle overtro, fordi der i den store overtro altid på en eller anden måde er en professionel med. Man kan fx gennem den lille overtro tage et varsel af en næse, der klør. Det betyder, at man får fremmede på besøg, men vil man virkelig vide noget om fremtiden, må man til den store overtro - den professionelle; spåkonen eller astrologen. Hvis man bliver syg og lægen ikke kan hjælpe én, går mange til en klog mand eller kone. Både spåkonen, astrologen og den kloge kone er repræsentanter for den store overtro. I den forbindelse tolkes overtro som det lægen, astronomen og de andre videnskabsmænd, der er  uddannet på universiteter og højere læreanstalter ikke kan acceptere som viden. Men det betyder ikke, at den store overtros viden er mindre gennemtænkt eller systematisk.  

 

Hvorfor overtro

Mennesker har til alle tider, i alle kulturer og indenfor alle religioner troet på, at der også eksisterede noget, udover det vi kan se, måle og veje. Fx lyder en gammel talemåde at ”der er mere mellem himmel og jord”.  Disse mystiske vaner, varsler, formularer og spådomme er noget, der går tilbage til en tid, hvor de fleste levede en meget usikker tilværelse og hvor mange døde, uden at man vidste hvorfor. Der var intet socialt sikkerhedsnet, intet sundhedsvæsen og ikke noget politi og retsvæsen, der var til at regne med.  Der var aldrig langt mellem lykke og ulykke. Hvis noget gik galt i dagligdagen, kunne det let ende med, at man måtte sulte, blev invalideret eller døde. De fleste forældre måtte regne med, at halvdelen af deres børneflok ville dø. Her kunne man bruge varslerne og besværgelserne til at forsøge at kontrollere den ukontrollable tilværelse. Fik man et forvarsel kunne man måske forberede sig på den ulykke, der måtte komme, eller man kunne måske endda afværge den. 

Er du overtroisk?

Når moderne mennesker i dag bliver spurgt, om de tror på varsler og spådomme – om de er overtroiske – vil de fleste nok svare nej og mene, at de lever ud fra et naturvidenskabeligt verdensbillede, hvor de tror på det, der kan måles og vejes. Alligevel kan man se, at troen på en usynlig verden og usynlige kræfter stadig er til stede hos de fleste.


Hvem har ikke prøvet at sige 7-9-13 og banke under bordet, hvis man vil sikre sig, at ens held ikke vender sig til uheld, at tænke over det, når datoen d. 13. falder på en fredag. Eller at spytte efter én, der skulle til eksamen for at bringe held – det kan jo aldrig skade.

Rigtig god August måned til jer alle sammen.

 

Hilsen Dorte O

---

Så er det sommer og lyst mange timer i døgnet.  Den danske sommer er lunefuld, byger og blæst hører med. Vi oplever den fantastiske smukke natur Gud har skabt, og som vi kan glæde os over. Vi har grund til at sige tak for de mange ”lyse” timer i Cafe Parasollen, vi også fra bestyrelsen oplever, sammen med Jer der er gæster i Parasollen hver dag. - Vi skylder alle ansatte en stor tak for at alle aktiviteter bliver til virkelighed, og til glæde for mange. KFUM-KOPPEN blev en stor succes også dette forår, 12 medaljer - en flot præstation.  Den daglige drift og virke i Cafe Parasollen er et stort kompliceret netværk, der afføder lækker mad og kaffe hver dag.  Håber at alle forstår, at hver enkelt medarbejder er en vigtig brik i det, der gør hver dag til en positiv oplevelse. Jeg vil gerne nævne her nogle af de ting, der griber ind i hinanden så alle får mulighed for ”lyse” og positive dage i det daglige med mange ture og aktiviteter:

·       Daglig ledelse

·       Planlægning og madlavning i køkken, samt effektiv rengøring.

·       Indsats fra alle ansatte hver dag og på ture ud af huset

·       Ansøgninger om støtte økonomisk.

·       Alle der støtter med tilskud, til daglig drift og ture ud af huset.

·       Tilfredse brugere der kommer og hver dag giver en hånd med.

·       Alle brugere der er her i hverdagen støtter hinanden og lytter til hinanden.

·       Samarbejde med bestyrelsen.

Bestyrelsen skylder ansatte og gæster en stor tak. 

Fortsat rigtig god sommer.

Laust, bestyrelsesformand

---

nyhedsbrev - juli 2016

 

I marts og april er der gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt caféens gæster. 41 har deltaget, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer, som har brugt tid og energi på at besvare de mange spørgsmål. 

Den rapport, som besvarelserne er mundet ud i, giver værdifuld viden om status i Café Parasollen, om de ønsker, som gæsterne har til fremtiden og dermed et fingerpeg om, i hvilken retning caféen så vidt muligt skal udvikle sig. 

Noget som glæder rigtig meget er, at 95 % oplyser at have fundet venner i caféen, at 45 % ses med disse udenfor caféen, at der stort set er tilfredshed med maden, og at forholdet til frivillige og ansatte er rigtig godt. 

Gennemgående ønsker og forslag er, at caféen holder åbent om lørdagen samt at maden mandag aften er lavet fra bunden. Desuden nævnes akustikken som dårlig og at det trækker fra terrasse- og hoveddør.

Lørdagsåbent har vi ofte til diskussion, og jeg efterlyser gode kræfter, som vil løfte denne opgave. Som situationen ser ud nu, er det ikke muligt at gennemføre, da vi mangler ressourcer til det og har en udfordring i bare at få søndagsvagterne dækket. 

Mandag aften er maden baseret på, at vi anvender rester for at undgå madspild. Samtidig vil det kræve ekstra personaleressourcer at skulle fremstille varm mad to gange om dagen. MEN:  vi har netop fået en bevilling fra en pulje, som vil gøre det muligt at opfylde ønsket en gang om måneden det næste halve år. Vi går i gang med planlægningen efter sommerferien og I hører selvfølgelig nærmere.

M.h.t. akustikken har dette været en udfordring siden indflytningen. Indeklima og støjniveau er målt af BST  (Bedriftssundhedstjenesten) for et par år siden og fundet i orden, men vi har stadigvæk opmærksomhed på punktet. Opsætning af vindfang eller andet for at forhindre træk vil blive forelagt bestyrelsen på første møde efter sommerferien d. 7.9. 

Tilfredshedsundersøgelsens rapport hænger på opslagstavlen i caféen samt kan læses på hjemmesiden.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig dejlig sommer. Caféens åbningstider i denne periode ses på opslag rundt om i caféen.

Merete

 ---

Vi takker jævnligt alle for den støtte, som de giver Café Parasollen om det er i form af penge, varer eller engagement. Her vil jeg særskilt takke for trofast støtte gennem mange år til Genbrugsen, Sognestøtten og Y´s Men´s Club Marselisborg. Tak for de store pengebeløb, som gennem tiden er lagt i caféen. Støtte udefra er helt nødvendigt for Café Parasollens drift og opleves som et skulderklap til frivillige og ansatte for det meningsfulde arbejde, der bliver udført hver dag.

-

Lørdag d. 21.5. drog 19 håbefulde deltagere til KFUM-KOPPEN. Udover en hyggelig dag med tid til en god snak med hinanden og med folk fra andre caféer, opnåede vi 12 medaljer af alle slags metal. Måske du skulle overveje at deltage næste år… 

---

nyhedsbrev - juni 2016

 

Juni måned, snart halvvejs i året… snart sommer, snart jul, snart... på vej hele tiden! 

Dette er tanker delt med en gæst i cafeen, om hvor hurtigt året går (måske kommer det med alderen og de grå hår ;-).

Jeg har også tanker, her efter jeg har haft tre måneders fuldtids sygemelding grundet stress. Nu er jeg langsomt men sikkert på vej tilbage til fuld tid.

Min hilsen til jer skal ikke handle om mig og sygdom, men om at vende tilbage, at opleve Café Parasollen i Viby på ny. For jeg mærker mere end nogensinde! Jeg ser mere end nogensinde… og jeg elsker caféen mere end nogensinde ;-)

Det at komme tilbage!... Jeg træder ind i cafeen og I byder mig: Velkommen "hjem!", sådan føler jeg/hører jeg. Jeg har været væk, men er kommet "hjem" igen. Jeg har så stor tak til jer alle for den måde i byder mig "Velkommen" på. Jeg føler og ser mig "Velkommen".

Jeg håber, at alle de mennesker, såsom nye brugere, gæster, frivillige, ansatte eller hvad vi nu har af titler her i caféen, vil føle sig lige så velkommen, som jeg har gjort også i vores travle hverdag.

Vi bygger på et værdigrundlag, som udspringer af en kærlighed, som fortæller om en kærlighed, der elsker, fordi jeg er elsket over alt - Guds kærlighed.

Lad os elske hinanden, fordi vi ALLE er elsket. IKKE fordi vi kan præstere et eller andet... ikke fordi vi er smukke, ikke fordi vi gør godt for alle... men bare fordi VI er elsket af GUD. Lad os gå ud i hverdagen med den kærlighed i "hjertet"! En kærlighed som giver os mod på at bringe kærlighed til vores næste - ikke bare i caféen men i hele vores liv.

Jeg ønsker jer Guds fred og en helt igennem velsignet sommer.

 

Dorthe Maagaard, stedfortræder og café assistent i caféen.

---

Det dufter lysegrønt af græs

I grøft og mark og enge.

Og vinden kysser klit og næs

og reder urtesenge.

Guds sol går ind 

I krop og sind,

forkynder, at nu kommer 

en varm og lys skærsommer.

 

I skrivende stund sidst i maj, står sommeren for døren, og vi længes efter at smide jakker og trøjer og mærke den lune vind i krop og sind.

Men allerskønnest er dog naturen lige nu, hvor alt blomstrer og er så grønt, øjet kan næsten ikke få nok.

Fugleungerne pipper i kasserne, svalerne flyver og her hos os fodrer ugleparret deres unger. Mennesker bliver brunet af sol og vind.

Tænk hvilket skaberværk, og det må vi nyde fuldstændig omkostningsfrit. 

Storm P. har sagt: Hvis du er glad, er det din egen skyld, der er nok at være ked af. 

På trods af alt det, der kan bekymre os, både personligt og når vi ser på verden omkring os, så må vi vælge at være glade over livet. TILLYKKE MED DET.

Jeg glæder mig altid til at besøge Parasollen, mærke den gode og positive atmosfære og altid mødes af et HEJ eller GODDAG.

Tillykke med de 22 år den 18. maj. Parasollen er som en humlebi. Den ved ikke, at den ikke kan flyve, den gør det bare. Fantastisk.

Jeg vil gerne ønske jer alle en rigtig dejlig sommer, og rigtig mange gode dage i fællesskabet i Parasollen.

 

Ingrid Bjergely Christensen

---

nyhedsbrev - maj 2016

 

I den dunkle Æblelund
hvor forvredne Stammer
tegner sig mod Skumringsmulmet
sidder jeg fortabt alene
paa en vindskæv Havebænk
hører hvor min gamle Hund
pusler mellem Mos og Blade
mindes Tornerosehaven
hvor vi boede dengang du og jeg
og naar Natten kom som nu
gik vi om i Havens Gange
under Æbletræer der dryssed -
og med Æblersne i Haaret
og med Kyssen og med Hvisken
stænged vi de gamle Skodder
og krøb sammen
ind i Himmelsengens Mørke
Kirkeuret kløver sprukkent
og forsigtigt  Luften nu som dengang -
mildt som Majnat  vederkvægende
væder varme Tårer mine Kinder -
under Maanens Sølvsegl
dykker jeg mit vaade Ansigt
ned i Æbletræets Blomsteraasyn
som jeg kysser længe længe

Så nærmer sommeren sig med hastige skridt, nogle måneder som jeg holder rigtig meget af. De lange lyse aftener, alting blomstrer udenfor og man er bare i så godt humør. Det er som om at ens energi bare bliver større end når der er mørkt og vådt udenfor. Man kan også mærke det på vores gæster og frivillige… 

Har lige været til musical på min datters skole, det var et rigtig godt stykke og jeg var godt nok noget imponeret over hvad nogle 2. klasser kan få stillet op. Det var et rigtig godt stykke om nogle pirater. De havde lavet alle kulisserne selv og syet alt tøjet. Utroligt hvad man kan, når man kun går i 2. klasse… 

Med venlig hilsen

Henrietta

-

Det er vel ikke noget vi tænker så meget over i dagligdagen. Men hvad betyder mest for dig? 

Jeg formulerede det for mig selv for nogle år siden i forbindelse med en ansøgning, jeg skulle skrive til en forening. Jeg har siden tit tænkt på, at det burde alle gøre. Allermest for deres egen skyld. Fordi det giver klarhed over hvilke værdier, man gerne vil leve efter.

Øvelsen er meget enkel. Spørg dig selv hvilke ting, du synes er vigtigst. 

Nu er det jo ikke fordi jeg med mit forslag til en lille personlig øvelse har opfundet den dybe tallerken. 

Masser af virksomheder har formuleret deres kerne værdier.  Her et par eksempler på (store) danske virksomheder, som klart har formuleret deres grundlag. Først A.P.Møller-Mærsk med det korte og præcise værdigrundlag: ”Rettidig omhu” ( Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu ).

Forhenværende direktør og ejer af  Grundfos (laver pumper), Niels Due Jensen, gjorde sig overvejelser om  hvad der er vigtigt: ”Omsorgen for medarbejderne er vigtig. Jeg står for nogle kristne grundholdninger som leder. Det er åbenhed, ærlighed, omsorg og næstekærlighed. Grundfos er en rummelig virksomhed, hvor der er plads til social tolerance og hensyn til mennesker, der har det dårligt. Rummelighed betyder også at der er mentalt plads til meningsforskelle”.

Også de sociale cafeer formulerer deres værdigrundlag. 

I Parasollen i Ålborg har de skrevet deres menneskesyn på væggen:

” Hvert enkelt menneske er unikt og rummer værdi – uafhængigt af individuelle evner, bidrag til samfundet og adfærd. Derfor er alle mennesker lige værdifulde og værdige som individer.”

Når man har formuleret sine værdier, kan man prøve at efterleve sine værdier. Man har formuleret, hvad målet er og det er en betingelse for at nå det.

Jeg håber du føler dig inspireret til at ”lege” lidt med tanken om værdier. Du kan også snakke med din gode ven, spisekammerat, nabo eller andre om det.

Det synes jeg er vigtigt.

Niels Kr. Snare

Medlem af bestyrelsen

---

nyhedsbrev - april 2016

 

 

Hvad sker der så i Café Parasollen i april?

Ja, udover at du kan komme og møde en masse dejlige mennesker, spise vores veltillavede mad og læse dagens avis samt meget andet af  ”det daglige”, så er der to begivenheder, jeg her vil omtale:

Tirsdag d. 12.4. får vi besøg af den nye biskop i Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen, som vi har inviteret på en kop kaffe og en rundvisning, til at hilse på gæsterne og få en sludder med café-præst Thomas Fischer-Larsen. Henrik Wigh-Poulsen kommer ved middagstid.

Folkebevægelsen mod Ensomhed er et landsdækkende initiativ, hvor mere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder for første gang er gået sammen for at bekæmpe ensomheden i Danmark. KFUMs Sociale Arbejde er én af de 60 virksomheder. 

I uge 17 er overskriften: ”Danmark spiser sammen” og rundt omkring i landet laves der mange spis-sammen-arrangementer. I Aarhus er Folkestedet vært ved to arrangementer d.25.4. kl. 17-19 og kl. 20-22, hvor man forventer, at 500 mennesker mødes og spiser sammen. Der serveres Aarhus Gryden kreeret af Meyers Madhus, som også står for fremstillingen, samt rabarbertrifli. Alt omkring tilmelding og køb af spisebillet til 55 kr. kan ses på hjemmesiden: www.danmarkspisersammen.dk

Jeg er med i arbejdsgruppen omkring arrangementet på Folkestedet, og hvis du har lyst til at give en hånd med denne dag, hvor der er brug for mange frivillige kræfter, så henvend dig til mig. Man får en gratis middag på Folkestedet samme aften som tak for hjælpen.

Ellers kan du støtte det gode initiativ og hjælpe et medmenneske væk fra ensomheden ved at indtage din middagsmad i Café Parasollen d. 25.4., i uge 17 eller alle andre dage – Café Parasollen har åbent stort set hver dag året rundt med undtagelse af  lørdage. Mandag d. 25. april vil der blive serveret samme menu som på Folkestedet mange steder i Aarhus  –  og også i Café Parasollen er Aarhus Gryden på menuen såvel til middag som til mandag aftens fællesspisning.

Vel mødt Merete

-

Nu blomstertiden kommer

med lyst og ynde stor,

sig nærmer bliden sommer,

da græs og urter gror;

nu varmer sol i lide, 

og hvad der lå som dødt,

med hver den dag, mon skride,

står op som atter født.

Denne salme udtrykker godt hvilken tid på året vi er på vej mod. At vi her efter den mørke vinter nu igen kan glædes over alt det, der kommer op af jorden, hvor dagene bliver længere og solen virkelig får magt. Det er som om at der med foråret kommer mere energi og vi trækker udenfor igen. Det er en dejlig tid som jeg nyder utrolig meget og hvor jeg glædes over den fantastiske kraft, der er i naturen med blomster, der kommer frem af jorden og træerne, der står med store knopper. Jeg ønsker alle et godt forår og en rigtig god sommer.

De bedste hilsner

Vera Hareskov

---

nyhedsbrev - marts 2016

 

Endelig er vi nået til den første forårsmåned. Det er nu alt omkring os får farve. Nyt liv skabes og det spreder glæde. Vi kan nu hænge vinterens bekymringer på hylden og indånde den friske forårsluft. Marts er en forårsmåned, men kulden kan være svær at komme af med. Så er det godt at der findes et sted som Café Parasollen at få varmen.

 

På trods af at vi som studerende kun skulle være i Café Parasollen i en kort tid, blev vi modtaget med åbenhed og tillid fra både gæster, frivillige og ansatte. I den tid vi har været her, har vi oplevet en café med en dejlig atmosfære. Alle har mødt os med smil, imødekommenhed og interesse. Det kan jo ikke andet end at smitte af.

 

For os har det været interessant at få indblik i samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige samt hvilken betydning caféen har for både gæster og frivillige. 

 

Vi oplever et vist sammenhold i Café Parasollen; Her opbygges relationer og venskaber mellem gæster samt de, der står bag disken. Dette er ikke at finde på almene caféer.

 

Det har været en fornøjelse at være her og det har givet os en dejlig variation fra at sidde på skolebænken.

Tak for denne gang. Vi har nydt at være her.

 

Rasmus og Lone

-

Kære alle i Parasollen.  Året har sine fire tider gennem de tolv måneder. Sommeren med sine dejlige varme dage og lune aftener. Skønt når solen står højt på himlen og sender varme stråler til alt, hvad gud har skabt.

Efteråret med de mange gyldne farver. Mørket begynder tidligere og tidligere, og vi tænder små hygge-lys.

Vinteren med december, med vores glade jul, dejlige jul, en dejlig måned. Udsmykninger alle vegne med små julelys, gør sammen med julebuddet måneden til en af årets vidunderlige. Dejligt også, at ældre mennesker ikke så meget beklager sig over den tidlige udsmykning og præster på prædikestolen, ikke så meget mere kritiserer de mange, der heldigvis kommer i kirken juleaften. Så der er sket store fremskridt.

Januar hvor man langsomt aner dagene bliver længere.

Nu er vi ved tiden hvor alting så småt pibler frem. Den lille Anemone banker på i den kolde jord. Den vil op og glæde sig ved, sammen med vi alle, den lune luft og dejlige sol, som vor gud og skaber har tildelt os. Rigtig dejligt forår og sommer.

Kærlig hilsen Hillebert

---

nyhedsbrev - februar 2016

 

Så er det godt nok blevet mere end almindeligt koldt.

Jeg fryser – men når jeg tager den varme jakke på, så går det.

Jeg går op i Cafeen og drikker en kop kaffe, og får mig en lille snak med de andre gæster. Er jeg hjemme sidder jeg med min mand, inde i vores stue og drikker the, med stemning og stearinlys til at varme os.

 

Sådan er det for de fleste af os danskere. Vi hygger os og trækker indenfor i varmen.

 Men for nogle er kulden ekstra hård.

For de hjemløse, der går på gader og stræder bruges hver dag på overlevelse og kampen for at finde et sted at overnatte.

Når kulden bider, er der ikke altid en varm seng at krybe i – og heller ikke en ulden trøje at trække over de kolde arme.

I Aarhus er der ca. 600 hjemløse og de lever et udsat liv. Uden beskyttelse mod sne, kulde, regn og uden at have et fast sted at tilberede deres måltider, der er desuden mange hjemløse der er udsatte for tyveri for vold og andre overgreb.

Hjemløse er mennesker lige som alle andre, og derfor bør vi møde dem med samme respekt som vi møder hinanden. Jeg undrer mig over, at vi har så lidt plads i vores ellers fantastiske samfund til de få der ellers ikke forlanger så meget af os andre.

 

Jeg vil bede dig tage mod alle der kommer her i Parasollen med åbent sind.

Jeg håber I nyder at vi har hinanden og et varmt sted at nyde fællesskabet og den gode mad.

Jeg ønsker jer alle en tålelig vinter med gode oplevelser og glimt af forår hvor end I måtte opholde jer.


I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.
Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger, -
giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! - hver blomst udspringer.
Giv tid! og livets træ bli'r grønt,
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.
Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid, og bi på herrens stund,
- hans skønhedsrige kommer.

BS Ingemann

 

De kærligste hilsner til jer alle sammen fra Dorte O

-

”Når mørket bryder frem”

Der kan være dage i ens liv, hvor det at stå op og møde dagen og lyset kan være forbundet med en stor overvindelse. Man har mest lyst til at stikke hovedet ned under dynen og så lade verden gå sin egen gang. Der kan være andre dage i ens liv, hvor det at møde natten og mørket er en mindst ligeså stor udfordring. Det endda være forbundet med angst. Kan jeg mon falde i søvn? Kommer lyset tilbage? Bliver natten mon igen til dag? Det har jeg skrevet en lille salme om, som er mit bidrag til livsnerven i denne måned.

 

Når dagen og lyset forsvinder,

og mørket forstørrer sin magt,

jeg klamrer mig til mine minder,

for mørket er jeg nu på vagt.

Vil lyset mon komme tilbage,

så natten igen blir’ til dag,

vil mørket sig lade besejre, 

så frygten vil slippe sit tag?

 

Min angst gør mig ensom og bange,

for ingen forstår den som mig,

den holder mig fast som en fange,

og låser mig fast på min vej.

Vil livet mon vende tilbage,

så natten igen blir’ til dag,

vil mørket sig lade besejre,

så angsten vil slippe sit tag?

 

En tomhed som er uden ende,

dens kvælertag udløser skrig,

og føles som ondskabens fjende,

i sjælen en optrappet krig.

Vil meningen vende tilbage,

så natten igen blir’ til dag,

vil mørket sig lade besejre,

og tomheden slippe sit tag?

 

Når natten og mørket forsvinder

og lyset forstørrer sin magt,

jeg slipper de angstfulde minder,

i Kristus en underfuld pagt.

Ja, Lyset det vender tilbage,

og natten blir’ atter til dag,

for mørket det lod sig besejre,

da frygten igen slap sit tag. 

 

 

Lars Østerkjærhus (medlem af bestyrelsen)

---

nyhedsbrev - januar 2016

 

Så har vi formentlig fået spist os mætte i dejlig julemad, har måske hørt dronningens nytårstale og set fyrværkeri – sandt er det i hvert fald, at vi bevæger os ind i et nyt år 2016 med det gamle som fortid.

Et kig bagud kan være på sin plads. I 2015 skulle en ny struktur med færre personaleressourcer, et nyt tiltag som fødevarebanken og frivillige med større selvstændigt ansvar stå sin prøve. Alt er lykkedes på bedste vis, så det ser ud til, at Café Parasollen kommer ud af 2015 robust polstret i forhold til 2014 og klar til at gå fremtiden i møde.

Tak til alle - frivillige og ansatte, som var og er med til at gøre Café Parasollen til et livsbekræftende og meningsfyldt samlingspunkt med stor mangfoldighed. Lad os sammen nysgerrigt tage imod det nye ukendte år og se, hvad det bringer.

For at den gode økonomiske udvikling kan fortsætte, er det nødvendigt at vise rettidig omhu, og vi kan heldigvis fortsætte med samme pris på de fleste varer i caféen. Der sker enkelte prisstigninger fra 1.1.16, således kommer en skive ost til at koste 4 kr. mod tidligere 3 kr. og en franskbrød med ost eller pålæg 12 kr. mod tidligere 10 kr. Det er hele tiden en balance mellem at holde priserne kundevenlige og samtidig sikre, at vi holder indkøbsprisen hjemme. Te og kaffeordningen med en pris på 8 kr. for alt det man kan drikke, koster os en smule mere end tidligere, men vi har valgt at lade den fortsætte, da vi har indtryk af, at det er en succes.

I årets løb har vi desværre måttet sige et sidste farvel til flere gæster og frivillige. De lever videre i vores erindring - æret være deres minde:

Døden er som et skib, der sejler bort med en af vore kære – Vi står på stranden og ser det forsvinde, 

det bliver mindre og mindre og forsvinder til sidst helt i horisonten, der hvor himmel mødes med hav.

Vi ser på hinanden og siger: -”Nu er han væk”.

Men lige så sikkert er det, at der på den anden sides tår nogen, der siger: -”Se, der kommer han”.

 

Merete Graabæk

-

Godt nytår, til alle jer der kommer i Cafe Parasollen og til de ansatte.

Vi må nu tage afsked med 2015, og december måned julemåneden.

December måned som er den mørke og grå måned vejrmæssig, har været en måned i Parasollen med meget lys og glæde. Der har været travlhed for personalet, frivillige som ansatte, alt sammen for at juleglæden skulle være det der fyldte os i december her i Cafe Parasollen. – 

Nu tager vi hul på et nyt år spændende år og hvad det bringer. – Lad os være taknemlige over at vi lever i et land hvor der er fred, og hvor vi bliver opfordret til at tage os af hinanden, og har overskud til at hjælpe de flygtninge som er kommet hertil. – 

Vi tror og håber at der må være kræfter og overskud til at fortsætte med de mange spændende aktiviteter, som vores Cafe kan byde på, ud over hverdags hygge lækre måltider fra køkkenet.

Jeg føler at året der er gået i Cafe Parasollen, kan sammenfattes kort som jeg ser det med TAK til alle også de positive input fra jer til vores stormøder.

Lad det nye år være et år hvor vi fortsat viser hinanden omsorg, og holder taler med som har en periode med mørke timer, det hjælper altid at kan tale om det.

 

 

3

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fredens Gud! den livsalige fred
du skænke vort land til at blomstres ved!
Velkommen, nytår, og velkommen her!

 

GODT NYTÅR TIL JER ALLE!

Formand bestyrelsen

Laust Østergaard

---

nyhedsbrev - december 2015

 

Sidder her en lørdag eftermiddag, lige kommet hjem fra chokolade kursus sammen med en veninde. Det var et rigtig spændende kursus, hvor jeg fik lært at lave en masse lækker chokolade. Tænkte det kunne være sjovt at prøve det i caféen en dag, sammen med jer.

I går skulle vi desværre sige farvel til Flemming, som sov stille ind i søndags efter lang tids sygdom. Han vil blive savnet af rigtig mange, han har sat mange fodspor efter sig og vil blive husket for sit altid dejlige smil og sin hjælpsomhed. Æret være hans minde,

Nu nærmer vi os december måned, som for mange er en rigtig travl og stresset tid, men heldigvis også en rigtig dejlig tid med en masse hygge og dejligt samvær med familie, venner og bekendte. Her i caféen er der også noget julehygge, bl.a. julemarkedet, præsternes julehygge, Parasollens venners julehygge med flæskesteg og også juleaften og julefrokost 1. juledag.

Men hvorfor er det, at vi holder julen? Det er jo ikke for at man skal stresse rundt og give hinanden gaver. Vi holder jul fordi vi fejrer Jesus fødsel. I Danmark fejrer vi jul den 24., mens det meste af den kristne verden fejrer det den 25. december.

Jul kommer fra det gammelnordiske ord jol, som betyder fest eller højtid. Andre staver det yule.

Jul er altså et hedensk ord fra dengang vi troede på Odin og Thor og de gæve vikinger drak jul ude på havet i januars blæst og kulde. For dengang holdt man jul senere end i dag.

Da landet blev kristnet, flyttede man tidspunktet for solhverv til sidst i december og dermed faldt fejringen af den hvide Krists fødsel sammen med asatroens juleblot, som snart blev udkonkurreret.

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der kom tiden, da hun skulle føde og hun fødte en søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem på herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, herren. Og dette er tegnet, i får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste gud og sang: ære være gud i det højeste og på jorden. 

Fred til mennesker med guds velbehag.

Lukasevangeliet 2,1 -14.

I ønskes alle sammen en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen Henrietta

---

Selvom jeg er en ”gammel dreng” glæder jeg  mig til jul. Det gør jeg hvert år. I ordets bogstaveligste forstand kommer der lys. Lyskæder, levende lys, nisser og meget andet … Familien samles til de samme traditioner  som sidste år. Vi glæder os til igen at fejre julen, give vores kære gaver, nyde den gode julemiddag, gå om juletræet og meget mere.

December og jul er den tid, hvor vi får lidt mere overskud til at gøre noget for andre

Julen er desværre også overforbrugets tid. For os i den rige del af verden er det næsten en selvfølgelighed  at forbruge, forbruge og forbruge.  For alt for mange mennesker er det andre problemer, der trænger sig på. Ikke for at ødelægge den gode julestemning… Men tænk lige på de mange flygtninge og andre udsatte. 

Jeg kunne godt tænke mig, at vi ”fordelte” den gode julestemning, så de gode intentioner gælder hele året. Selvfølgelig kan man ikke holde jul hele året. 

Men du og jeg kan tænke på, at i januar og alle andre måneder er der stadig mange mennesker, der har brug for støtte. Brug for næstekærlighed. Det handler om omsorg, f.eks. et venligt smil til naboen, et klap på skulderen til en kollega, at lytte til din gode vens problemer - være forstående over for andres situation.

Det er netop dét, som ansatte og frivillige på Parasollen gør. Min julehilsen skal gå til jer. Det er livsbekræftende, at I lever op til Henrik Wigh-Poulsens (den nye biskop i Aarhus) definition på næstekærlighed: ”Næstekærlighed er der, hvor du får fokus væk fra dig selv. Glemmer dig selv et øjeblik for at hjælpe et andet menneske”.

Rigtig glædelig jul og ha´ et fantastisk nyt år!! 

Niels K. Snare

---

nyhedsbrevet - november 2015

 

Morgenen gryr, vækkeuret har endnu ikke kaldt mig op, alligevel er jeg vågen. Klokken  er vist kun 04, stadig 1 ½ time til jeg skal op.  Jeg får tid til at ligge og tænke/spekulere  over min dag. Hvad skal der ske i cafeen i dag? Hvad skal jeg nå før og efter min arbejdsdag? Jeg begynder at mærke en uro i kroppen. Tankerne begynder at kredse om, at nu må jeg vist hellere se at stå op og komme i gang! Så jeg kan nå det hele.

En påmindelse og et vers kommer i mine tanker.  Jeg mærker, at det vil være godt for mig at lægge denne dag over til Gud. Jeg finder stilhed inderst og lægger min dag i ”Guds hænder”. Jeg kan mærke,  at den indre fred tager over og den uro, som jeg før kunne mærke, tager af.

Nu! Kan jeg høre regnen rammer ruderne og at det blæser i dag. Det er faktisk rigtigt dejligt stadig at ligge under den varme dyne og vækkeuret har jo heller ikke givet lyd endnu.

Verset, som lige kom i mine tanker, er et vers fra en sang, vi synger i min familie, det lyder:

”Læg nu alt i Jesus hænder

Det du går og kæmper med.

Angsten han til tryghed vender,

Gi`r dit trætte hjerte fred.

Læg nu alt i Jesu hænder

Når du ingen udvej ser.

Vejen du skal gå han kender.

I hans hånd vi tegnet er”

Skrevet af Haldis Reigstad

 

Dorthe Maagaard, souschef i Café Parasollen

-

Efteråret er over os, bladene falder af, mørket sænker sig, blæsten sætter ind, og danskerne begynder at glæde sig til hjerternes fest, Julen. To kendetegn for Danmark har altid været en omfavnende næstekærlighed, og diversitet i vejret. Mens vi næppe kan bestemme ret meget over vejret, så kan vi bestemme, at vi svarer på klodens og livets udfordringer med den vigtigste værdi af alle, næstekærlighed.

Vi har i øjeblikket alt for mange brændpunkter i verden, der desværre kræver deres ofre, og sender endnu flere på flugt. Mens det politiske samarbejde synes sat skakmat, og hegn sættes op på trods af historiens erfaringer, så er det rart at se al den varme og gavmildhed, som helt almindelige mennesker viser verden over. I Danmark er vi ikke fremmede over for denne udvikling, og vi har i det lys set utallige danskere, som på imponerende vis har hjulpet, huset og åbnet deres hjerter for disse mennesker i nød.

I Café Parasollen bygger vi netop på de næstekærlige relationer mellem mennesker. Respekt, rummelighed, og hygge er noget af det, man mødes med i Caféen. Vores besøgende er i allerhøjeste grad med til at skabe denne atmosfære, og det er de ansatte og bestyrelsen naturligvis mægtig stolte af.

Jeg har skrevet et digt, som selvom det er barskt pakket ind, kommenterer på, at vi i nutidens travle verden bør stoppe op, mærke efter og tænke os godt om. Gør vi dette, så giver vi også en af vores vigtigste kristne værdier, næstekærligheden, de bedste vilkår. Men altså, husk at læse mellem linjerne. J

 

Barnets tarv

Fanden skaber

Gud straffer

Dit ufortjente liv

Skyllet ned i

Sam-

Vittighedens kloak

Rottemad

Comeback

Rottemad

Comeback

Rottemad

Universets uforløste larm

Således i rottens mave atter tryg

 

I ønskes alle en varm og næstekærlig november

Michael Binder Jensen

Bestyrelsesmedlem

---

nyhedsbrevet - oktober 2015

 

I dette indlæg af Livsnerven vil jeg omtale og takke de godgørende institutioner, som med deres donationer og puljemidler er årsag til, at der kan laves arrangementer og aktiviteter i Café Parasollen samt er med til at sikre driften år efter år.

Hvert år søger jeg om §18 midler i Aarhus Kommune. Der kan søges tre gange om året, og vi får som regel et beløb. Udover dette har vi driftsaftale med de magistrater, som administrerer §18 midlerne nemlig Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistraten for Sundhed og Omsorg.

Der søges i Socialministeriet følgende puljer: PUF, Sommerferiepulje, Tips og Lotto samt Uddannelsespuljen. Her er det op og ned mht , hvad vi får. De sidste par år har vi fået gode beløb til afholdelse af sommerferie for udsatte familier og til ture og udflugter for gæster og frivillige.

TrygFonden har igennem flere år støttet mandegruppen, som spiller bordtennis, dart, tager på fisketur og deltager i KFUM-Koppen. Desuden har TrygFonden bevilliget midler til spisevenner projekt, til hjertestarter og førstehjælps kursus samt til rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Sidstnævnte pulje var sammen med Tips og Lottomidler det, som finansierede det netop overståede og meget vellykkede arrangement i Fristedet Skæring med  besøg på Rockmuseum Djursland, høstfest og koloni med overnatning.

De forskellige Lions- og Y´s Men klubber hjælper med store og mindre pengebeløb og søndagsudflugt.

Blomstertorvet har gennem mange år glædet Café Parasollen med friske blomster ca. hver anden uge, ligesom vi efter ansøgning gennem flere år har fået gratis abonnement på JP. 

Ansøgning skal der også til for at få del i togpengene, som stammer fra de modeltog, som kører rundt i Banegårdshallen, og som ejes af De Danske Statsbaner.

Genbrugsforretningen og Sognestøtten er ligeledes gavmilde donorer, som på bedste vis hjælper med til caféens overlevelse.

De handlende omkring Viby Torv er hjælpsomme, når en repræsentant fra Parasollens Venner går deres årlige runde efter bankopræmier, selvsamme støtteforening deler efter bedste evne ud af deres midler til Café Parasollen.

Til slut vil jeg nævne Bikubenfonden, Fredens Sogn, Viby Kirke samt Discus, som er stabile donorer gennem flere år.

Tak til alle for stort som småt – et hav består af dråber, derfor består Café Parasollen.

Det vakte stor begejstring, da det viste sig, at der var spidstegt pattegris på menuen til høstfesten i Fristedet Skæring. Det var midler fra TrygFonden  og Tips og Lotto med til at finansiere.

Merete Graabæk

Leder af Café Parasollen

-

Dejligt at komme hjem fra en god ferie på Solkysten og opleve at Danmark også er fuld af sol i disse dage, ved indgangen til oktober måned. Så smukt med blå himmel og hvide skyer. Der er endnu rødkindede æbler på træet og søde druer i drivhuset, ja selv blåbær og hindbær kan endnu høstes.

I Café Parasollen er der altid liv og glade dage, der er ture og fester, jeg har glædet mig over de festlige og glade billeder fra høstfesten på FB, da jeg havde ikke selv mulighed for at deltage. Der er ”mange frugter” at høste i Parasollen: nogen at tale med, gode venner, festlige samvær, god mad, mange aktiviteter, at man er velkommen, som man er osv. Listen kunne I sikkert gøre meget længere.

Måske skulle du sætte dig og tænke lidt over, hvad stedet har betydet for netop dig. Det er en god øvelse også i en høsttid, at tænke over, hvad man har at være taknemmelig og glad for. At det ikke er en selvfølge, ved de fleste af os nok. Det bliver meget tydeligt i denne tid, hvor så mange må flygte fra deres hjem, familie m.m. på grund af krig og vold.

Lad os også her stå sammen i Parasollen, når nogle kommer til døren, og dele ud af det fællesskab vi har, møde nye med medmenneskelig varme, som vi selv er blevet mødt.

Æbler lyser rødt på træernes grene,

høsten går ind.

Går igennem skoven ganske alene,

stille i sind.

Gyldne farver og sensommerbrise

fylder hjertet med vemodig musik

går og nynner en sensommervise,

fjernt fra byens larmende trafik.

 

Kirsten Jørgensen. Højskolesangbogen 337

 

Med ønsket om en god oktober

 

Ingrid Bjergely Christensen

---

nyhedsbrevet - september 2015

En septembermorgen i 1949 kommer den danske digter Alex Garff glad springende ned ad trappen til morgenmad i spisestuen på Ry Højskole. Han har overnattet på højskolen og har på denne smukke solskinsmorgen skrevet et digt, som han læser op for højskolens daværende forstanderpar, Johannes og Marie Terkelsen. Digtet er en hyldest til sensommeren og begynder med linjerne: Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide, og lydt vi hører lærken slå som før ved forårstide. Den morgen ved Alex Garff i sagens natur ikke, at han netop havde forfattet fem vers, der kort tid efter bliver og stadig er en af de mest kendte og allermest afholdte sange om sensommertiden og det tidlige efterår. Og som har sin faste plads i Højskolesangbogen, nummer 335.

Nuværende forstander på Ry Højskole, Ole Toftdahl, ved heller ikke med sikkerhed, at det på detaljeplan lige præcist er sådan, det er foregået den morgen i 1949, men sikkert er det, at Garff overnattede på skolen og skrev sit digt der. Hverken digteren selv eller forstanderparret Terkelsen lever længere, men Ole Toftdahls svigerfar er søn af netop Terkelsen-parret og har flere gange hørt historien om sensommersangens tilblivelse. Alex Garff kom jævnligt i Ry, da han var ven med byens læge, der også var digter. Og når Garff var i Ry var han altid installeret på den smukke Ry Højskole, beliggende kun få meter fra stationen. Garff var her som foredragsholder og som poet. Han har givetvis medvirket ved en forfatteraften for eleverne, hvor han har fortalt om litteraturen og sit eget fofatterskab, som man gjorde og stadig gør. Og fordi det så er blevet sent, har han overnattet på højskolen, er vågnet og har følt sig inspireret, fortæller Ole Toftdahl.

Og det er formentlig de færreste, der vil gå i rette med Alex Garffs lyriske og meget konkrete beskrivelse af septembers skønhed. Men for nogen er den niende måned i året også sidste sommerudkald, før mørket og måske tungsindet i højere grad tager over. Hvor Garff i det sidste vers byder efterårets forfald velkommen som en naturlig del af årets rytme, gruer andre for de kommende måneder.

CV Jørgensen synger intet varer evigt, snart er sommeren forbi, med den forsvinder praktisk talt alt, hva du ka li, intet under du går rundt og er så underlig indeni. De linjer er historien i en nøddeskal. Nogen hader den her sæson, vi går ind i, som pesten, og de har det ligesom bjørnene. De skruer helt ned og går nærmest i hi og venter bare på, at det skal blive forår igen. De bliver enormt mentalt påvirket af manglen på sollys, men det er der heldigvis råd for, siger han.

Jeg vil gerne til slut ønske jer alle en god september og god høst.

Venlig hilsen Dorte O.

---

Bestyrelsens hjørne

Der var engang for ikke så længe siden, at 38 forventningsfulde kvinder og mænd i silende regn steg på bussen, som satte kursen mod HC Andersens Odense, nærmere bestemt Kongens Have. Måske havde nogle meldt sig til turen fordi de troede, at der stod Burgernes bazar i stedet for Brugernes bazar

Det var nu ikke mad, der kom til at mangle. Allerede lidt før Vejle gjorde bussen holdt, og der blev serveret kaffe og ”burgerboller” med ost og kylling med mere! 

En time senere landede vi i Kongens Have lige tids nok til at kunne få endnu en gang kaffe og et rundstykke med syltetøj. Så var vi klar til at høre på taler, debat, sang og musik. 

Mange af os deltog i en fælles debat i det store telt. Den handlede om investering i socialt udsatteHvis det nu er sådan, at en investering i børn og unge og voksne før det ender med hjemløshed og udsathed, er det bedste man kan gøre, hvorfor gør man det så ikke? Det var ét af de mange spørgsmål, som blev diskuteret.

Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti og Pernille Skipper måtte svare på mange spørgsmål fra den store forsamling. Deres svar blev ofte fulgt af store klapsalver. 

En sætning som gjorde et stort indtryk på flere var, da Pernille Skipper i sin indledning sagde omtrent følgende:

”Hvordan kan det være, at når de bedst stillede i vores land skal motiveres til at arbejde mere, skal det ske ved skattelettelse, og når de dårligst stillede skal motiveres til at finde et arbejde, skal det ske ved straf og nedsatte økonomiske ydelser?” Det var der ingen der svarede på.

Der blev stillet mange spørgsmål og de to politikere svarede på bedste vis. 

Men hvad der sker, når dagen er omme, teltene er pillet ned og politikerne er tilbage på Christiansborg, kan man kun gætte på?

Heldigvis blev det ikke ved de mange ord alene. Et stykke tid inden debatten var færdig, bredte der sig en herlig duft af ”Forloren hare” og kartoffelsalat, som blev gjort klar til servering lige uden for teltåbningen. Og samtidig tittede solen frem på himlen.

Men inden maden blev serveret til de flere hundrede deltagere var der herlig underholdning ved Hjemløsekoret. De sang af et godt hjerte og der blev atter danset foran scenen.

Hvis man ikke havde fået nok af den store debat, var der nu to mindre debatter, man kunne deltage i:

-       Hvorfor investerer man ikke i langt højere grad i billige og alternative boliger til hjemløse?

-       Hvorfor investerer vi ikke i personlig udvikling fremfor ren medicinsk behandling?

Herefter blev maden serveret til de mange deltagere, hvis man da ikke var taget et smut ind for at støtte det lokale værested, ved at købe frokosten der!

Den sidste store oplevelse på dagen var da den Syngende Kok og hans medmusikanter spillede Kim Larsen/Gasolin sange så godt, at man indimellem troede, at det var den rigtige Larsen. Nu blev der for alvor danset, sunget og festet foran scenen.

I bussen på vejen hjem til Aarhus var der noget mere stille end på vejen derover. En lang og udmattende, men god dag havde sat sine spor. Da vi atter stod på parkeringspladsen var der tørvejr og snip snap snude …

Lars Østerkjærhus (medlem af bestyrelsen)

---
nyhedsbrev - august 2015  

 

Kære alle

August er måneden, hvor samfundet begynder at blive sig selv igen, efter at megen aktivitet har holdt pause i sommerferien. Jeg vil gerne gøre opmærksom på det populære arrangement Brugernes Bazar i Odense, som du kan melde dig til på opslagstavlen i caféen. Arrangementet er gratis, finder sted d. 26. august og Henrietta og Dorthe Maagaard deltager.

Hvis man skuer længere frem i kalenderen kommer vi til 22. og 23. september, hvor vi drager til Fristedet Skæring. Som sidste år håber vi mange har lyst til at deltage +/- overnatning.  Nærmere oplysninger følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen

Merete

---

Årets ottende måned den sidste sommermåned. August hedder på latin "Mensis Augusti". Måneden er opkaldt efter den romerske kejser Octavius Augustus som i år 44 f. kr. blev adopteret af Julis Cæsar.
Oprindelig havde måneden kun 30 dage, men det romerske senat besluttede at flytte en dag fra februar måned, sådan at august måned fik 31 dage ligesom juli måned, der er opkaldt efter Julius cæsar, og dermed ikke var ringere end den 
Gammelt nordisk navn for august måned var Høstmåned, i høsten ønskede man naturligvis helst godt vejr. Et gammelt mundheld lyder torden i august betyder megen sygdom for mennesker og dyr.

I høsten var det i gammel tid skik at når der kom en fremmed ud i marken, stillede høstfolkene sig op på en række og hængte huerne på leens knage. Forkarlen slog tre slag med sin strygespån på lebladet og derefter strøg alle leen. For denne opvisning måtte den fremmede betale en flaske brændevin.
Det sidste neg der blev høstet hed i Jylland "Gammelmanden" og på øerne "Høstkællingen". Gammelmanden blev gerne i nattens mulm og mørke bragt hentil en nabo der endnu ikke var færdig med høsten, neget var forsynet med et brev, der på hårde betingelser lovede hjælp til den langsommelige. Høstkællingen pigerne var ikke begejstrede for at binde det sidste neg på marken, den såkaldte Høstkælling. Pigen skulle så nemlig danse den første dans ved det årlige høstgilde med ”Høstkællingen” som dansepartner.

De vigtigste arbejder i august måned i de gamle landsby samfund

August eller høstmåneden var en meget travl tid der skulle vinterens forråd bringes i hus. Hvis høsten blev god betød det mad og foder i det kommende år eller hvis høsten slog fejl sult og bitter nød i det kommende år

  • Der skulle høstes rug, byg og hvede.
  • Det var også tid til at høste (ruske) hør og hampplanter af hvis fibre der skulle fremstilles klæde.
  • I haven var løg og rønnebær klar til høst.
  • Bistaderne skulle tømmes for honning som blandt andet blev brugt til fremstilling af mjød.
  • I skoven var nødderne modne og det var på tide at samle og tørre dem inden egernet tog broderparten

De vigtigste indendørs arbejder var følgende:

  • efter høsten skulle de hør- og hampfibrer der skulle bruges til klæde bearbejdes "rødnes" og "skørnes"
  • Der skulle kærnes smør det bedste gemmesmør kunne nemlig fremstilles nu

Månedens vers

Nu slår jeg kornet det hvide,

og ser til om leen kan bide.

Jeg drikker og æder bitter mad,

og gør mig dertilret dygtig glad

Rigtig god August til alle jer.

Hilsen fra Henrietta

---

Kære Cafe Parasollen.

 

I Wien mellem blomstrende ranker

af roser i skønneste flor,

der fødes de tusinde tanker

der bliver til kærlige ord.

 

I Wien mellem blomstrende ranker 

i tonernes ældgamle by

af fryd mit hjerte banker

for nu er det forår på ny.

 

Et dejlig stykke musik og vidunderlig tekst

skrevet af Robert Stolz i 1916.

 

Sætter vi Parasollen ind i stedet for Wien

passer teksten godt til stedet her.

 

Her er vi alle blomstrede rosenranker,

i skønneste flor og for hinanden bankende hjerter,

Der giver hverdag, forår på ny.

 

God sommer

Kærlig hilsen Hille

------------------------------------------

Nyhedsbrev - juli 2015

 

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen  

Sådan indleder Dan Turéll sit digt, ”Hyldest til hverdagen”, som for en nogle år siden blev brugt som reklame på et fiskeprodukt kaldet ”hverdagsfisken” og dermed blev hvermandseje.

Jeg holder meget af dette digt, som omtaler det kendte og nære, og hylder de dage, som der er flest af i et liv. Meget i hverdagen er gentagelser og rutiner, og måske derfor er vi tilbøjelige til at tage hverdagen for givet. Først når der sker store og dramatiske ændringer, skønner vi på den kendte og trygge hverdag.  

Jeg synes, det er vigtigt, at vi i det daglige tænker over, hvad vi hver især har at glædes ved og være taknemmelige over, feks.at vi kan færdes trygt i et frit land, at vi kan spise os mætte hver dag, at vi kan opleve stjernestunder, som opstår i mødet med et andet menneske – og huske på, at det alt sammen får ende en dag. Digtet slutter således:

Jeg holder af hverdagen 

Jeg er vild med den 

Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen 

Jeg holder stinkende meget af hverdagen 

I juli måned holder caféen lukket i weekends, da der skal afvikles ferie, men ellers er åbningstiderne som de plejer. Alle ønskes en rigtig dejlig sommer

 

 

Merete

---

Nu er det endelig sommer også på Cafe Parasollen i Viby, og ikke mindst på terrassen!!

Vi har også haft meget at glæde os over her i foråret, selv om maj måned har været lidt ustabil vejrmæssig.- Cafe Parasollens 21 års jubilæum , fik vi jo fejret med jubilæumsgaven fra Diakonhøjskolen i Århus,  med de bedst tænkelige kræfter: Jens Maibohm, Lars Østerkjærhus, samt 2 musikstuderende, det var en fantastisk underholdende aften, og med i gavepakken var der jo lækker lagkage og kaffe.

Det er rart at komme i Cafe Parasollen, fordi der er en god positiv stemning fra jer alle og ansatte. – Tak for det, husk at fortælle dem i møder på jeres vej og ikke kommer i Parasollen, at de også er velkommen til at komme ind til en hyggestund.

Blandt nogle af de mennesker vi er sammen med i det daglige, er der nogen der føler, at der netop i dag ikke er noget at glæde sig over. Derfor er det væsentlig at vi holder øje med hinanden, taler med dem der har det svært og drager omsorg for dem der ikke føler, at det er en god dag netop i dag, og måske dagene fremover. - Når vi giver andre noget af os selv til andre, får vi det selv dobbelt igen. -  

Vi må huske at sige tak for dagen som er gået, heldigvis har det været en god dag for de fleste, måske os alle netop i dag. –

Rigtig god sommer til hver enkelt af jer gæster og ansatte.

Et vers nedenstående komponeret af Carl Nielsen, som netop i år har 150 års fødselsdag:

 

Carl Nielsen

Nu lyser løv i lunde,

grønt ligger Danmarks land.

Imellem blanke sunde,

et skjold med sølverrand.

Frugtblomsters hvide pletter

det rige, grønne felt,

mens højt de lyse nætter

slår ud sit sommertelt.

 

Johs. Jørgensen

---

Nyhedsbrevet - juni 2015

 

En uforglemmelig dag med KFUM-koppen

 

Endnu engang drog vi 9. maj en flok - 23 gæster, frivillige og ansatte til Koldinghallerne for at dyste i diverse konkurrencer i KFUM-Koppen og have en hyggelig dag sammen og med deltagere fra andre caféer. I alt 170 deltog fra 10 caféer.

Vanen tro blev der vundet pokaler og medaljer fordelt således:

Guld: petanque: Christian Smed, ludo: Anne Mon Pedersen, bordtennis: Lars Sørensen, bordfodbold: Lars Sørensen

Sølv: skak: Thomas Jensen, heppekor: alle

Bronze: backgammon: Karina Jensen, skridttællerkonkurrence: alle, som har gået med skridttæller i ugerne op til koppen

Desuden vandt Jens Tvis for ”fair play”

En uforglemmelig dag som sædvanligt med god stemning, fin forplejning og socialt samvær.

Måske du skulle overveje at deltage næste år, hvis du ikke allerede gør det…

 

Merete

---

Du som gir os liv og gør os glade,

du som holder af os som vi er,

du, som åbner bøgehækkens blade,

du, som skaber blomst og bi og bær,

uden dig var alle marker golde,

uden dig var alle hjerter kolde.

 

Med dette dejlige vers, fra Hans Anker Jørgensens sang af 1982 i øret, vil jeg skrive månedens hilsen.

Vi står nu ved indgangen til årets dejligste måned. Juni, hvor alt endnu er frisk grønt, blomstrende og duftende. Fuglene ruger, fodrer unger og tænker, kan vi nå et kuld mere.

Vores kat går på listefødder rundt i haven og søger efter en fuglerede at plyndre, eller en lille vildfaren mus. Fiskehejren sejler over havebassinet højt oppe og spejder efter guldfisk.

Rævens unger er sultne, den lister rundt ved vores hønsegård og omkring nabopigernes kaninbure.

Bierne har travlt med at samle pollen og dermed bestøve bær og frugttræer. 

Gedekiddene springer højt i folden og leger uden at tænke på farer.

Jo, naturen og skaberværket folder sig ud i et stort oplevelsesorgie. 

 

Prøv også du at sætte dig på en bænk, en træstub eller i græsset; vær stille, lyt, duft og mærk, der er noget til alle sanser.

Ja, og går du kun ud på terrassen ved Parasollen, så kan du også opleve det der! Hvis du giver dig selv lov!

 

Fantastisk! Tænk at kunne leve og ånde frit. Det er ingen selvfølge for mange mennesker i verden. Ja og så er det endda gratis.

 

Tak til vores skaber for alle disse gaver. Lad os åbne os og tage imod livet, mærke varmen i hjertet, som der kun bliver mere af ved at dele den med andre.

 

Glædelig sommer!

 

Mvh Ingrid Bjergely Christensen,

 

Næstformand i Café Parasollens bestyrelse

---

Nyhedsbrevet - maj 2015

 

KOM MAJ DU SØDE MILDE……

Vejr varsler for maj måned

Maj måneds kulde, gør laderne fulde (Kulde kun forstået som regn)

Maj måneds frost giver en lille høst.

En varm maj gør ikke bonden glad.

Regn i maj måned varsler en god høst og en tør juni.

Normaltal for maj

Middeltemperatur: 10,8 °C

Nedbør: 48 mm

Soltimer: 209

Helligdage i maj måned 2015

Bededag, Kristi Himmelfart og Pinsen. 

I kan spørge: Hvad vil du så med alle disse data? Kan vi bruge dem i Cafe Parasollen. I den dagligdag og cafe vi er i?

Måske kan du bruge dem hvis du tror på vejrvarsler og gennemsnits temperature. Men de sidste data om helligdagene, betyder allermest for mig personlig.

Jeg er kristen og tror på én Gud som rummer tre. Det vi kalder en treenig Gud. Nemlig- en Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Helligånden er netop Pinsens budskab. Jeg tror jeg har en Gud, der vandre med mig altid. Èn Gud der har omsorg for mig og elsker mig så højt, at han rent faktisk gav sit eget liv for mig og dig (dette er påskens budskab). Hvilken kærlighed ikk? Jeg tror på Helligånden er givet til os og derfor fejre i Pinse. 

Du kan spørger hvordan jeg mærker den? Det gør jeg når Gud ”prikker” mig på ”skulderen” og fortæller mig opmuntrende ord. Det kan være et vers fra bibelen, en sang eller et digt: Eller det kan være en belæring til mig, når Gud vil have mig til, at se på mine valg i livet. Gud bruger også følelser. Han viser mig en omsorg, som giver mig en helt speciel ro inderst, fordi jeg ved jeg IKKE er alene, aldrig alene. Er det ikke fantastisk?

Jeg oplever mange ensomme mennesker også i vores cafe. Hvor ville det være skønt vi alle forstod Pinsens budskab: At Gud netop er her hos os, han er iKKE en død Gud, der stadig hænger på korset. Han går ved vores side hver en dag.

Jeg er uddannet diakon og det er jeg ikke kun på mit eksamens papir, jeg tror på at jeg er kaldet til at leve den kærlighed ud, jeg selv har modtaget. Jeg kan faktisk ikke lade være med det, for det er den gave Gud har givet mig i troen. Jeg har pakket denne gave ud. Nu kan jeg spørge dig: Hvem ville ikke pakke sin gave ud og tage den i brug?

I ønskes en rigtig god og velsignet Maj måned, med alle varsler og med tanke om vi ikke er alene, der er altid en der har tid og er hos os, husk det nu! 

Med venlig hilsen

Dorthe Maagaard

 

Ansat som: Souschef i cafèen.

---

FRA ESBJERG TIL TANZANIA            

 

Til maj skal  26 årige Charlie Uldahl Christensen ud på en laaang vandretur på 18.000 km. Turen går gennem 28 lande fra Danmark til  Tanzania og kommer til at tage 2,5 år. Formålet er at samle penge ind til drikkevand i landsbyen Lengasti, hvor vandreturen slutter.

Efter  nogle år til søs  og et halvt år med livgarden i Afghanistan kontaktede Charlie, gennem en ven, en konsul i Arusha i Tanzania. Som frivillig var Charlie med til at bygge et børnehjem i Lengasti - Children Center. Opholdet varede seks måneder og i den tid opdagede Charlie, at de ikke havde adgang til  rent drikkevand. Charlie fortæller:”Der begyndte at spire nogle ideer inden i mig. Jeg ønskede at gøre noget ved det. Nu er det blevet til den vandretur ,jeg skal på til maj. Turen er døbt ”Walking for water” fordi det netop er det jeg gør. Jeg går for at samle penge ind til  en ny vandforsyning”. 

Det kræver selvfølgelig meget udholdenhed og god fysik at gå så langt. Men i Afghanistan  fik Charlie erfaring med at gå enormt meget og i enormt høj varme. De mennesker han samler ind til går 19 km. hver vej til den nærmeste brønd.”Jeg kan godt lide tanken om at gøre  noget for dem, der virkelig har brug for det. Det er blevet mit personlige slogan at jeg skal på en filantropisk pilgrimsfærd. Tidligere tog folk på pilgrimsfærd for at finde gud. Min tur er dedikeret til velgørenhed frem  for en religion”.

Som udgangspunkt vil Charlie gå 30 km om dagen. Det svarer til en god arbejdsdag på syv-otte timer med indlagte småpauser. Planen er at gå seks dage om ugen  og så have en fridag at se frem til.

Charlie har trænet sammen med en 50 årig svensker i Texas, der er på en tur fra Stokholm til Sydney og har levet  vagabond- livet i 14 måneder. I Texas opdagede han, at  den lille golfvogn på to hjul til at spænde bag på rygsækken, som han trak efter sig var for lille. Man skal have  enormt meget mad og drikke  på nogle af distancerne. I stedet har Charlie  skaffet stellet fra en klassisk  Odderbarnevogn og købt en aluminiumkasse til at spænde ovenpå. Meget simpelt. Den er vandtæt, let at pakke, og så kan den låses.  

Turen går bl.a. gennem  Marokko og Mauritanien, hvor en  franksmand for nylig blev taget som  gidsel af Islamisk Stat-tilhængere. Nigeria er også farligt. Det ville være træls, hvis Boko Haram  (lokal terror bevægelse) kom forbi.

Men frygten holder ikke Charlie tilbage. I Afghanistan lærte han , at man ikke kan bruge frygt til noget fornuftigt. Man må i stedet arbejde med den, fortæller han. Charlie ved godt han har truffet et farligt valg ved at gå den rute han gør ,men som han siger: ”Når man har gjort  op med sig selv, at det bliver sådan det er, så er det sådan det bliver” !

Hvor er det livsbekræftende, når mennesker gør en forskel. Tænker ”ud af boksen” og gør noget konkret for at ændre tingenes tilstand. 

Min dybeste respekt og ønsket om en RIGTIG GOD TUR.

 

Niels Snare

---

Nyhedsbrevet - april 2015

 

Alt spirer og gror – foråret er så småt på vej. Hvert solstrejf hilses velkomment, selvom der endnu ikke er megen varme i luften. Det er en dejlig tid, vi går i møde. Jeg bliver inspireret til at videregive nedenstående legende, som jeg synes er så livsbekræftende – ligesom foråret er det år efter år:

De to sæt fodspor – russisk legende af ukendt oprindelse

En mand var død og kom op i himlen. Her spurgte Gud ham, om han havde lyst til at se hele sit liv fra ende til anden. Det havde manden, og sammen så de hele hans liv. Manden lagde mærke til, at der gennem hele hans liv var to sæt fodspor i sandet hans eget og Guds fodspor.

Manden blev dog noget forundret, da han opdagede, at der på de tidspunkter, hvor livet havde budt på sorger og smerter, kun var et sæt fodspor. Lidt bebrejdende sagde manden til Gud: "Hvordan kan det være, at jeg skulle gå alene, når jeg allermest havde brug for, at du var mig nær?"

Gud sagde da til manden: "Menneskebarn, du forstår ikke! De tidspunkter, hvor det gik dig godt, gik jeg ved siden af dig, men de tidspunkter, hvor du var tynget af sorg, da livet ikke lykkedes for dig - da bar jeg dig!"

April bringer påsken med sig. Der er påskegudstjeneste d. 1.4. i Viby Kirke ved Thomas Fischer-Larsen kl.13.30. De, som har deltaget i gudstjenesten, inviteres efterfølgende på kaffe/te og kage i Café Parasollen.

D. 22.4. kl. 14-15 afholder vi det stormøde, som blev aflyst i februar p.g.a. sygdom. Der kommer dagsorden op ugen før og skriv gerne emner på, som ønskes taget op. Mødet er beregnet på, at gæster og bestyrelse får lejlighed til at mødes. Der serveres kaffe og en småkage.

April er også måneden, hvor vi begynder tilmeldingen til KFUM-koppen, som løber af stablen d. 9.maj. Begynd gerne at overveje, hvilken konkurrence, som kan udfordre dig i år, ellers er du også velkommen som medlem af heppekoret. Opslag hænges op, så snart vi modtager materialet fra hovedkontoret.

Vi fortsætter med at holde lukket lørdage en stund endnu, da vi ikke har fået flere ressourcer til at holde åbent denne dag. Vi skal snart mødes med kommunen for at drøfte emnet. Samtidig kan jeg oplyse, at vi gør ordningen omkring kaffe/te til 8 kr. permanent.

 

Merete

---

Her i april mærkes foråret rigtigt, og jeg nyder at dagene er blevet længere. Mange forårsblomster myldrer op af jorden, de første påskeliljer er sprunget ud i min have. Buske og træer står med store knopper, enkelte buske har allerede fået et grønligt skær. Jeg nyder denne årstid med masser af fuglesang, farver i naturen og varmen fra solen. Det giver ny energi ovenpå en mørk og lidt grå vinter. Nu er det tid til at planlægge hvad der skal være i haven i år, der skal sås og plantes - også i jeres lille have ved Parasollen, jeg glæder mig til at følge med i hvad I finder på i år.


I april har vi desuden en af kirkens store og centrale højtider, påsken. Jeg holder utrolig meget af påsken og påskesalmerne, især salmen "Påskeblomst! Hvad vil du her?" af Grundtvig. Med denne salme vil jeg ønske alle et dejligt forår.

De bedste forårshilsner,

Vera

Påskeblomst! Hvad vil du her?

Bondeblomst fra landsbyhave

uden duft og pragt og skær!

Hvem er du velkommen gave?

Hvem mon, tænker du, har lyst

dig at trykke ømt til bryst?

Mener du, en fugl tør vove

sang om dig i Danmarks skove?

 

Hele salmen kan ses i salmebogen, det er nr. 236

---

Nyhedsbrevet - marts 2015

 

Hvad var det dog der skete?

Mit Hjerte haardt og koldt som Kvarts

maa smelte ved at se det

Den første dag i Marts.

Hvad gennembrød den sorte Jord,

og gav den med sit dybblå Flor

et stænk af Himlens Tone,

Den lille Anemone

jeg planted’ der i Fjor.

 

Dette mesterværk er en af vort lands mest kendte og elskede sange, og i dag er det 70 år siden, den 1. marts 1943, at Kaj Munk skrev det selvbiografiske digt.

Kaj Munk

Kaj Munk blev født på Lolland, og allerede som femårig blev han forældreløs. Han blev adopteret af husmandsparret Marie og Peter Munk, der var barnløst. Kaj Munk fik et virkelig godt hjem, og forældrene elskede ham grænseløst og bakkede ham hele tiden op.

 

Det lykkedes dem ved stor sparsommelighed at skaffe økonomiske midler til, at han kunne få real- og studentereksamen og siden blive teologisk kandidat fra Københavns Universitet.

 

Vedersø

Da han så fik præsteembede i Vedersø i det yderste og forblæste Vestjylland, tog han en klump jord med blå anemoner med fra den fede jord på Lolland, som han plantede i præstegårdshaven.

 

Netop den 1. marts 1943 så han dem blomstre, og det inspirerede ham til at skrive digtet Den blå Anemone. Ligesom det lykkedes at omplante blomsten, lykkedes det også for Kaj Munk at blive omplantet til Vestjylland. Han blev en afholdt præst og gift med en lokal pige, Lise, der blev en stor støtte for ham.

 

Med dette første vers af Kaj Munks dejlige forårssang hilser jeg foråret velkommen. Rigtig godt forår til alle.

 

Venlig hilsen

Dorte Outzen

---

Foråret er på vej og snart har vi påske

Foråret er lige om hjørnet, længe har vintergækkerne stået i min have og lyst op sammen med erantis. Musvitterne er livlige og er begyndt at kigge efter rede og deres sav-sang høres, når solen skinner.

Det er absolut min favorit årstid, og som barn var det nu, at mine geder fik kid, de sprang snart graciøst om i haven, de brægede hyggeligt, når de kunne høre min stemme og havde forventning om at få en godbid.

Påsken er kirkens største begivenhed, og den er forbundet med mange traditioner. Vi pynter op med kulørte æg, påskeliljer, kyllinger og lam, og familierne samles og spiser og hygger sig sammen til påskefrokost med skiden æg og lammesteg.

Som kristne mindes vi, at Jesus Kristus blev korsfæstet og begravet og vi fejrer hans opstandelse fra de døde Påskedag. Vi fejrer at Guds Lys sejrer over mørket.

Inden påske sender børnene små gækkebreve, og håber på, at det ikke bliver gættet, hvorfra brevet kom, for så får man ifølge traditionen et påskeæg.

Min mand er fra Polen og katolik, og der er mange traditioner. De faster langfredag (dvs. de spiser sparsomt og ikke kød ). Påskelørdag går hver familie i kirke med en lille smuk pyntet kurv med skinke, pølser, brød, smør formet som et påskelam og salt og kogte æg. Præsten holder en lille prædiken, velsigner kurv og menighed ved at stænke vievand ud over det hele og ønsker, at alle må få nogle dejlige påskedage med smagfulde æg. Dem som har et æg i overskud, lægger det i præstens kurv, han går så ud til gamle og syge med de velsignede æg. En dejlig og meget populær tradition. Hele kirken dufter af skinke og pølse og peberrod. Kurvens indhold deles med hele familien påskedag ved morgenbordet, hvor alle får en lille bid af det velsignede måltid.

Påskeblomst! hvad vil du her?

Bondeblomst fra landsbyhave

uden duft og pragt og skær!

hvem est du velkommen gave?

Hvem mon, tænker du, har lyst

dig at trykke ømt til bryst?

Mener du, en fugl tør vove

sang om dig i Danmarks skove?

 

God Påske.

Ane Marie, frivillig

---

Rejsen til den store feriemesse!

http://www.ferieforalle.dk/

 

Vi kan alle drømme om, at komme ud at se verden og opleve noget nyt, og særligt her i den kolde tid, hvor vi i Café Parasollen, bruger tiden på at hygge med varme supper og varme drikke, kan vi drømme os til de varmere himmelstrøg.

Så derfor tog jeg, Café Parasollens pædagog studerende Thomas, min kæreste med på en surprise rejse til Hernings messecenter, på min fridag, fredag d. 20. februar.

Vi modtog der inspiration fra omkring 1.100 udstillere med feriemål og ferieudstyr fra hele den hvide verden. Særligt deltog vi i nok mere end 30 forskelige konkurrencer, så nu venter vi bare på at høre om vi eventuelt skulle have vundet et ophold på et 5 stjernet hotel eller en uge med alt betalt på Cypern. Der var også en masse smagsprøver på alt lige fra dansk kvalitets is til Mexicansk kaffe. Under aktivferie på Bornholm prøvede vi, at køre op af en stejl bakke på en motionscykel, det var rigtig hårdt og vi sluttede derfor dagen af med en middag på en café i Herning.

Det var let at og billigt, at komme fra Aarhus til messen. Med en speciel billet med Ariva’s tog på kun 80kr. tur/retur og næsten til døren og der var en entré pris på 100kr. Så det kostede ikke en bondegård, at komme ud at se den store verden fra Aarhus.  

Det var i alt 62.855 besøgende på hele messen. Det var en rigtig god dag og kan varmt anbefale andre at tage rejsen forbi til næste år.

Vi ses til Ferie for Alle 26. - 28. februar 2016

---

Nyhedsbrevet - januar 2015

Her på tærsklen til et nyt år falder det naturligt at kigge tilbage på det gamle og dvæle lidt ved de ting, som kom til at sætte præg på året.

2014 kunne Café Parasollen fejre 20 års jubilæum, hvilket blev gjort med manér. Stor fest på dagen, søndag d. 18.5., hvor gæster og venner af huset sammen med frivillige og ansatte kunne nyde de mange festtaler, den gode mad og det hyggelige samvær.

Mandag d.19.5. var det en glæde, at se så mange leverandører og samarbejdspartnere møde frem til en kop kaffe og kransekage, og søndag d. 25.5. blev der sat punktum for fejringen med en tur for frivillige og ansatte til Den Gamle By, rundvisning og kaffe og lagkage i Hobro huset.

2014 blev også året, hvor svigtende økonomi kom til at sætte sit præg på caféen. Manglende indtjening på vor partnerskabsaftale med kommunen gjorde det nødvendigt at justere i personaleressourcer og arbejdsgange. Dette har gjort det til en svær tid for mange med tilknytning til caféen, hvilket er forståeligt, men hvis der intet var gjort ville det have været fatalt for caféen.

Overskuddet på cafédriften har ligeledes vist faldende tendens igennem 2014. Heldigvis kom fødevarebanken på banen i slutningen af året, og Café Parasollen er med som én af 12 virksomheder i Aarhus. Ligeledes har vi stor glæde af Rema1000, Viby, hvor vi hver dag henter daggamle varer gratis. Vi kan allerede efter 1½ måned konstatere en positiv effekt, idet vi sparer rigtig mange penge på indkøb.

Da der er færre personaleressourcer blandt ansatte og frivillige til at dække weekendvagter, ser vi os desværre nødsaget til i en forsøgsperiode 1.1.-31.3. 2015 at holde caféen lukket om lørdagen. Det er vi naturligvis kede af, da vi godt véd at mange har brug for at komme i caféen hver dag.

Et tiltag, som vi til gengæld håber, der vil blive taget godt imod, er justering af prisen på kaffe, ligeledes i en forsøgsperiode 1.1.-31.3.15. Mod at betale otte kr. kan man drikke al det kaffe/te man måtte ønske.  Det er dog nødvendigt, at man beholder den samme kop/det samme krus, og det foregår ved selvbetjening.

Café Parasollen modtager i årets løb mange tilskud og gaver, som varmer os meget. Tilsammen er disse med til at økonomien trods alt ikke ser så skidt ud, som den ellers kunne have gjort. Tak til jer alle for hvert et bidrag.

Også en tak til alle jer dejlige, fantastiske frivillige, uden hvis indsats Café Parasollen slet ikke kunne eksistere.

Ellers har vi, modsat andre år, besluttet at holde priserne på 2014 niveau, dvs. ingen prisstigninger i 2015.

Alle disse tiltag bevirker, at den negative økonomiske udvikling er stoppet, og vi ser med fortrøstning frem til et nyt år.

Tak for det forgangne år og velkommen i café Parasollen i 2015

Merete

---

Bestyrelsens hjørne

En nytårshilsen til alle og godmorgen

Tænk at vågne en morgen ved fuglesang

Og at føle at verden er ny

Tænk at varmes af solen endnu engang

Af dens glans over land og by

Tænk at mærke at livet er skønt og rigt

At glæden er under tag

Tænk at alting er lyst og vidunderligt

Tænk så kom der en fuldendt dag

_

Ja, lad os få alt ud af dagen med taknemmelighed

Og omsorg for vor næste

_

Når en dag som er fuldendt er helt forbi

Er en aftens skønhed så nær

Blidt og stille vi nynner en melodi

Til den eneste vi har kær

Tænk at slutte så skønt på en fuldendt dag

At synge om kærlighed

At når solen går ned i et pupurslag

Glimter lykkens stjerner med

_

Det var så denne dejlige dag

Godnat og sov rigtig godt

Vi gentager det samme i morgen

 

Godt nytår til alle i Café Parasollen.

 

Kærlig hilsen Hillebert Christensen

---

Nyhedsbrevet december

 

"Kom bar do… ! ”. Jeg har lige været en tur til Sjælland og sejlede med færgen her fra Aarhus til Odden…” Kom bar do…!”, sådan står der på alle de ansattes tøj osv.

I Café Parasollen siger vi også: Kom bar do…!  Eller rettere vi siger velkommen! Vi vil gerne møde dig og høre om din dag. Eller du kan vælge at sidde stille og roligt blandt andre, læse avisen og måske drikke en kop kaffe, spise din mad og DU er velkommen.

”Gør døren høj, gør porten vid…!”. Sådan står der i en af vores julesalmer. Gæstfrihed og omsorg er ekstra vigtig her i juletiden. Vi har alle minder med i ”bagagen”. Nogle fylder os med glæde og tak, andre får os til at savne, måske et kært familiemedlem. Eller måske savner vi bare det at være barn igen.

Mit bardomshjem havde ”Åbne døre”.  Alle der havde brug for en snak, en kop kaffe eller en bid mad kunne komme til vores hjem. Skulle de ud på vejene bagefter og havde brug for en madpakke… ja så smurte mor sådan en og sendte med. Der var dørsælgere, vagabonder og ensomme i byen. Mor og far bragte ofte mad ud til syge, de kendte. For som de sagde, så havde de overskud til det og delte gerne. Jeg kan heller ikke mindes, at vi nogensinde er gået sultne i seng, fordi der er blevet delt for meget ud.  Og nej! Jeg er ikke vokset op i et rigmandshjem i forhold til penge, men det var et hjem fyldt med tak for det som de/vi havde fået og en tak, som også gav lyst til at give videre til andre.

Julemåneden er fyldt med dufte, lys, julesange og forskellige arrangementer her i cafeen og vores dør er høj og vid. 

- Støtteforeningen har julemiddag d. 8. december kl. 17.30, hvor du for 35 kr. kan tilmelde dig flæskesteg og ris a la mande og få en hyggelig aften her i caféen. 

- Den 11. december om eftermiddagen er der julegudstjeneste i Viby kirke og efterfølgende kaffe & æbleskiver i caféen, samt godteposer til alle. Der er åbent for alle.

- Juleaften skal du tilmeldes til her i caféen. Dette sker fra den.1.december. Der er plads til 40 gæster og det er ”først til mølle” princippet og bindende tilmelding. Du skal betale ved tilmelding. Det koster 100 kr. at deltage juleaften pr. person. 

- I juledagene har vi åbent 11.30-16. Første juledag er der traditionen tro julefrokost i caféen i form af et ta`selv bord. Det koster 50 kr. pr. person at deltage.

Jeg vil slutte min lille hilsen med at ønske jer alle en velsignet juletid.

 

Kærlig julehilsen

fra Dorthe Maagaard, 

souschef  i Cafe Parasollen


---

Bestyrelsens hjørne

Jul hele året? Ikke kun et drømmescenarie! Ræs med julegaveindkøb, forventninger, planlægning af de dejlige juledage/juleferie. Julestress?

Men jul er så meget andet. Vi hygger os med forventningsfulde børn, juledekorationer, lys i haven og på /rundt om indgangsdøren, æbleskiver, julegløgg, dejlig julemad, og vi glæder os… Men tiden i december og  julen er meget mere. Vi får (forhåbentlig) mere overskud til at tænke på vore medmennesker. Hvor tit er det ikke vi hører udsagn som: ”Så gør vi det alligevel, det er jo jul” eller bare ”Ja, det er jo jul”.

Det ville pynte, hvis vi tog medmenneskelighed, glæde og gavmildhed med ind i det nye år. Og det er jo lige nøjagtig, hvad Parasollens mange frivillige og ansatte gør tolv måneder om året.  

Tusind TAK for det. Det kan både vi og samfundet lære meget af.

Det gælder især for de mennesker, der har det sværest.

Verdens flygtninge har brug for hjælp alle årets tolv måneder. Jeg synes, det er beskæmmende, at der tales grimt om flygtninge og at de problematiseres, før vi overhovedet har mødt dem. Det er i mit univers ikke danskhed.

Lad os hjælpe alle udsatte og se det som en berigelse for os alle, hele året.

MIN julehilsen skal gå til alle de mennesker, der uegennyttigt hele året gør en indsats for større medmenneskelig støtte og tolerance.

Lad os bruge julen til at tænke på vore medmennesker. Huske, at vi alle sammen har et ansvar. Ansvar for at tage os af og tænke på andet end os selv.

DU ØNSKES EN RIGTIG GO´ JUL OG ET FANTASTISK GODT NYTÅR!!!

 

Niels Kristian Snare

----

Nyhedsbrevet - november 

 

Så skriver vi november på kalenderen og snart begynder vi at forberede os på julen. Ifølge vor nutidige kalender er november den sidste efterårsmåned, men de gamle bønder vidste, at november godt kan være særdeles vinteragtig; ja at november i realiteten ofte er den første vintermåned. 

Peder Syv lod vinteren varsle i et lille rim:

Ved Hellemisse (1.nov.) må du mig vente,

Mortensmisse (11.nov.) om jeg tør,

Kommer jeg end ikke før,

Så kommer jeg Sct. Karens dag (25. nov.)

Og lægger mig for din dør.

(10. november, Mortens aften) 

11. november

Mortens dag/ Sct. Martinsdag

 

Om biskop Martin af Tours - dagens navnehelgen - fortælles der mange legender. Primstavens  tegn forestiller et bæger, der er et af Sct. Martins symboler. Som ved en del andre højtidsdage blev, og bliver, også fejringen af denne indledt aftenen før – på Mortens aften. Navnet Martin blev i Danmark til Morten, og Mortens aften, den 10. november, kendetegnes som bekendt ved, at man i mange hjem serverer ande- eller gåsesteg. Det er nu en ret ny skik her i landet, for i gamle dage havde man ikke råd til at spise fjerkræ på gårdene. Det skulle enten afleveres til herremanden eller sælges i købstaden.

Legenden knytter gåsen til dagens navnehelgen på følgende måde: Den fromme præst Martin gemte sig i en gåsesti, da indbyggerne i byen Tours ville gøre ham til biskop i året 371. Han havde nemlig ikke lyst til at blive kirkeligt overhoved. Men gæssene røbede ham med deres arrige gnækken, så borgerne alligevel fandt ham og udråbte ham. Det fortælles også, at det var biskop Martin selv, som straks efter udnævnelsen påbød, at folk hvert år d. 11. november skulle spise gåsesteg - som hævn over gæssene.

I Danmark hører vi først om gåsespiseri på Mortens aften ca. 20 år efter reformationen.

Frem til helligdagsreformen i år 1770 var Mortens dag officiel fest - og helligdag.

Her på Café Parasollen holder vi i år Mortens aften. Vi vil mandag d. 10. november gerne invitere alle, der er interesseret i at deltage. Der serveres andesteg med hvide og brune kartofler og rødkål til 50 kr. pr. person og som dessert ris a la mande til 15 kr.

Sidste tilmelding er onsdag d. 5. november.

 

Venlig hilsen Dorte Outzen

---

Aber warum

De mange års fodspor

Printet i den tyske sjæl

Længslerne mange

Aber warum...

 

Store fader i djævletøj

Trøstens tid er kommet

Skoen stadig trykker

Aber warum...

 

Drømmen om det store rige

Tændt i suveræne tanker

Davids sidste nadver

Aber warum...

 

Korsets strakte arm

Utrættelige hilsener

Velkommen til dødens hotel

Aber warum...

 

Blomstermarkens indbydende flora

Køkkenets badende kartofler

Her er der dejligt at være

SKYD JØDEN! SKYD JØDEN!

 

Fællesskabets varme grød

Duften af sennepsstøv

Dødens glædessmil

Schlecht, sehr schlecht

 

Opfer auf dem todesmarch

Sehen den tut so weh

Grausam ist die welt

Kein antwort für die frage

 

1918  1933  1939  1945

Tal i indre minde

1948  1961  1989  1990

Tal i indre minde

 ---

Fra bestyrelsen:


Ruinen i Berlin

 

Den fordærvede krudtslam

har sænket sig over byen

Lidt efter lidt de blodskudte beretninger

Hvad der engang blomstrede, er nu

en stor samlet ruin

---Fra bestyrelsen

 

Som repræsentant for byrådet sidder jeg i Cafe Parasollens bestyrelse, og det er jeg glad for. En af de essentielle årsager til at jeg for blot et år siden stillede op til kommunalvalget i Aarhus, var netop at sikre bedre vilkår for borgere med udfordringer i livet. Udfordringer vi alle kan blive ramt af, og som vi bør være opmærksomme på hos hinanden.

En medfødt hjernefejl gav mig som spæd allerede de første udfordringer i livet. Tourette lignende tics, var ej heller nogen succés i hverken børnehaven eller i den lokale folkeskole, hvor systematisk mobning sugede trivslen ud af mig lidt efter lidt. Jeg blev en vred ung knægt, men vreden kom aldrig ud. Dette betød en udvikling af angst, som langt inde i voksenlivet har præget mine beslutninger i livet. 

Jeg er stadig i en procés, men føler mig mere på bølgelængde med min angst og vrede nu end nogensinde før. Har dog erfaret at det sværeste og modigste man kan gøre her i livet er at arbejde med sig selv. Derfor bliver jeg også ved, for tror ikke på det er en procés som skal stoppe, og måske kan det bidrage til at andre også får modet på at starte deres procés. Fortryder intet, men havde håbet vi som samfund var kommet længere end vi er.

Til daglig går jeg i skole, hvor en HF på VUC i Aarhus gerne skulle udløse en billet til Universitetet, og ved siden af arbejder jeg som odds-sætter hos et bettingfirma. Derudover er jeg næstformand for socialdemokraterne i Ormslev-Kolt Partiforening, ligesom jeg også sidder i bestyrelsen i Aarhus Vestkreds. I den kommende tid vil jeg engagere mig i den kommende valgkamp til folketinget, og de besøgende på Café Parasollen kan forvente at jeg også vil lægge mig i selen og bidrage med nogle timer som frivillig i cafeén.

I denne måned, hvor jeg skriver nyhedsbrevet til livsnerven, er det 10 år siden min mor Connie døde. Hun døde i en alder af blot 48 år efter et liv med mange års sygdom. Når overskuddet var til det havde hun sin daglige gang på Café Parasollen, hvor hun kom som bruger men også hjalp til på frivillig basis. Parasollen kunne give hende det ekstra indhold i livet, som vi alle hver især har brug for. Derfor er jeg også stolt af at repræsentere denne enestående café med de mange vidunderlige mennesker bag.

 

 

Michael Binder Jensen, 37 år

 

---

 

Nyhedsbrevet for oktober

Allerførst skal der her fra lyde et stort ”tak for sidst” for et par vidunderlige dage i Fristedet Skæring. Det glæder mig, at så mange benytter de tilbud, som gives i Café Parasollen. 

Også tak til jer som var med på udflugt til Gammel Estrup og med jeres nærvær var med til at gøre søndag eftermiddag til en hyggelig stund for alle de andre.

Hvis vi skuer lidt fremad er der 15. oktober kl. 14-16 tilbud om mini koncert i Skolegade – se opslag i caféen og meld jer til – der er 24 pladser, og det er gratis. Hvis man ønsker kaffe /kage koster det 20 kr. af egen lomme.

Mandag d. 20.10. kl. 18.30-20 lyder startskuddet for projekt ”Livsfortællinger” for gæster, frivillige og ansatte. Musiker Jens Peter og kompagnon vil på underholdende vis introducere til begrebet og med lune besvare, hvorfor og hvordan det kan gribes an. 

Lea er tovholder og vil i løbet af efteråret opstarte forløb, hvor der arbejdes med emnet – opslag følger snarest.

Efter to økonomisk gode år, som har betydet, at Café Parasollen har kunnet polstre sig med en vis egenkapital til at modstå dårlige tider, står vi nu overfor store økonomiske udfordringer.  Vores aktiveringspladser står tomme, hvilket betyder manglende indtægter, puljer tildeles i mindre omfang og størrelse end tidligere, det kommunale driftstilskud har været uforandret gennem mange år, og cafédriften giver mindre overskud.

Mens alle udgifter stiger, sker der desværre ikke det samme med indtægterne, hvilket gør det svært at få enderne i økonomien til at nå sammen.

Vi forsøger at udvise rettidig omhu ved at nedbringe udgifterne og øge indtægterne. Dette gøres bl.a. ved at gå efter tilbud, søge samarbejde med nye leverandører og ændre i varesortimentet.

Fødevarebanken, som har fungeret med succes i København gennem flere år, starter op i Aarhus i oktober. Vi forventer os meget af denne nye ordning, som vi vil abonnere på, og som vi gerne fortæller mere om.

Disse tiltag bevirker, at vi kun kan planlægge menuen én uge frem, så den kendte månedsplan vil ikke længere være at finde i ”Livsnerven”. I stedet for vil der ligge print i caféen for en uge ad gangen, og disse vil også være på nettet.

Beklageligvis er det også nødvendigt at trimme på personalefronten. Dette sker dels ved naturlig afgang, dels gennem tilbud om ansættelse på færre timer.

De forskellige tiltag gennemføres for at sikre overlevelse for Café Parasollen nu og mange år ud i fremtiden.

 

Merete

 

---

 

Fra bestyrelsen:

 

Æbler lyser rødt på træernes grene,

høsten går ind.

Går igennem skoven ganske alene,

 Stille i sind. 

Gyldne farver og sensommerbrise

fylder hjertet med vemodig musik

- går og nynner en sensommervise

Fjernt fra byens larmende musik.

               Kirsten D. Jørgensen 1982

 

Når jeg sidder og skal skrive en oktoberhilsen til Livsnerven, kommer denne sang fra Højskolesangbogen helt automatisk til mig. Hvor har vi haft en dejlig sommer og nu en skøn, solrig og varm sensommer. Træer og buske bugner af frugt. Foruden de røde æbler bobler farverne på hyld og røn mere og mere frem dag for dag.

Det fortæller os, at nu er frugtens time, nu bliver det synligt, om der er blevet luget, gødet og værnet om planternes liv mod ukrudt og utøj, siden de blev sat. Det er også at sammenligne med vore liv, hvordan har vi været for og sammen med vor familie, venner og omgangskreds? Meget kan vi gøre for at fremme glæden og lysten til livet over for hinanden.

Derfor er jeg så glad for Café Parasollen, for her bliver man mødt af glæde og liv, når man træder ind, her kommer man hinanden ved og vil fællesskabet. Det er bevist gennem mere end 20 år. Tak for det.

For tre uger siden var vi i Schweiz og Lichtenstein som rejseledere. Når man står der på toppen af Alperne mere end 3000 meter oppe i luften og ser solen kaste sit skin på bjergtoppene med evig sne, får man et sug i maven og tænker: hvor er verden fantastisk skabt! Og selv om det ser ud, som urørligt og upåvirkeligt af alt, så løber der ikke langt der fra ved et af gletchervandfaldene 20.000 liter vand ud i sekundet året rundt. Ikke til at fatte selv om man står der! Livet kommer buldrende.

Vi må passe vores jord, passe på hinanden og det liv, der er blevet vort, så vi kan lyse som røde æbler på træernes grene, og sammen blive til glæde og gøre folk glæde. Tænk på det, når du er i Parasollen, når du er hjemme, når du går en tur, eller står og venter på bussen. Giv dig tid til at mærke, at det bobler.

 

God oktober!

Hilsen Ingrid Bjergely Christensen

 

-------------

 

Nyhedsbrevet - september

Forleden kom jeg til at overhøre to gæsters samtale om hvordan man kommer videre, når man mister et menneske, der har betydet rigtig meget for en.  Den ene havde nyligt mistet sin far, som tydeligt havde haft en stor plads i hans liv og som, nu da han var væk, efterlod et tomrum og en tristhed i sønnen, der var ene tilbage. Den anden gæst forsøgte at løfte stemningen og sagde med en erfaren stemme: ”Man skal lægge fortiden bag sig, og se fremad. Det er det eneste, der dur.”

Jeg refererer samtalen her, fordi den er kommet til at betyde meget for mine egne tanker om det at se fremad samtidig med at jeg får sagt ordentligt farvel til det, der kommer til at ligge bag mig. Sagen er nemlig den, at jeg holder med at arbejde i Café Parasollen fra d. 1. oktober. De fleste ved nok at jeg de senere år foruden arbejdet i caféen og Solstrålen også har givet mig i kast med min egen kunst og kunstterapien, som jeg har videreuddannet mig i. Det vil jeg fremover bruge endnu mere tid på og har derfor besluttet mig for at prøve kræfter med min egen virksomhed.

Men trods at jeg glæder mig til alt det nye, der er i vente, så er det også med en vis tristhed at jeg vælger at sige farvel til den skønne og livsbekræftende arbejdsplads,  jeg har haft gennem de sidste ca. 8½år. Jeg er fantastisk taknemlig og glad for alle de dejlige mennesker,  jeg har mødt undervejs. Mennesker der på godt og ondt har delt, lyttet og lært mig rigtig meget om mangt og meget, og i særdeleshed om betydningen af at blive set og værdsat i medmenneskeligt fællesskab. Tusinde tak til jer alle, - jeg lægger bestemt ikke alle ansigter og oplevelser bag mig, men tænker derimod at minder fra Café Parasollen med tiden bliver til en lun og varm sweater til hjertet, specielt på de dage, der vil føles lidt triste og vemodige. – Fremad vil jeg glæde mig til at komme forbi, - for er der noget der dur,… så er det kaffen og gæstfriheden på Café Parasollen.

Kærlige hilsner til alle fra Lea

 

---

 

Fra bestyrelsen

Vi har alle fået givet den opgave at være medarbejdere på hinandens glæde. At give varme til den der fryser. At trøste mennesker der har mistet og er kede af det. Der er altid nogen som kalder på os og vores. Nogen gange hører vi det måske ikke. Andre gange overhører vi det. Men det er en fantastisk tanke at man faktisk kan være med til at velsigne andre menneskers liv ved den måde vi taler på, den måde vi er på. Jeg har forsøgt at sige lidt om det i en salme:

 

1. Har du fornemmet det ord som lød?

”Gå ud i verden til ven og fjende,

der vil du møde al verdens nød,

på deres ansigt kan du dem kende”

”Giv dem din varme,

trods andres harme,

ræk dine arme -

i kærlighed”.

 

2. Har du fornemmet en kærlig røst?

”Gå ud i verden til små forsagte,

de kalder på dig og mangler trøst,

på deres liv skal du nemlig agte”

”Giv dem din varme,

trods andres harme,

ræk dine arme -

retfærdighed”.

 

3. Har du mon hørt, at du kaldes ud?

”Gå ud i verden og sig til alle,

hvad end du tror, at der er en Gud,

kan du ham altid i nød påkalde”.

Han giver varme,

trods andres harme,

holder i arme -

barmhjertighed.

 

4. ”Gå nu med fred og retfærdighed,

bring verden glæde med nådeordet.

Forløs enhver med Hans kærlighed,

og byd dem da ind til nådebordet.

Der gives varme,

trods andres harme,

ræk dine arme -

og modtag Ham”.

 

Med ønsket om en dejlig sensommer.

 

Lars Østerkjærhus

 

Nyhedsbrevet juli+august


OBS OBS OBS:

Fejl i aktivitetskalenderen. Der er ikke fællesspisning tor. d. 31/7

 

Det er en tidlig sommermorgen tæt på Sct.Hans, og  jeg sidder i toget mod Aalborg, hvor Kongeskibet Dannebrog skal ankomme til sin første destination på dette års sommertogt. Min datter, som er konstabel i det danske forsvar, skal sammen med sin deling modtage Dronning Margrethe og Prins Henrik på Honnørkajen, og jeg skal kigge på og tage billeder.

Der ligger et tæt slør af tåge over landskabet, mon solen når at trænge igennem, så den kan skinne på majestæten?  Det er tydeligt, at det er midsommer: hylden blomstrer og hybenroserne stå i fuldt flor, markerne er ved at have et grønt skær og de sort-hvidbrogede køer tygger drøv langs togbanen. Alt ånder fred og ro, og når vi passerer et vandløb er fladen spejlblank.  Kun et par fugle, som er på vej ud på dagens jagt, bidrager med lidt bevægelse.

Jo tættere vi kommer på den nordjyske Limfjordsby, desto mere letter tågen. Da toget kører ind på Aalborg Banegård foregår det under en skyfri blå himmel.

Selvom der stadig er 1½ time til det majestætiske skib skal ankomme, er der ved at være liv på havnen, og tilskuerne begynder at indfinde sig. Jeg er heldig at få en plads i første parket lige ved den røde løber.

En bus fyldt med Prinsens Livregiment ankommer og begynder at stille nodestativer frem, politiet ses patruljere området, og tæt på klokken 10 marcherer forsvaret - med min datter, som den eneste med fletning - samt adskillige fornemt klædte honoratiores med Dannebrog og andre faner ind på Honnørkajen. Til lejligheden har hærens folk iklædt sig hvid halsklud og hvide handsker. Baretten sidder kækt på sned og geværet præsenteres reglementeret. Nu er også borgmesteren, biskoppen og andre af byens spidser, som skal hilse på dronningen linet op langs kajen. Den obligatoriske buket skal overrækkes af en sommerklædt lille pige. 2 livvagter taget lige ud af bogen: ulastelig klædte og med øresnegl i øret har travlt med at inspicere området, og ceremonimesteren deler Dannebrogsflag ud til alle, så vi kan hilse på behørig vis.

Kort før ankomst skydes salut og præcis klokken 10 glider Dannebrog til kaj med matroser og andre uniformerede søfolk. Langt om længe kommer Dronning Margrethe og Prins Henrik frem, smilende og vinkende og går en runde for at hilse på alle. Derefter følger en omklædningsseance - ikke for kvinden, som man kunne tro - men for prinsgemalen, som har lagt sin uniform med alle medaljerne og nu præsenterer sig i gråt jakkesæt.

I mellemtiden er kortegen kørt frem: politi for og bag på motorcykel samt 2 cyklende betjente, 50 kvaste pyntede heste importeret fra Sjælland med rytter, en smykket karet, og Krone 1-bilen . Under ledsagelse af fuld musik bevæger optoget sig snart gennem Aalborgs gader mod Rådhuset for siden at aflægge plejehjem og børnehaver et besøg.

Som rosinen i pølseenden kommer de majestætiske gravhunde, som skal luftes. De vil også gerne lige hen og snuse og hilse på.

En stolt mor kan konstatere, at datteren har lavet en perfekt præstation, og at endnu en dejlig sommerdag, har givet stof til fremtidige minder

Merete

---


Fra bestyrelsen:

 

Nu er det sommer også i Cafe Parasollen i Viby, og ikke mindst på terrassen!!

Vi har også haft meget at glæde os over her i foråret, faktisk har det været sommer i

Maj måned.

Det var i sommerens tegn at Cafe Parasollens 20 års jubilæum løb af staben her d. 18. maj. – Festgudstjenesten i Kirken med Brothers of Mercy, var start på begivenheden, vi kan godt blive enige om at det var en god start på dagen!

Der var mange gæster og taler der var med til at dagen, blev en festdag vi sent vil glemme. – Det der glæder mig mest og formentlig hele bestyrelsen, er at i der er gæster og brugere til daglig, også var med til at gøre dagen festlig. Tak fordi i mødte op. -Stor tak til alle de frivillige der forud og på dagen gjorde en flot ind sats. –

Vi skylder også de lønnede ansatte at sige tak, fordi i tog en del af tørnen ud over det daglige og samlede trådene, så festdagen forløb godt.

Vi kan nu glæde os over at sommeren kun er i startfase endnu, så der er mange lyse dage der venter forude, og arrangementer der står som tilbud til os alle, fra Cafe Parasollen.

Vi ved også, at der er nogle af de mennesker vi er sammen med i det daglige, er der nogen der føler, at der netop i dag ikke er noget at glæde sig over. Derfor er det væsentlig at vi holder øje med hinanden, taler med dem der har det svært og drager omsorg for dem der ikke føler, at det er en god dag netop i dag, og måske dagene fremover. - Når vi giver andre noget af os selv til andre, får vi det selv dobbelt igen.

Vi må huske at sige tak for dagen som er gået, heldigvis har det været en god dag for de fleste, måske os alle netop i dag. –

 

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Johannes Johansen

Laust Østergaard

 


Nyhedsbrevet juni 2014

 

Pinse

 

Navnet pinse er afledt af det græske ord pentekoste, der betyder den halvtresendstyvende (dag efter påskedag). Ved denne højtid fejrer vi Helligåndens komme, og det er naturligvis en stor kirkelig glædesfest.
Pinsedag kan tidligst falde den 10. maj og senest den 13. juni. Nogle steder henlagde man efter kalenderreformen i år 1700 landsbyens majfest til pinsen, afhængig af hvor tidlig påsken faldt.        
I mange landsbyer red karlene pinsedag fra gård til gård.                   
Hvert sted sang de:


Nu ønsker vi eder en pinsefest                                                             
fryder eder I unge folk.                                                                               
Den herre Jesus være jer gæst                                                             
fryder eder I gamle og (også),                                                                       
Vi har en kurv både stor og vi’(vid)
der kan gå syv ol (560) æg deri.


Og man fortsatte med flere vers, der fortalte om andre kurve, som karlene havde medbragt til ost , smør, flæsk og drikkevarer. I reglen havde de også en pung med, som var så stor, at: ”der er plads til 100 daler deri”.
Slutverset lød:

 

Og vi har ikke smagt en brændevinstår                                                 

siden vi kom fra eders nabos gård!                                                                    

 

Anden pinsedag holdt man også fri i landsbyen – og det samme gjaldt tredje pinsedag, som frem til år 1770 var officiel helligdag.

 

Overtro og varsler

 

Om pinsens vejr hedder det, at vestenvind ikke er af det gode, for den bringer stærk regn, som vil vare ved i syv uger, samt i det hele taget give en dårlig vækstsæson. En anden vejrregel siger, at det ikke måtte regne i pinsen, for pinseregnen bliver  efterfulgt af tørke, som vil vare ved til Sct. Hans (24. Juni).

Det er  i reglen også tid at kikke efter løvspring på eg og ask, for: Springer eg før ask, går sommeren i vask; men springer ask før eg, bliver sommeren bleg (solrig).


Venlig hilsen Dorte O

 

---

 

Fra bestyrelsen:


Det er juni måned, jeg synes det er en af de bedste måneder i året, alting er sprunget ud, de første nye kartofler spises sammen med nyt salat og gulerødder, det smager fantastisk, det er en dejlig fornemmelse at alt er friskt og "nyt".

Jeg bor i mit sommerhus ved Bønnerup Strand,  sammen med min kone, Ruth og har en dejlig sommer derude.


Jeg synes tiden går meget hurtigt, det gør den ikke mindst fordi vi har et godt sted at tage hen og får en masse gode stunder sammen, ja, jeg tænker på "Parasollen", et godt sted vi alle skal pleje og passe.


Vi har jo lige haft 20 års jubilæum i "Parasollen", ..det var en skøn dag med masser af glade mennesker.


STOR TAK til hele personalet for alt det arbejde, de gjorde den dag, for at det blev en meget vellykket dag.


Nu skal I høre lidt om "Parasollens Venner"....vi havde generalforsamling, og den gik godt..(referat hænger i "Parasollen")


Vi har også haft det første møde i "Parasollens Venner", Preben blev valgt som formand, Sonja som næstformand, (Christian er vikar for Sonja, indtil efteråret) Flemming som kasserer, Jens og Edel som referenter, Inge-Lis som bestyrelsesmedlem, vi fik 5 suppleanter, Christian, Klaus, Helle, Edel og Gitte. Jeg er glad for vi nu er så mange, der gerne vil lave noget for "Parasollens Venner".


Vi skal ha' grill-aften den 16. juni klokken ca. 17.15, (se nærmere opslag)
"Parasollens Venner" gav 10.000 kr i gave til "Parasollens" 20-års jubilæum.   Vi besluttede også at ture ud af huset, vil vi ikke lave, men hvis nogen af jer vil lave et eller andet arrangement, er I velkomne til at søge om penge hos "Parasollens Venner" så tar vi en hurtig beslutning om der kan bevilges penge eller ikke.


Mandegruppen har søgt og fået penge, vi har givet penge til underholdning mandag aften, så prøv at søge, hvis I har gode ideer.


Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god sommer, ha' det godt til vi ses


.....venlig hilsen flemming....

----

 

TAK! ...for gaverne og deltagelsen i 20 års fødselsdagen

 

Hermed vil vi gerne sige tak til alle, som var med til at gøre Café Parasollens 20 års fødselsdag d. 18.5.14 til en uforglemmelig dejlig dag, som vil blive husket med glæde.

Også en tak til de, som ved deres fremmøde mandag d. 19.5., var med til at fortsætte festligholdelsen.

Tak til følgende for de fine gaver: Hobbydamerne, Stinna Nielsen, KFUMs Sociale Arbejde, gæsterne, de frivillige, Y´s Men Club Marselisborg, Jørgen og Susanne Christensen, Berit Lindegaard Munck, Diakonhøjskolen, Anne Marie, Lise Barnkob og Henning Søgaard Mikkelsen samt ægtefæller, Karen Lise Hyllested,  Ole Smed og Eva Simonsen samt ægtefæller, Jens Tvis, Diakoniudvalget, Jette Skive, Fredagsfamilien, Café Parasollens bestyrelse, Det Blå Sted, Sognestøtten, Parasollens Venner, Benny, Leif Grundahl, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne/Aarhus Kommune, Magistraten for Sundhed og Omsorg/Frivilligrådet, Linda, Beboere og Bostøtter/Opgangsfællesskabet, Klostergadecentret, Blomstertorvet, Kvindehuset i Viby, AMDIkaffe, Reden, Kirkegårdens personale, Lillian Lyngaa, Livsværkstederne, Kofoeds Skole.

Tak til Lars Østerkjærhus for den dejlige sang, tak til Jens Jødal for hjælp til mikrofon og højtalere, tak til festudvalget for godt samarbejde – Niels Kr Snare, Flemming Dahlkilde og Dorthe Maagaard, tak til leverandører for at sponsorere kaffe, frugt, chokolade, tak til de ansatte og deres pårørende, som så ihærdigt har deltaget i forberedelser og afvikling.

Vi er meget taknemmelige og stolte over at have så mange venner af Café Parasollen, som vil os det godt i hverdag og fest.

På Café Parasollens vegne

Merete Graabæk

 

 

Nyhedsbrevet - maj 2014

 

 

”Se her kommer mutter med kost og spand,
med skrubbe og klude og sæbevand,
nu bli'r der en plasken, en sjasken og tørren,
for påske og pinse og jul står for døren…..” Osv.

(Tekst & Musik Peter Mynte, Vidar Sandbeck)

 

Sangen giver livet vinger … ! Jeg ved ikke om dette er et ordsprog, men i cafeen kan du ofte mellem kl. 8 og 9 om morgenen, hører diverse strofer sunget af vores team der gør rent.  Sagt af en frivillig: ”Jeg vil gerne arbejde mellem kl. 8 og 9 for der har vi det så sjovt ”… og den positive start med sang og smil, får lige pludselig ”solen til at skinne” også på en gråvejrs dag.

Cafe Parasollen går ind i jubilæums måned.  20 års fødselsdag den 18. maj. Mange mennesker er gået ud og ind af vores dør. Gæster, frivillige og ansatte - alle med hver deres at give ind i cafeen. Med stor taknemlighed og med ydmyghed for de mange timer der er givet og opgaver der er blevet løst, kan vi se tilbage og fyldes med tak for vores cafe, som har så stor værdi for os alle.

 

Maj måned er også vores KFUM CUP måned, helt præcis den 24. maj. Her mødes vi med de andre cafeer og væresteder i KFUM`s sociale arbejde og dyster i flere forskellige former for spil. Bordtennis, fodboldt, bob, dart osv. Og heppekoret fra cafeen, vil følge vores deltager fra Viby rundt i hallen. Vi oplever fællesskab på tværs af vores gæster, frivillige og ansatte, her er vi alle lige. Vi håber at kunne komme hjem med endnu flere pokaler til vores skab i cafeen. Men… Det vigtigste er dog at få samlet på gode minder fra dagen i Kolding hallerne.

 

Til slut: Vel mødt i cafeen og har du tid og lyst, så kig forbi den 18. maj, hvor vi fejre jubilæumsdagen med reception, som starter i Viby kirke kl. 13.30. Tilmeld dig ved disken i cafeen til denne dag.

 

Jeg ønsker jer alle en god maj måned. Syng sangen, lad tonerne indefra komme ud og ”mal” din dag i mange farver.

 

Dorthe Maagaard

Souschef i Cafe Parasollen

 

---

 

Fra bestyrelsen:

 

GØR VI EN FORSKEL ?

 

”Livet er for kort til damehåndbold”. Det udsagn fik han  banket i jorden med” De Jernhårde Ladies”.  Vores jern-darlings vandt EM, VM, og en guldmedalje i Atlanta. Da han overtog herrelandsholdet var der langt mellem succeserne. Men også  herrerne har  vundet stort set alt, der er værd at vinde. Vi taler selvfølgelig om Ulrik Wilbeck, håndboldtræner i 28 år og altid med en fantastisk entusiasme og energi.

 

Vi har jublet, bidt negle, siddet på det yderste af stolen og måske råbt og skreget af/ med både damerne og herrerne. Men håndboldtræning kræver meget mere end hop på stedet, boldkast, øvelse af finter, løbe- og fysisk træning. Wilbeck har vist , hvordan man får det bedste frem i spillerne, og det kan vi almindelige dødelige også lære af.

 

Hans træningsprincipper er ”frihed under ansvar”, ”modet til at ændre”, ”bare alle gør det så godt de kan” og ”lære af hvad andre gør”. – Prøv lige at tænke det ind i DIN hverdag (!).

 

Ved siden af trænerjobbet har Wilbeck siddet i Viborg byråd for Venstre som socialudvalgsformand og medlem af økonomiudvalget. Han har coachet og holdt foredrag for erhvervslivet og skrevet bøger,  om hvordan man bliver en vinder, hvordan man gør en forskel og om at tro på sig selv. Der er meget at hente i Wilbeck´s bøger. Vi får indsigt i hvordan Wilbeck har arbejdet med teambuilding, motivation, coaching, talentudvikling og meget mere både i.f.t. håndboldspillerne og til erhvervslivet. Her er noget vi alle kan bruge.vi får nye indfaldsvinkler på tingene og vi får formuleret og defineret  begreber.

 

Hvad er f.eks. en succesrig person ? I bogen ”TRO PÅ DIG SELV”   fra 2006 skriver Wilbeck: ”Succesrige personer betragter problemerne som nye udfordringer, de skal finde løsninger på. De har vilje og mod og tør gå ad nye  stier. Vanvittige påfund eller tåbelige ideer, som ingen andre kunne  drømme om. De vinder. Hvorimod folk, der gør som de plejer, ikke får den store succes i livet .” Bestemt et par tanker værd. Al forandring kræver, at du gør noget nyt. Du kan ikke gøre en forskel , hvis du bliver ved at gøre det samme igen og igen, derfor er det vigtigt at bryde  dine vaner. Det kræver en god portion vovemod, fordi du gør op med dinefaste rutiner og mønstre. Mest handler det om ”bare at gøre det”. Du skal  iklæde dig en mental faldskærm og springe ud selv om du  måske ikke kan se jorden. Bare det  at gøre  det modsatte af, hvad du plejer, kan føles ”revolutionerende” Og du får øjnene op for  nye muligheder.

 

I ”GØR EN FORSKEL” fra 2010 skriver Wilbeck  om ,hvordan man kan komme til at gøre en forskel  f.eks ”hvis du vil gøre en forskel,  skal du vide hvordan du vil påvirke morgendagen”, ”du skal turde stå ved dine prioriteringer” forandring er altid værst, før du har prøvet den…….. og om troværdighed:

 

”Det er essentielt at andre mennesker tror på dig. At du bevarer din troværdighed . At du bevarer din troværdighed er din adgangsbillet til andre menneskers liv, og som jeg ser det er troværdighed noget af det væsentligste for at gøre en forskel. Det handler helt grundlæggende om at holde hvad  du lover, men det handler også om, hvilke ord du bruger, og hvorvidt du siger, hvad du mener. Ikke hovedløst, men respektfuldt og ærligt på rette tidspunkt.”

 

Jeg vil kraftig anbefale at læse begge bøger, fordi der er meget  inspiration at hente.   At være håndboldtræner  handler ikke kun om at score mål. Wilbeck har vist at det  også handler om menneskelig indsigt og vilje til forandring.

 

Med Wilbeck´s egne ord:

 

”Hvis vi alle prøver at gøre en forskel i vores liv, er der ingen grænser for, hvad vi kan udrette sammen !” 

 

Det gælder i elitesport, på arbejde, i politik, i dagligdagen og på Parasollen.

 

Med venlig hilsen   Niels Kr. Snare  ( bestyrelsesmedlem)

 

 

Nyhedsbrevet - april 2014

 

Med foråret og de lyse tider følger påsken, som i år falder i april. Café Parasollen holder sædvanen tro åbent alle helligdage fra kl 11.30-15.30.

Tirsdag inden påske – 15.4. kl 13.30 – holder Thomas Fischer-Larsen gudstjeneste i Viby Kirke. Det er glædeligt at flere og flere slutter op om denne stemningsfulde begivenhed, hvor kirkegængerne alle er tilknyttede Café Parasollen. Sidst kunne vi næsten fylde det smukke kirkerum, måske du vil med i år?

Ellers må jeg sige, at det, som optager os dette forår, er Café Parasollens 20-års jubilæum, som er d. 18.5., og som selvfølgelig fejres på dagen.

Alle gæster er velkomne til en forhåbentlig dejlig dag, men af hensyn til forplejningen skal man melde sig til ved disken i caféen. Der skulle gerne være mad til alle!

Sikkert er det, at dagen vil blive en tur ned af memory lane,  idet  vi blandt os har 4 frivillige, som har deltaget fra caféens  start i 1994 på Skanderborgvej, ligesom et par gæster har været trofaste gennem alle årene.

Om du er ny eller gammel i caféen skal du være velkommen.

En anden vigtig forårsbegivenhed er KFUM-koppen d. 24.5. Så snart vi modtager materialet fra Hovedkontoret skal tilmeldingslister nok blive hængt op til dette traditionsrige sportsstævne, hvor vi går efter GULDET og trofast hepper på vore udøvere.

Men - inden vi skal fejre 20-års fødselsdag, skal vi til valg. Vi skal vælge kandidater til eu-parlamentet samt sige ja eller nej til fælles patentdomstol. I stil med afholdt vælgermøde forud for kommunalvalget 2013, vil vi gentage succesen og afholde et lignende vælgermøde med politikere, som forhåbentlig kan gøre os klogere på, hvad der tjener Danmark bedst. Vi har fået bevilliget  midler fra Europa-nævnet til at gennemføre dette tiltag

 

Merete

  

Nyhedsbrevet marts 2014

 

Ja tænk engang fastelavn falder først i marts, det sker meget sjældent, men godt for alle de udklædte, da der nok ikke er så koldt på denne årstid. Her i Parasollen holder vi fastelavn mandag den 3 marts, hvor alle er velkomne, det er støtteforeningen, som står for det.

 

Det er også blevet lysere ja dagen har allerede tiltaget med 2 timer og solen skinner igen, det påvirker både vores velvære og humør, så husk også, at komme ud i det dejlige vejr.

 

Forårs blomsterne erantis, vintergækker og krokus vrimler frem, i cafeen har vi forsytia grene og påskeliljer til stor glæde for alle, da den gule farve varsler forår og lysere tider. Forleden dag var jeg i skoven, solen skinnede og på et sted med læ, var anemonerne lige tittet op af jorden, og det er meget tidligt, men det jo nok på grund af den milde vinter. På denne årstid, sker der noget nyt hver dag, som vi kan glæde os over.

 

I marts måned slutter vi også af med vintertiden og så går vi over til sommertid og så er det rigtigt forår, vi skal huske, at skrue tiden en time frem, på denne dag starter min ro sæson også med standerhejsning og så skal vi på vandet, vi håber på masser af sol og stille vejr.

 

Mange hilsner Ulla

 

---

 

Fra bestyrelsen

 

ENDELIG!!!!

”Hvad var det dog der skete?

 Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts,

det smelter  ved at se det den første dag i marts.”

 

Endelig . Hvor har vejret det været vådt, gråt og trist de sidste tre måneder. Jeg troede solen havde glemt os. Men nu, hvor jeg sidder og skriver martshilsnen til Livsnerven, tænk, så bryder solen igennem og lyser ind her på kontoret. Og mere endnu. Jeg har netop været i byen og handle dagligvarer. Hvad så jeg stå der og smile til mig, potter med Blå Anemoner i massevis.

 

Det er fantastisk for mig hvert år, når denne lille blomst dukker op som forårsbebuder og en hilsen fra min fødeø Lolland. Derfor også citatet til indledning fra Kaj Munks sang, som han skrev i 1943.

 

- Og nu måtte jeg så lige ud i haven, hvor jeg ved den står, og skrabe lidt, jo, den er der på vej op, så det er ganske vist: foråret er på vej

 

Vi trænger til lyset og varmen for at livet kan vokse og gro, ja, vi kan slet ikke leve uden. Lad lyset og varmen komme til os og smitte os med livsglæde og energi. Giv hinanden et skulderklap, helt konkret og også med ord. Sig noget positivt og varmende til den, der sidder ved siden af dig i Parasollen, og se hvad der sker.

 

Fantastisk at der findes et sted som Café Parasollen, hvor vi alle kan varmes og varme hinanden. Og tænk nu har stedet snart 20 års fødselsdag. Det skal vi stå sammen om at fejre.

 

Så vil jeg slutte med det sidste vers af Kaj Munks sang: ”For denne rene farve den er mig som en vårens dåb, den la´r mig nyfødt arve en evighed af håb. Så bøjer jeg mig da mod jord og stryger ømt dit silkeflor, en flig af nådens trone. Du lille anemone, hvor er din skaber stor”

 

Velkommen forår!

 

Ingrid Bjergely Christensen

Medlem af Café Parasollens bestyrelse     

 

  

Nyhedsbrevet februar 2014

 

Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

 

Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges,
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!

(Første og sidste vers af Blichers vintervise fra 1838)

 

Så er det blevet februar, stadig med vintermørke og kulde over sig. Men også med Kyndelmisse søndag d. 2.februar, som fejres 40 dage efter Jesu fødsel – og markerer, at Maria atter kunne gå til templet efter jødisk skik.

Kyndel, der betyder lysfest – på latin ”candalarum misa” – er i dag mest en katolsk højtid, men er igen begyndt at får større opmærksomhed her på vores breddegrader. F.eks. i Brabrand kirke hvor der holdes gudstjeneste søndag d. 2.februar kl. 19, med særligt musikarrangement og massere af levende lys efterfulgt af spisning med Kjørmespandekager.

I gamle dage, på Blichers tid handlede Kyndelmissen om at bonden gjorde status over forrådet, for at se hvordan det rakte til dyr og mennesker vinteren ud. Var det godt blev det fejret med en god fest, hvor mad, lys og menneskeligt samvær var vigtige omdrejningspunkter. Det er måske også derfor det har været naturligt at ligge Diakoniens dag på samme dato. Den fejres i øvrigt i Viby kirke kl. 10 med gudstjeneste og efterfølgende frokost.

I vores egen Café Parasollen har du dagligt mulighed for at møde Kyndelmisse-ånden. Her bestræber vi os nemlig på at servere et godt måltid mad blandet med omsorg og venlighed. Samvær og gode snakke er i fokus og forhåbentlig mærkes lyset kraft som meget mere end kun godt læselys til dagens aviser. Lys er det vi kan være for hinanden.

Lys der stråler, fra hjerte til hjerte, varmer og glæder trods mørke og smerte.

 

Lea

 

---

 

Fra bestyrelsen:

 

Taknemmelighed

"I hverdagen går det sjældent op for os, at vi får en hel del mere end vi giver, og at det kun er med taknemmelighed at livet bliver rigt". Sådan skrev den tyske teolog og præst Dietrich Bonhoeffer som levede i Tyskland fra 1906-45. Det at leve sit liv i taknemmelighed kan ofte være nemmere sagt end gjort. Og ét er sikkert, man kan aldrig forlange af et menneske, at det skal huske at leve livet i taknemmelighed. Men erfaringer viser, at hvis man koncentrerer sig om at finde det gode i enhver situation, vil man som regel opdage, at livet bliver fyldt med taknemmelighed, som er en følelse, en sindsstemning, som er giver næring til mit liv.

Ofte skal vi som voksne lære de dybe sandheder om det at leve, ved at lytte til børn.

Sigurd Barret, ham med Sigurds Bjørnetime og meget andet, har en fantastisk evne til at lytte til børn men også til at skrive tekster og lave sange til dem. Kort før jul udgav han en CD med 12 sange om at være barn i dagens Danmark. Den hedder ”Sigurds sange om at være til”. Den første sang har 5 vers. Her kommer de 3 af dem:

            Tak for lyset, tak for liv.

            Tak for leg, tak for sjov og tidsfordriv.

            Tak for tøj, sko og hue,

            tak for alt, jeg kan bruge,

            tak for himlen og søens slanke siv.

 

            Tak for huset, hvor vi bor.

            Tak for søskende, tak for far og mor.

            Tak for tillid og varme,

            tak for favnende varme,

            hver gang verden er værre, end man tror.

 

            Tak for venskab, tak for fred.

            Tak for tro, tak for håb og kærlighed

            Tak for alle, som smiler,

            tak for lykken, som hviler

            i mit hjerte, når solen den går ned.

Det er skrevet til børn men hvis man bytter lidt ord ud her og der og selv sætter sine egne ord ind kan det sikkert godt tale til os som voksne noget om, hvor vigtigt det er at være taknemmelig for det liv, som vi hver især har fået givet.

Vi er netop gået ind i 2014 hvor Parasollen skal fejre 20 års jubilæum søndag den 18. maj. Og i den forbindelse er der også meget at være taknemmelig for. Først og fremmest i forhold til dem, der for 20 år siden fik den gode idé at ”slå en Parasol op” her i Viby i tilknytning til Viby kirke, og dernæst til alle dem der i de forløbne 20 år, har båret med på idéen, enten som ansat, frivillig eller bruger af caféen. Jeg vil runde af med et citat om taknemmelighed:

"Nogle gange går vores eget lys ud og bliver genoplivet af en gnist fra et andet menneske. Enhver af os har grund til at tænke med dyb taknemmelighed på dem, der har tændt flammen indeni os".

 

Lars Østerkjærhus, medlem af bestyrelsen.

  

Nyhedsbrevet januar 2014

 

Med dette indlæg vil jeg gerne ønske alle med tilknytning til Café Parasollen et godt og lykkebringende nytår og takke for det år, som svandt. Gid 2014 må blive lige så inspirerende og fyldt med dejlige oplevelser med gæster, frivillige, ansatte og samarbejdspartnere, som det var tilfældet med 2013.

I januar starter Alboa – sammenslutning af boligforeninger - rådgivning om bolig, økonomi mv i konfirmandlokale i Sognegården. Det kommer til at foregå den første mandag i måneden kl 13-15. Som introduktion vil rådgiverne være at træffe i Café Parasollen d. 20.1. kl 13.

For at undgå pludselige store prisstigninger på mad og drikke, forsøger vi i Café Parasollen at udvise rettidig omhu og tilpasse vores priser lempeligt fra år til år. I 2014 vil prisen på et rundstykke og en bolle blive den samme nemlig 10 kr., hvilket også er prisen på alle kager inklusive cookies. Fremover vil man kun kunne bestille almindelig portion, men man kan stadig få flere kartofler med i samme pris, som er 42 kr./35 kr. ved klippekort, inklusive en kop kaffe. Grunden til dette  er, at vi oplever at meget mad smides væk, da personalet bag disken vil gæsten det bedste, men kommer til at overvurdere, hvor stor appetitten er. Som noget nyt vil vi indføre ”dagens tilbud”, som vil være en lille lun ret, hvilket vil fremgå af den hvide tavle.

I år fylder Café Parasollen 20 år. Det er d.18.5. og denne begivenhed vil I selvfølgelig høre mere om hen ad vejen.

Hvis nogen skulle være i gavehumør – der er trods alt lang tid til 18.5. – vil jeg lige informere om, at en sådan donation er fradragsberettiget, hvis det går over Hovedkontoret. Der er et par teknikaliteter, som let klares, hvis du skulle være i det gavmilde hjørne og ønsker at benytte denne skattemæssige fordel.

Velkommen i Café Parasollen til et nyt og  spændende 2014.

 

Merete

 

---

 

Motion og sport i Parasollen

 

Mange tak til vores sponsor Tryg- fonden og IDVI (Idrætsoreningen for danske væresteder) for et fantastisk godt julestævne fredag d 6/12 i Fredericia. Vi var 10 gæster/frivillige af sted og vi havde en fin tur med dejligt socialt samvær. Vi deltog i bowling, indendørs petanque, høvdingebold, back-gammon, bueskydning og riffelskydning. Parasollen vandt en bronzemedalje ved Gartner-Tommy.

 

I det nye år vil jeg foreslå en bowlingtur hvor alle gæster/frivillige er velkomne til at deltage. Desuden vil jeg gøre vores gæster/frivillige opmærksom på  Folkestedet Århus Ceres Alle. De arrangerer gratis kurser for alle der vil motionere , lære om bedre kostvaner og evt. tabe sig. Ellers kan jeg anbefale at dyrke fitness på jeres lokalcenter. 

Desuden vil jeg gøre opmærksom på at jeg kontakt til Folkestedet (Den gamle Hammelbane/ Det tidligere Bymuseum) hvor der er It-kurserr, krolf, indendørs petanque, elektronisk dart og og ribbe-golf.

Viby Bibliotek udbyder også gratis It-kurser. Henvendelse om disse mulige aktiviteter til Jens Tvis.

Alle gæster, frivillige, ansatte og bestyrelsesmedlemmer ønskes et godt nytår af Jens Tvis.

 

Nyhedsbrevet december 2013

   

Så er det blevet December, julemåneden hvor der skal bages, hygges og gives noget ekstra til vores nærmeste. Det er også der hvor vi sætter adventskransen op og tænder lyset de 4 søndage.

Adventen kan falde mellem 27 nov. og 3 dec. I den protestantiske kirke højtidsholdes adventstiden i fire uger, og der er fire adventssøndage inden juleaften. I gamle dage var adventsugerne fastetid. Man mente, at det var godt at lide timelige afsavn, så man bedre kunne opleve den store sande glæde, som julen bragte. På denne årstid brugte man naturligvis en hel del lys. Men ikke alle havde tælle (oksefedt), som de kunne smelte og bruge til støbning af lys. De måtte klare sig med tranlamper, sidde i mørket eller tigge lys hos mere velhavende bønder. I gamle dage var dette lysetiggeri ved adventstid nærmest sat i system. Adventslys har været kendt langt tilbage i tiden. Men de blev ikke som i dag, sat i krans. I gamle dage satte man et lys på bordet den første søndag i advent, to lys den anden søndag osv.

Adventskransen dukkede op her i Danmark i begyndelsen af dette århundrede, men blev først almindelig i slutningen af 30rene. Skikken stammer fra Tyskland eller Østrig, hvor kransen sædvanligvis smykkes med violette bånd. Her i landet har man altid pyntet kransen med røde og hvide bånd. Der er overleveret flere vejrvarsler med udgangspunkt i adventstiden. Det hedder således: Den sne, som falder i advent, vil ligge fasten over; et varsel som i varieret form lyder : Advent sne skal påsken se. Også næste års avl blev der varslet om; Rimfrost i advent varsler rigelig boghvedehøst.

Rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Venlig hilsen Dorte O

---


Fra bestyrelsen

 

Efter en fantastisk sommer og sensommer, kan vi nu føle at vinteren er på vej. Naturen har her i efteråret vist sig fra sin smukkeste side med farver og pragt. Vi har meget at sige tak for og glædes over.

December, januar og februar er vintermånederne, vi er på vej ind i. Det gør ingenting, vi rykker tættere sammen og hygger os med levende lys og en ekstra kop varmt at nippe til.

Bybilledet forvandles snart med masser af lys og pynt, der bebuder at julehøjtiden er nær forestående.

Der er mange glæder, selvom dagene er korte. Det er vigtigt, at vi opmuntrer hinanden, har omsorg for hinanden og prøver at sprede lidt lys for de mennesker omkring os, der har det svært i den mørke tid og især op til jul.

Lad os nu se frem til at julen er på vej, og vi igen må have lov at fejre, at Jesus blev født julenat, som en del af Guds plan, at alle mennesker skal frelses.

Det er vigtigt, at vi tager imod denne gave, der vil give os overskud til at glædes sammen med de mennesker, vi ser sammen til daglig.

Personlig er et af højdepunkter her i julemåneden den fælles julefrokost her i Cafe Parasollen sammen med jer alle. - Det kan vi da også glædes over og se frem til.

Snart Sukker vinterstormens røst:

Alt visner og forgår!

Lad visne kun, jeg ved den trøst,

Som ligefuldt består.

D.D.S. C.J. Boye 1833

 

Laust Østergaard

Formand for bestyrelsen

---

 

Åbningstider i Julen 2013

 

Mandag d.23/12: 9.30-15.30

Tirsdag d.24/12: 17.30-21.30 (Kun for tilmeldte)

Onsdag d.25/12: 11.30-15.30 Julefrokost 75,-kr pr. pers.

Torsdag d.26/12: 11.30-15.30

Fredag d. 27/12: 9.30-15.30

Lørdag d.28/12: 11.30-15.30

Søndag d.29/12: 11.30-15.30

Mandag d.30/12: 9.30-15.30

Tirsdag d.31/12: LUKKET

Onsdag d.1/1: LUKKET

Fra torsdag d.2/1 normal åbningstid…

 

Nyhedsbrevet - november 2013

 

   Ordsprog for november:

   ”Hvis der er is i november, der kan bære en and, er der siden kun søle og  

   slud i vort land”

 

Hvilket vejr varsel! Efterårets skønne farve pallette er ved at skifte for vinterens farve.

Vi følger farve skalaen ud af vinduet i cafeen. Vi ser træerne skifte farve og de taber bladene. Have møblerne på terrassen bliver brugt året rundt, men der krybes tættere og tættere op imod muren til vores terrasse varmer. Men her er godt at være, mens der snakkes og deles liv.

Cafeen summer af snak og latter. Dufte fra gryderne og ovnen skaber forventning om god mad og hjemmebagt kage.

Cafeen er vores dagligstue, den er vores mødested med venner og kollegaer. Vi har hver vores med ind i cafeen og sammen skaber vi vores sted. Om du er gæst, bruger, frivillig, studerende, ansat - ja så er netop du vigtig, for du er med til at skabe det hele billede af Cafe Parasollen.

I november måned i cafeen, vil du vil møde kreative folk, der er ved at klippe, klistre, sy osv. Dette er til vores julemarked, som afholdes den 30. november. Har du lyst, er du velkommen til at sætte dig ved bordet og hjælpe til.

Eller har du lyst til at være med til bordtennis eller dart, eller at strikke. Måske vil du deltage i meditation, eller har du mod på at prøve øre akupunktur kaldet NADA, ja så er tilbuddet til dig i cafeen. Se vores aktivitets kalender og tjek det ud, du gerne vil deltage i. (Hvis du ønsker NADA skal Ulla kontaktes).

Jeg sidder ofte på kontoret i kælderen, jeg har min faste plads ved mit skrivebord. Vagtplaner og breve der skal skrives. Regninger der skal sendes og post der skal tjekkes. Når tallene og bogstaver begynder at flimre, så holder jeg af, at vandre op af trappen og blande mig imellem jer deroppe i cafeen og dele liv med jer. At være medvandre i jeres liv et kort øjeblik.

Jeg har lige været på et kursus hvor vi blev stillet til opgave, at tænke os selv som 85 årig.

Hvad ville jeg have gjort mere og hvad ville jeg have gjort mindre i mit liv, hvis jeg kunne ændre det. Tankevækkende og godt at have med videre, når jeg skal træffe valg. Men lige nu er jeg sikker på, jeg er det rigtige sted og sammen med de mennesker jeg ønsker at vandre sammen med i november måned. Kom lad os mødes i cafeen, kom og vær med til at gøre Cafe Parasollen til stedet hvor der er godt at være for os alle.

 

Dorthe Maagaard

(Ansat som stedfortræder i Cafe Parasollen)

---

Bestyrelsens nyhedsbrev

 

Nu er det igen min tur til at skrive lidt til livsnerven. Det er dejligt at komme ned i parasollen efter jeg ikke har været der i 3 måneder, det tog ikke lang tid før der var den samme hyggelige snak som før ferien, det er dejlig for mig at mærke, tak for jeres måde at være på.
 Vi er jo kommet ind i efteråret hvilket også er en dejlig tid med mange flotte farver på træernes blade og det er dejlig at gå ture i skoven. I efterårsferien var jeg med min familie i Løkken og det er dejlig at se Vesterhavet, vi gik mange ture og hyggede os om aftenen... KATTEGAT, som jeg er vandt til,  er som en lille sø i forhold til det STORE VESTERHAV. Jeg vil skrive lidt om Parasollens Venner.  Mandag den 7. oktober havde vi grill aften, vi var spændt om der var nogle der ville holde grill i oktober, det var der og selvom der ikke var mange der havde skrevet sig på endte vi med at blive 23 og det blev til en meget hyggelig aften. En stor tak til alle der hjalp til, en særlig tak til Phillip som sørgede for at pølserne blev godt ristet og til venner og Anne-Birthe der hjalp med at få ryddet op efter grill aftenen, det er dejlig at vi hjælper hinanden så er der noget ved at arrangere forskellige ting i Parasollen.

Sidste år havde vi en spilledag om måneden, det var en mandag, hvor vi spiller om en middag som parasollens venner giver, det vil vi prøve igen. Mange gange har vi spillet 30 ned, men det behøver ikke altid at være det spil, kom med nogle forslag til Jens eller Flemming, så vil vi prøve at få andre spil i gang, og hvis i har andre ideer i mener er noget parasollens venner skal være med i så sig det til Jens eller Flemming.


Mange hilsner fra

Flemming Dahlkilde

 

---

 

Nyhedsbrevet oktober

 

Så er efteråret godt i gang, og dermed er aktiviteterne i Café Parasollen startet op efter sommerens pause.

Om mandagen er der meditation kl. 10-11 i andagtsrummet i kælderen.

Onsdag står den på strikkecafé kl. 13-14 i caféen, mens der spilles bordtennis i kælderen i ca. samme tidsrum.

Torsdag kan man vælge at dyste i dart indendørs eller få lidt frisk luft på en travetur i nærområdet – begge dele kl. 13.

Et nyt tilbud er at deltage i BISTADs  aktiviteter i deres lokaler på Sumatravej. BISTAD er vor samarbejdspartner omkring bier og bistader på kirkegården.  Man kan være med til at klargøre tavlerne til næste års bi-bestand samt deltage i fremstilling af vokslys, honningcreme, og – bolcher.

Man mødes tirsdage og torsdage, og man kan vælge at deltage i få eller flere timer i tidsrummet 10-14. BISTAD sørger for frokost til de, som deltager. Henrietta og jeg tager derned tirsdag 1.10. og vil rigtig gerne have nogle gæster og evt. frivillige med. Kom og få en snak med én af os derom.

Nogle af vore aktive mænd har engageret sig i IDVI, hvilket er en idrætsforening for væresteder i Danmark. For et medlemsgebyr på 50 kr. om året får man mulighed for at deltage i sportsarrangementer, fisketure o.a., hvor konkurrencemomentet går hånd i hånd med det sociale samvær, og hvor forplejningen er i top. Spørg Henrik, Phillip eller Christian, hvis I vil vide mere.

23.10. er der Stormøde i caféen kl. 14-15. Mød op og hils på bestyrelsen og giv din mening til kende om hvad der nu måtte røre sig.

 

Merete

 

---

 

Fra bestyrelsen

 

”Demokratiet er besværligt, men alternativet er værre.”

Sagt af Winston Churcill, engelsk premierminister 1940 til 45.Hans og de andre allierede Vestmagters kamp mod nazismen er grundlaget for at vi kan glæde os over vores demokrati. Et demokrati som på ingen måde er en selvfølgelighed. Alt for mange steder i verden er de grundlæggende demokratiske rettigheder ikke fungerende.

Vores fælles demokrati og folkestyre , fortjener meget respekt. Det er på ingen måde kommet af sig selv.

Demokratiet er forudsætningen for vores velstand/velfærd. Vi kan frit sige og gøre som vi vil, hvis vi husker at tage hensyn til vore medmennesker. I modsætning til diktaturer har vi en fri og åben økonomi, ytringsfrihed, et retssamfund, mindretalsbeskyttelse, religionsfrihed m.m. Langt fra en selvfølgelighed i mange andre lande.

I det perspektiv er de skræmmende , at vi  kæmper med lav valgdeltagelse til  kommunevalgene.

Ligesom vi har rettigheder som borgere har vi også pligter, og jeg mener det er en borgerpligt at stemme til valgene til såvel folketing som byråd. Betingelsen for at vores demokrati er levende og fungerer er, at vi passer på det. Det gør vi ved at bruge det.

Den 19. november er der valg til byrådet. Det er en festdag. Nyd turen til valglokalet. Jeg har  altid syntes, der en  rar stemning i valglokalet. Højtidelig, forventningsfuld, ordentlig og venlig er nogle af de ord, jeg vil sætte på stemningen. De valgtilforordnede checker os af på valglister. Ikke for kontrollens skyld, men for at sikre, at der ikke bliver snydt. Èn mand én stemme!

Så ind bag forhænget, kig på stemmesedlen og sæt dit kryds. Det betyder i den grad noget.

Politik angår os alle. Politik handler bl.a. om hvordan vi fordeler værdierne i samfundet og hvordan vi bedst sikrer den enkeltes frie udfoldelsesmuligheder.

Brug din ret og gør din pligt. STEM til kommune valget d. 19. november.

 

---

 

Nyhedsbrevet september

 

Efter en helt fantastisk sommer, hvor vi har haft så meget dejlig vejr, at alle har haft mulighed for at få lidt sol, som gerne skulle komme os til glæde i den kolde tid.

September måned er den første efterårsmåned, hvor naturen skifter farver og vi går over i de gyldne farver og dagene bliver kortere, så vi vender os lige så stille til den mørke tid. Det er også den tid hvor vi skræller æbler i Cafe Parasollen, til æblekager og til fryseren så vi har noget til vinteren, det er også en aktivitet som inddrager alle i Parasollen både frivillige og gæster og det skal de have tak for, det er en stor hjælp.

Hos mig, er det ved at være afslutningen på min ro sæson, det er både godt og trist, men med sådan en sommer er der meget, at se tilbage på af gode ture og oplevelser.

Det er også i denne måned vi afholder høstfest, som jo er for både frivillige og gæster, der kommer tilmelding senere.

Lions Club giver også i år, en udflugt og det er den søndag 29 september, hvor tur går hen kommer senere, sammen med tilmelding

 

Husk at komme ud og nyde naturen i denne flotte måned og tag hinanden med og få en fælles oplevelse.

 

Ulla

 

 

---

 

Fra bestyrelsen:

 

Strøtanker

 

Jeg nærmer mig 54 år, min mand og jeg har for nyligt fejret sølvbryllup. Vi har gode job, dejlige naboer og har i det hele taget et godt liv. Børnene er flyttet hjemmefra og har deres egen hverdag.

 

Men.. ind i mellem føles huset lidt tomt. Her runger ikke længere af høje brøl, når drengene driller hinanden eller har vennerne på besøg. Selvfølgelig kommer drengene hjem af og til, men hverdagen er meget anderledes: Jeg behøver ikke brokke mig over vaskekurven altid er fyldt.

Jeg skal ikke lige bage en kage til klassens time eller køre Stavtrups fodboldhold til kamp hos rivalerne. Køleskabet bliver ikke tømt og den sidste pakke is står stadig i fryseren. Der skal ikke spilles Matador eller laves lektier og vi møder ikke nødvendigvis de nye venner og veninder.

 

’Hotelmutter og Krofatter’ er ladt tilbage i hinandens selskab. Se det er jo ikke så skidt endda.

Vi nyder jo at vi har mere tid til hinanden. Men vi skal vænne os til det, for det var mange år hvor familie fællesskabet var det vigtigste og de tætte relationer til børnene og deres venner prægede vores hverdag. Pludselig er der god tid til at læse en god bog, vi kan følge med i ynglings tv serien selvom den kommer meget sent, vi kan tage på ferie uden for højsæsonen hvor det er billigere,  o.s.v,  o.s.v.

 

Alligevel kan det godt føles lidt tomt. Hunden kommer stadig løbende og logrer glad med halen når vi kommer fra arbejde, men han savner vist også drengene og ligger ofte med snuden dybt begravet i en efterladt fodboldstøvle for bare at få duften af det velkendte tilbage.

Jeg søger samvær med familien og veninderne, Claus tager en tur i MC klubben. Vi drikker en kop te hos naboen og nyder og styrker fællesskaberne mens vi har dem – og vi føler os meget heldige.

 

Godt selskab og samvær er ikke nødvendigvis en selvfølgelighed for alle og her kan I gøre en forskel i hverdagen. Parasollen er stedet hvor vi er parate til at byde alle velkomne.

Der er plads til samvær og nye venskaber. Der er altid nogen at tale med, spille med eller bare være stille med. Det er helt ok, at kigge ind for et kvikt spil terninger eller for at læse avisen.

Det er også fint at nyde en kop kaffe mens man får en fortrolig snak med en af de andre gæster. Middage der indtages sammen med andre smager ligesom af lidt mere og mandag aften er vi pludselig næsten som en familie. Ikke en familie af far, mor og børn, men en familie af mange forskellige mennesker der bare gerne vil spise og være sammen i trygt selskab.

Parasollen er på en gang altid i forandring og alligevel stabil tryghed hvor duften af det velkendte aldrig forsvinder. 

 

Her er plads til forskellighed – med retten til at være sig selv, men ikke sig selv nok.

 

Det er så vigtigt at nye gæster føler sig godt modtaget. En god modtagelse er den sikre vej til nye bekendtskaber og kan for nogen, være det afgørende for at komme ud af ensomhed. Gik det godt første gang er det lettere at komme igen og inden længe kan man være stamgæst.

Vi kender ikke til de ting der foregår i andres liv.  Vi kan ikke løse andres problemer. Men vi kan lytte, vi kan støtte og vi kan være der for hinanden. Ægte sammenhold og fællesskab gør en vigtig forskel i det daglige. Hos os er der hver dag omkring 90-100 personer der deler deres liv med hinanden og bidrager til fællesskabet her i Parasollen. Tak for det alle sammen!!

 

Jeg håber at I alle får en dejligt start på efteråret. Personligt glæder jeg mig til høstfesten den

12. september – det er for mig et af årets højdepunkter her i Parasollens trygge omgivelser.

 

Kærligst Berit

 

Nyhedsbrevet i august

 

Endnu er det sommer,- i skrivende stund en solrig julidag med flere i vente. Men lige rundt om hjørnet venter august og visheden om at sommer på et tidspunkt går på held, og at vi derfor skal nyde hvert øjeblik- hver solskinstime,- hver sommerbrise, -hver sommerdag med en særlig omhu.

Og ikke fordi der er spor i vejen med september og oktober eller for den sags skyld nogen anden af årets mange måneder, - nej, det er bare fordi sommeren som regel er så livsgivende for de fleste og for mange af os ensbetydende med muligheden for at få ladet det indre batteri helt op. Nogen siger det er noget med lyset og varmen.

For mig betyder det mere fælles udeliv med familie og venner, - høsttid i haven, så alle sanser fornøjes, og måske det vigtigste, - at tolerancen til mig selv og andre forandres positivt. Der er simpelthen højere til loftet om sommeren!

August er den sidste måned i sommerkvartalet, lad os nyde den fuldt ud med hinanden,- med dem vi kender og dem vi ikke kender endnu.

 

/ Lea  

 

---

 

Fra bestyrelsen:

 

Så blev det alligevel sommer.

 

Her midt i juli, midt i Tour de France sidder jeg og skriver en hilsen til Livsnerven. Varmen og sommeren er kommet og fryder os med al sin skønhed,og jeg tror det holder ind i august måned. I dag har jeg konstateret, at der bliver både solbær og ribs til mig også, ikke kun til fuglene. Vi plantede dem for to år siden, og de har nydt den våde og kølige forsommer og første del af sommeren, så nu glæder jeg mig til dem.

Og tænk i nat fik vi familieforøgelse. Vores dejlige huskat Jasmin nedkom med to dejlige killinger en lysegrå og en helt rød, og hun ser ud til at blive en rigtig god kattemor. En af vore naboer har sydafrikanske geder, der går 6 geder og 4 kid lige uden for vores køkkenvinduer. Et par nabobørn har fået dværgkaniner, som vi passer nu, medens de holder ferie, SÅ --- der er frodighed, trivsel og livsglæde omkring os, og vi nyder det.

Det er spændende at høre om, og følge jeres BI-projekt, FANTASTISK, at så lille et dyr kan medvirke til utallige plantearters bestøvning ,og dermed forplantning og overlevelse, samtidig med at arbejdsindsatsen gør det muligt med en honningproduktion. Det vidner jo om et fantastisk overskud hos bierne. Jeg glæder mig til at høre, hvor meget honnin,g der er lavet, (smagsprøven til sidste stormøde var rigtig god). Det er vist i august måned, der skal slynges.

Hermed ønsket om i alle har nydt det gode vejr, og fået udbytte af sol, varme og fællesskab ud af jeres investeringer i ture, nærhed åbenhed og frivillighed, og at det fortsætter i August måned.

               

Se det summer af sol over engen,

honningbien vil fylde sin kurv,

og der pusles ved bordet og sengen

af den fattigste sisken og spurv;

og der jubles hele dagen,

men mod kvælden bli´r alting så tyst,

våren synger sin sang det er sagen,

og mit hjerte bli´r voks i mit bryst.

 

Holger Drachmann

 

Hilsen Ingrid Bjergely Christensen

 

Nyhedsbrev juli 2013

 

Da KFUM-KOPPEN løb af stabelen 25.5. var dead-line for bladet for juni overskredet, så derfor med lidt forsinkelse lidt fra dette fantastisk hyggelige arrangement, som jeg nu har haft den glæde at deltage i for 4. gang.

 

KFUM-KOPPEN er jo et arrangement, hvor frivillige, gæster og ansatte fra alle caféerne i landet sætter hinanden stævne og dyster i diverse sportsgrene.  Det hele foregår i KFUM-hallerne i Kolding, hvortil vi som sædvanlig kunne sende en busfuld af sted.

 

Udover de rent sportslige udfordringer, ligger der stor værdi i at mødes med mennesker fra de andre caféer samt at være sammen med dem fra ens egen café på udebane.

 

Forplejningen er gratis og vældig god dagen lang, og i år kunne vi desuden drage hjem med en stor medaljehøst: 2 i guld, 1 i sølv og 3 i bronze. Med guldet fulgte desuden 2 pokaler. Til os alle var der en 2.præmie som heppekor og megafonmanden fik ligeledes en erkendtlighed.

 

Herfra skal lyde en stor tak til alle deltagere, som hver især var med til at gøre dagen til en rigtig god oplevelse.

 

Juli måned er ikke den mest begivenhedsrige i Caféen. Ferien gør sit indtog, og hele byen har en anden stemning de kommende par måneder.

 

Vi er her dog hver dag m.u.a. de 4 weekends, hvor vi ser os nødsaget til at holde lukket:

 

13.+14. juli, 20.+21. juli, 27.+28.juli. 3.+4. august

 

Der spilles stadig petanque mandage kl. 13 og bierne skal tilses hver torsdag kl. ca. 11 (m.u.a. uge 26). Hertil skal alle være velkomne

 

Merete

---

 

Fra bestyrelsen:

 

 

Parasollen er en livsnerve

 

Sent i går aftes tikkede der en sms ind på min mobiltelefon. Det var en varsling fra Falck. ”Der er varslet skybrud med risiko for torden i Hinnerup mellem 13:00 og 23:00 onsdag den 19. juni”. Mens jeg sidder og skriver dette til Parasollens ”Livsnerve” står det ned i stænger udenfor. Nærmest som et skybrud.

 

Det er ikke altid, der bliver varslet inden der kommer skybrud, lynnedslag, skypumper og lignende. Det kommer indimellem uden forvarsel, ud af den blå luft, før man kan nå at forberede sig. Sådan er det i naturen, og sådan kan det også være i menneskelivet.

 

Jeg er lige blevet færdig med at læse en bog af præst, journalist og forfatter Sørine Godtfredsen (bl.a. kendt fra mange debatprogrammer på TV). Den hedder ”At leve med Kierkegaard”

 

Bogen starter med at fortælle om et sådant pludseligt ”lynnedslag” i hendes liv. Det skete i 1996, da hun som sportsjournalist skulle dække de Olympiske lege i Atlanta, USA. Pludselig, som lyn fra en klar himmel oplever hun en fortvivlelse og modløshed, som total overmander hende, mens hun ligger i sin seng på hotelværelset. Det sker samme dag, som hun er ankommet. Den oplevelse glemmer hun aldrig. Den overmander hende totalt, og hun ved faktisk ikke sine levende råd. Hendes Livsnerve bliver Søren Kierkegaard. På det tidspunkt var hun endnu ikke fortrolig med Søren Kierkegaard, men ved at læse nogle af hans bøger, fandt hun ud af, at denne fortvivlelse og personlige krise hun oplevede på hotelværelset ikke måtte ignoreres. Hun kunne ikke bare lade som ingenting og glemme den. Hun var nødt til at se den i øjnene, leve med den og prøve at forstå hvad det var der skete.

 

Måske har du ligesom jeg og mange andre selv oplevet den situation, at man lige pludselig bliver overmandet af fortvivlelse, modløshed og det at miste grebet om sig selv. I sådanne situationer er det vigtigt, at man har en eller anden form for Livsnerve. For Sørine Godtfredsen blev det Kierkegaard. Som bestyrelsesmedlem glæder jeg mig over at Parasollen for nogen kan være en sådan livsnerve. En Parasol kan give beskyttelse både når det regner og når solen er for brændende. Det er klart, at hvis der er tale om et ”skybrud” eller en ”skypumpe” eller et ”Lynnedslag”, er en Parasol ikke nok som livsnerve eller livsline. Men det meste af året og i de fleste livssituationer, tænker jeg at Parasollen er en god beskyttelse både når det regner, og når solen skinner for kraftigt.

 

Til sidst kan jeg meget varmt anbefale bogen som sommerlæsning. Den gør noget ved en.

 

Jeg vil ønske alle en rigtig god sommer og glæde mig over, at der findes en stor og rummelig Parasol i Viby som er en livsnerve for mange mennesker.

 

Sørine Gotfredsen bevæger sig igennem det kierkegaardske univers som en parallelfortælling til hendes egen historie. Ikke kun i forholdet til tænkeren Kierkegaard, men også i forholdet til hans liv og ikke mindst hans forlovelseshistorie med Regine.

 

I 1996 i Atlanta ved de olympiske lege, hvor Sørine er til stede som sportsjournalist, hvor hun oplever den personlige krise, at hun i det euforiske kaos mærker det at miste grebet om sig selv. Hun bliver modløs og oplever den fortvivlelse af eksistentiel art, som Søren Kierkegaard igen og igen på forskellige måder har analyseret og forsøgt at finde en vej ud af.

På det tidspunkt var hun endnu ikke fortrolig med Kierkegaard, men nu måtte hun sande siden hen ved hans hjælp, at vejen ud ikke er at leve videre og gøre som ingenting. Fortvivlelsen måtte ikke ignoreres. Den skulle tværtimod overtages som et dybtliggende eksistensvilkår. Og den erfaring blev dybere i tiden, der fulgte.

 

Lars Østerkjærhus (medlem af bestyrelsen).  

 

Nyhedsbrev juni

 

Sommeren er startet og bierne summer nu lystigt på kirkegården. Vi har i samarbejde med foreningen BISTAD fået etableret 2 bistader for at give vores beskedne bidrag til at mindske risikoen for at honningbien udryddes:

 

Vilde honningbier er forsvundet fra de danske skove
I dag er der ingen vilde honningbier mere. En lille mide - varroamiden- er blevet indslæbt fra Asien. Den suger blod fra bilarverne, gør bierne deforme og svækker dem så de bliver angrebet af virus. Hvis ikke bierne behandles af en biavler, vil de fleste bifamilier dø i løbet af tre år.

 

Der er mangel på bier i Danmark og i de fleste andre lande.
I Danmark har vi kun 1/5 af de bier, der skal til alene for at bestøve rapsmarkerne ordentligt.
Omkring 75% af verdens blomstrende kulturplanter er afhængige af bibestøvning. Det er derfor meget alvorligt, når bibestanden går tilbage globalt. I dag er halvdelen af de biarter, der findes i Nordeuropa, truet på grund af ødelæggelse af redesteder, brug af pesticider, mangel på trækplanter, sygdomme og parasitter.

Folk fra BISTAD vil komme hver torsdag kl 10 og hjælpe os med at tilse og passe bierne. Mød gerne op og deltag, hvis du har lyst. Senere vil der være mulighed for at komme med til BISTADs lokaler på Sumatravej, hvor honningen slynges.  Jeg synes, det er en utrolig meningsfuld opgave at deltage i projekt BISTAD,  og jeg vil gerne takke menighedsrådet for deres velvilje og imødekommenhed, som har gjort det muligt.

I maj nummeret reklamerede jeg for petanquebanen, som Café Parasollen har andel i. Derfor glæder det mig at høre, at flere gæster allerede er i gang med at spille mandag eftermiddag, det er rart at vore faciliteter benyttes.

Med sommeren nærmer sig også ferietiden for ansatte og frivillige. I år ser vi os nødsaget til at lukke caféen følgende week-ends:

 

13.+14.juli

20.+21.juli

27.+28.juli

3.+4.august

 

Christian og Phillip oplyser, at bordtennis og dart holder ferie fra midt juni til midt august – hold øje med opslag i caféen for at se nøjagtige tidspunkter

Håber på en solrig og lun tid for alle de næste par måneder

 

Merete

---

Livsnerven

 

Endelig kom foråret, længe ventet. – Vi har dog kunnet glæde os over at dagene blev længere uden forsinkelse, og den lyse tid er nu en realitet. - 

Der har heldigvis været mange aktiviteter i Cafe Parasollen, her i vinterhalvåret.

I bestyrelsen er det det altid en fornøjelse at være sammen med jer brugere, frivillige og lønnede medarbejdere. – Tak til jer brugere der kommer, at i bakker op omkring ansatte medarbejdere i det daglige og de positive input vi i bestyrelsen for fra jer.

Personlig tror jeg at det er Danmarks bedste Cafe, vi her alle slutter op omkring.

Nu må vi glæde os over at sommeren er på vej og Terrassen i cafeen nu er et attraktiv sted at opholde sig på, mange måneder frem.

Personlig glæder jeg mig til at kan være med på Cafe Parasollen Tema-dag 1. maj.-

 

Vi ved alle, at der er nogle af de mennesker vi er sammen med i det daglige, er nogen der føler, at der netop i dag ikke er noget at glæde sig over. Der for er det væsentlig at vi holder øje med hinanden, taler med dem der har det svært og drager omsorg for dem der ikke føler at det er en god dag netop i dag, og måske dagene fremover.

Vi må huske at sige tak for dagen som er gået, heldigvis har det været en god dag for de fleste, måske os alle netop i dag. –

Sommeren den lyse tid, spreder glæde og godt humør, som vi har lov at dele med hinanden.

 

Tak for dagen, som er omme
for en lang og dejlig dag,
tak for dage, som skal komme
og for dem, der ligger bag.
I det høje lyse fjerne
mødes sangen mild og klar
med den første aftenstjerne
som et kærligt smil til svar.

Marinus Børup

 

Laust Østergaard

 

 

 

---

 

Nyhedsbrev april 2013

 

Så er bøgen sprunget ud, og der er grøde overalt. Ikke mindst vores sansehave forventer vi snart vil tage sin endelige udformning, selvom en have vel altid er ”i forandring” på en eller anden måde.

Som havemand har Café Parasollen ansat Tommy, som jeg gerne vil sikre gode arbejdsforhold og arbejdsro. Derfor frabedes kommentarer og tilråb fra ”tilskuerne” på terrassen.  Spørg evt. i stedet for Tommy, om han har brug for hjælp og fat så skovlen eller lugejernet i stedet for.

Café Parasollen har fået nye officielle postkort, som kan købes for 3 kr pr stk. Kunstneren er Karen Bjørn,  som udstillede i  caféen i december  og hvis maleri, vi har købt. Samme motiv pynter nu også på ”Livsnervens” forside.

I maj fejrer vi som sædvanligt caféens fødselsdag, denne gang er det året før året for den store dag: 19 år d. 18.5.2013. Caféen byder på en kop kaffe og en småkage og samler så ellers kræfterne om en værdig fejring af 20-årsdagen i 2014.

KOPPEN – årets sportsbegivenhed – løber af stabelen d. 25.5.

Om du er deltager i konkurrencerne eller med som hepper – du skal være så hjertelig velkommen til denne fantastiske og hyggelige dag, hvor vi i fælles bus drager fra Viby kl 8 mod Kolding. Det er et heldags arrangement, og vi er først hjemme ved aftenstid.  Hold øje med opslag og tilmelding i caféen.

Jeg vil lige slå et slag for en udendørs aktivitet nemlig petanquebanen, som ligger bag Sognegården. Kugler  kan lånes af interesserede, og der er bænke, som tillader et hvil imellem kampene. Det kunne være sjovt, hvis der kunne blive lidt aktivitet også dér.

Caféen er lukket 1.maj p.g.a. temadag og 25.maj p.g.a. KFUM-KOPPEN

Merete

Kære Parasollen

Livet er en gave, og hver eneste dag en ny begyndelse.

Gå derfor hver dag i møde med håb.

Bær ikke skyggerne fra i går med ind i morgendagens lys.

Så kan du begynde den nye dag hel og ren og være fri til at lægge alt det gode du har,

ind i hver ny dag, du får givet.

Livet er smukt når det leves med kærlig tanke til sin næste.

Venlig Hilsen

Hillebert Christensen

 

---

 

Nyhedsbrevet februar 2013

I skrivende stund ligger sneen smukt og for nogle besværligt over vort land.

Dagen er dog tiltaget med knap 1 time, så vi går mod lysere tider. Sneen i sig selv bidrager faktisk også til at mindske mørket og i det hele taget synes jeg, at det er dejligt med de skiftende årstider, som alle har værdi i sig selv.

Februar - og vi skal slå katten af tønden. Støtteforeningen står som sædvanligt for fastelavnsarrangement, så hold øje med opslag i caféen og mød op d. 11.2. til denne hyggelige begivenhed.

Onsdag d. 20.2. afholder vi stormøde for gæster og bestyrelsesmedlemmer, og hvor ansatte også vil være til stede. Jeg vil gerne opfordre til at benytte postkassen i caféen, hvis der er emner, der ønskes taget op., ellers sig det til en ansat.

Ris og ros er velkomment – noget kan ændres, andet kan ikke, men så kan man i hvert fald få en forklaring på hvorfor tingene er som de er.

På opslagstavlen hænger nu kalender for de arrangementer i 2013, der er kendte – ret til ændringer forbeholdes – sæt kryds i din egen kalender og hold øje med opslag i caféen.

Et arrangement, som ligger lidt ude i fremtiden er den årlige KFUM-Kop, som vi atter i år regner med at kunne samle en busfuld frivillige, gæster og ansatte til. Hvis du ikke tidligere har deltaget, så er det en anbefalelsesværdigt arrangement hvad enten du dyster i én af sportsgrenene eller er med som hepper.

 

Merete

 

--

Fra bestyrelsen:

 

Brr….

 

Så er det godt nok blevet mere end almindeligt koldt.

Jeg fryser – men tager den varme jakke på og så går det.

Jeg kigger ind på parasollen og drikker en kop kaffe og får mig en lille snak med de andre gæster. Er jeg hjemme går jeg ind til min søde nabo og spiller et spil yatzy mens vi hyggesnakker og lader stemning og stearinlys varme os.

 

Sådan er det for de fleste af os danskere. Vi hygger os og trækker indenfor i varmen.

 

Men for nogle er kulden ekstra hård.

For de hjemløse der går på gader og stræder bruges hver dag på overlevelse og kampen for at finde et sted at overnatte.

Når kulden bider, er der ikke altid en varm seng at krybe i – og heller ikke en ulden trøje at trække over de kolde arme.

I Aarhus er der ca. 600 hjemløse og de lever et udsat liv. Uden beskyttelse mod sne, kulde, regn og uden at have et fast sted at tilberede deres måltider, der er desuden mange hjemløse der er udsatte for tyveri for vold og andre overgreb.

Hjemløse er mennesker lige som alle andre, og derfor bør vi møde dem med samme respekt som vi møder hinanden. Jeg undrer mig over at vi har så lidt plads i vores ellers fantastiske samfund til de få der ellers ikke forlanger så meget af os andre.

 

Jeg vil bede dig tage mod alle der kommer her i Parasollen med åbent sind.

Jeg håber I nyder at vi har hinanden og et varmt sted at nyde fællesskabet og den gode mad.

Jeg ønsker jer alle en tålelig vinter med gode oplevelser og glimt at forår hvor end I måtte opholde jer.


I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.
Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger, -
giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! - hver blomst udspringer.
Giv tid! og livets træ bli'r grønt,
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.
Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid, og bi på herrens stund,
- hans skønhedsrige kommer.


BS Ingemann

 

 

De kærligste hilsner til jer alle sammen J

 

Berit

 

 

Nyhedsbrevet januar 2013

 

Så er et nyt år startet, og det er altid med en vis spænding, at man står ved indgangen til et sådan – hvad vil det bringe af godt og mindre godt?

Tak for 2012 – og velkommen til 2013.

I november måned havde vi stormøde og i den forbindelse satte vi gang i en tilfredshedsundersøgelse blandt vore gæster i caféen. Vi er glade for tilbagemeldingerne og har i første omgang fået fremstillet søjlediagrammer over tilfredshedsgraden – se opslagstavlen i caféen og på hjemmesiden.

Desuden er der ris og ros samt gode råd - det vil vi samle op på snarest og give jer en tilbagemelding på.

Og tak for det – vi vil rigtig gerne have at I bruger postkassen til at fremkomme med jeres mening

Allerede nu kan jeg kommentere visse problemstillinger, som blev rejst på mødet:

Man savner en velfungerende PC i caféen. En ny er nu indkøbt for §18 midler – og installeres snarest, hvis dette ikke allerede er gjort. Der vil stadig være spærring på visse sider, idet vi skal kunne lægge navn og rygte til, så det kun er lovlige sider, der downloades i caféen.

Nogle gæster tager selv kaffe i stedet for at vente til personalet skænker: som udgangspunkt er det personalet, der skænker, i travle perioder kan det være en hjælp, hvis gæsten selv gør det efter aftale med en medarbejder. – Og så vil vi gerne undskylde, hvis der er blevet talt unødigt hårdt til en gæst, vi sætter en god og sober omgangstone højt på listen over værdier i caféen – det gælder selvfølgelig hele vejen rundt.

Der er et forslag om små træborde til terassen.  3 af denne slags var bestilt hjem, men desværre meldte firmaet alt udsolgt, så det er stadig et ønske, som vi deler med gæsterne.

Den gamle markise har små huller, som man mærker til, når det regner.  Vi vil gerne høre mere om problemets omfang, inden vi foretager os yderligere, det det har værdi, at det er den markise, som også hang på Skanderborgvej, som stadig er i brug.

 

Merete

 

---

 

Fra bestyrelsen:

 

Forskellighed gør stærk.

 

GODT NYTÅR 2013 – det er underlig at sige et nyt årstal, det lyder lidt fremmed, lidt ukendt. Vi kan på den ene side glæde os og se frem til oplevelser vi ved kommer i årets løb, måske frygter vi også lidt, hvad det kan bringe os, som vi ikke så gerne vil have.

Det gamle var vi trygge ved, som et par godt udtrådte sko vore fødder føler sig hjemme i, - og nu skal vi så give slip og træde nye spor. Vi skal gøre det hver især i vores liv, sammen i vores familie, men også sammen i Café Parasollen.

Der tales meget om ensomhed i dagens Danmark, og sandt er det, at det er rigtig svært når man føler sig ensom og alene. Der kan være mange årsager dertil: fysisk eller psykisk sygdom, tab af familie og venner, tab af job, pension, social udstødelse m.m.

Kronprinsesse Mary taler så stærkt om dette, og at det rammer alle, men også, at der er en vej ud af det. Vi skal være der for hinanden, give plads til forskelligheden, så den enkelte kan føle sig værdifuld og elsket, som den man er.

Med glæde og taknemmelighed tænker jeg på Café Parasollen, og de år jeg var en del af det daglige fællesskab, fordi hver enkelt giver plads til en anden så bliver dagen, året, livet rigere for alle.

Med et vers fra Højskolesangbogens nr78 Menneske din egen magt af Lars Busk Sørensen:

 

Ingen træffer livets Gud

mellem fjerne stjerneskud

Han er Gud blandt mænd og kvinder,

der hvor han hver morgen finder

redskab for sin kærlighed

 

-  vil jeg ønske jer alle gæster og medarbejdere et rigtig godt nyt år, hvor der arbejdes på den fælles glæde, så livet bliver rigere og sorger til at bære.

 

Ingrid Bjergely Christensen

 

---

 

Nyhedsbrevet - december 2012

 

Hold øje med opslag i caféen og sæt kryds i kalenderen. I december er der julestue d.1.12. kl  11-15.30  (ændret tidspunkt i forhold til kirkebladet) med salg af gode, hjemmelavede ting, amerikansk  lotteri, og  køb af  kaffe og æbleskiver samt franskbrød med ost  – obs. at der ikke sælges vanlig lørdagsmenu denne dag.

D.1.12. starter tilmeldingen til juleaften. Tilmeldingen er bindende, og det koster 100 kr. for hele arrangementet.  Juleaften fejres efter traditionerne med gudstjeneste kl. 16.30, derefter julemiddag i caféen, dans om juletræet og gaver til alle deltagere.

 D. 12.12. holder præsterne deres traditionsrige arrangement, som starter i Viby Kirke med gudstjeneste kl 14 og fortsætter i caféen til kl. 15.30 med uddeling af godtepose, æbleskiver og kaffe. Forplejningen er under betingelse af, at man deltager i arrangementet.

Frivillige og ansatte vil gøre deres bedste for at der skabes en god julestemning i caféen, og vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

 

Merete

 

---

 

Fra Bestyrelsen

Sidst jeg skrev til livsnerven var det forår, hvor lyset var på vej tilbage og ved at få overtaget over mørket. Nu har mørket igen fået overtaget. Dagene er igen blevet længere, og mørket tager til. Det er blevet november. Det er koldt og mørkt. Men det er også tiden for at synge Thorkild Bjørnvigs salme fra 1959 (den kolde krigs tid):

    

     ”Mørk er november og løvfaldet slut

     Vandet begynder at fryse,

     Lyset fra solen og blomsterne brudt

     Da må vort hjerte selv lyse.

     Synge vil vi, legen er magt,

     Mer end beregning, forstand og foragt

     Værn mod det sorte og tomme.

     Om der svæver dødelig dræ (radioaktivt nedfald),

     Vil vi dog elske – og plante et træ:

     Frugter kan uspået (uventet) komme” (Thorkild Bjørnvig, 1959)

 

Sangen rummer en knugende stemning. Verden er blevet koldere at leve i – selv om isen smelter. Mennesket er ikke blot en trussel mod sig selv. Det er en trussel mod selve skaberværket. Vi er i færd med at afskære os fra vores ophav. På vej til at lægge jorden øde. Solens lys er blevet formørket (lige netop i skrivende stund er der en total solformørkelse i nord-Australien).

Men når forbindelsen til solens lys er brudt, hvorfra må lyset så komme? Bjørnvigs svar er: fra hjertet! Det sker ifølge Bjørnvig ved at samle sig om det musiske: I sangen og legen får vi styrke til at bekæmpe de livstruende magter der vil lægge verden øde. Derfor: lad os bruge tiden på at synge og lege.

Luther blevet engang spurgt: Hvad vil du gøre hvis jorden gik under i morgen? ”Så ville jeg plante et træ i dag”, svarede han. Håbet skal holdes i live, for så længe der er liv, er der håb – og så længe der er håb er der liv. Og pludselig kan det uventede ske: ”frugter kan uspået komme”. (Kilde: sanghåndbogen 2006).

 

     ”Uden håb og uden Gud,

     lar vi døden råde.

     Tro og håb og Kærlighed

     får vi kun af nåde.

     Tro og håb og Kærlighed

     får vi kun af nåde” (Johannes Møllehave 1985)

 

Med håbet om lys i mørket og en god dag i morgen.

 

Lars Østerkjærhus, bestyrelsesmedlem

---

 

Efteråret og den mørke tid er nu en realitet. December, januar og februar er vintermånederne vi er på vej ind i. Hvad gør vi så for at vi fortsat kan se de lyse sider af hverdagen.

Vi rykker tættere sammen og hygger os med levende lys og en ekstra kop varmt at nippe til.

Bybilledet er forvandlet med masser af lys og pynt, der bebuder at julehøjtiden er nær forestående.

Der er mange glæder selv om dagene er korte, det vigtig at vi netop har fokus på de positive og lyse sider også nu her op til jul. –

Når dagene igen efter jul begynder at længes, kan vi begynde at frem mod den lyse tid.

Lad os nu se frem til at julen er på vej, og vi igen må have lov at fejre at Jesus blev født julenat,

for at alle som tager imod denne gave, er en del af Guds frelses plan.

Et vers fra Grundtvigs efterårs salme: ”Nu falmer skoven ----”:

 

Da over os det hele år

sin fred han lyser gerne,

og efter vinter kommer vår

med sommer, korn og kerne.

 

Laust

--

Nyhedsbrevet  - november 2012

 

 

Sensommervise

 Æbler lyser rødt på træernes grene, høsten går ind.

Går igennem skoven ganske alene, stille i sind.

Gyldne farver og sensommerbrise fylder hjertet med vemodig musik

- går og nynner en sensommervise fjernt fra byens larmende trafik.

Det er blevet oktober, og vi er godt på vej ind i efteråret, men heldigvis ser vi stadig tegn fra den forgangne sommer lidt endnu.

Som de fleste nok har lagt mærke til, har vi fået menukort rundt omkring på bordene i caféen. Udover at oplyse om, hvad man kan købe af mad og drikke og til hvilken pris, har vi på bagsiden skrevet om, hvem man møder bag disken og lidt om vore værdier:

Velkommen til café Parasollen, som er café og spisested. Vi der arbejder frivilligt her er en blandet flok – både hvad angår alder, baggrund og livserfaring. Nogle har tilværelsen behandlet godt, andre har haft lidt mere modgang end de fleste, såsom alvorlige fysiske skader, en svær opvækst, psykiske problemer eller måske et massivt alkoholforbrug, vi beder dig have forståelse for det. Vi vil gerne snakke, så gør endelig brug af den store meget blandede erfaring, medarbejderne har. Vi lytter meget gerne.

Du må også gerne læse dagens avis, låne computeren, spille et spil eller se de forskellige blade, opslag og brochurer, vi har rundt om i caféen.

Vi har det tilfælles, at vi ønske at skabe en café, hvor der er plads til mangfoldighed. Velkommen til et sted, hvor det handler om mennesker”

I oktober afholdes Sindets Dag d. 10.10. kl. 14-17 i Viby Centret. Vi har en stand dér og rådmand Hans Halvorsen holder åbningstalen, skuespiller Lotte Andersen taler om selvmordstruede og Morten Benjamin fra X-faktor kommer og synger. Kig over.

Merete

---

 

Fra bestyrelsen

 

MATADOR OG  ”PARASOLLEN”

 

Søren Kierkegaard spørger: Hvad vil det sige at være menneske? Det vil sige, at leve sit liv i en spænding mellem Mads Skjern og Ingeborgs livssyn. Det vil sige, at leve i en spænding mellemlivssynet i Damernes Magasin og forretningen på den anden side af gaden.

 

Roland Risvig skriver i en kronik Kristeligt Dagblad: ”Til tjeneste”, siger de i Damernes Magasin. Men hvad vil det sige at være til tjeneste? De ansatte er mest optaget af at være til tjeneste for de ”rigtige”, det vil sige de fine. Hvorimod de ”forkerte”, Korsbæks underklasse, må stille sig bagest i køen og skubbes til side, når fru konsulinde kommer ind for at handle. Til tjeneste er i Damernes Magasin at være der for dem, der kan tjenes på, og som derfor snobbes for . Arnesen og Schwann bliver karikaturer af, hvad det vil sige at tjene og være til tjeneste.”

Kristendommen siger:” For Gud er vi alle lige”. Hos Arnesen og Schwann er nogle mere lige end andre.

Hvad ville der ske, hvis det var livssynet i Cafe Parasollen? Der ville ske det det at vi måtte lukke, som Damernes Magasin måtte lukke.

 

Ellen får sin hest af Mads Skjern fordi hun har gjort sig fortjent til den, Daniel får sin hest af Kathri, fordi  Kahtrine ser på ham med kærlighed.

Hvad ville der ske, hvis Mads Skjerns livssyn var det fremherskende i Parasollen? Hvis Cafeens gæster skulle gøre sig fortjent til opmærksomhed og omsorg. Vi ville i givet fald ikke have nogen eksistensberettigelse.

 

Takket være Ingeborg har Mads Skjern alt. Man sidder med en fornemmelse af, at uden Ingeborg ville Mads gå til grunde. Mads Skjerns broder Kresten siger : ”Mads, du, som beder til Gud, jeg håber, du husker at sige tak for Ingeborg”.

 

Husker vi at sige tak?

 

Knud Nielsen

 

---


Nyhedsbrevet - september 2012

 

Nu er det igen blevet min tur til at skrive et lille indlæg til Livsnerven.

Nu er sommeren ved at være slut og vi går ind i efteråret og den mørke tid i møde.

Jeg har haft en god sommer og været meget med min familie i Bønnerup, i vores sommerhus.

Sommerferien har været lidt anderledes og til stor glæde for mig, da jeg er meget sportsinteresseret, for hvor har der været meget sport i fjernsynet og da der nogle gange har været langt mellem solskinstimerne, har jeg set en hel del sport.

I september, hvor jeg og min familie flytter hjem til Viby igen, vil jeg atter være mere i Parasollen, og vi skal i gang igen med forskellige aktiviteter., bla. en spilleeftermiddag om måneden hvor vi spiller om en middag til den der vinder, og jeg vil gerne understrege at det er spil som i gerne vil spille og ikke kun 30 ned, er der andre ønsker, kan I enten sige det til Jens eller jeg, (Flemming), eller skrive en seddel og komme den i forslagskassen, det gælder også hvis der er andre ting, som I synes at Parasollens Venner skal tage sig af, vi ser seriøst på alle forslag der kommer til os. Jeg vil også lige nævne at der stadig er fredagsfamilie den 2. fredag i hver måned, nu bliver det igen holdt i salen lige ved siden af os.

Den blev holdt i Parasollen da der blev bygget om, og jeg synes det var meget hyggeligt da nogle af jer deltog i det, jeg kan sige at det bl.a. er Hillebert og jeg (Flemming), der står for det i september. Har I lyst, begynder det fredag kl. 18,. mad, kaffe/the og kage koster 40 kr. Ingen tilmelding.  Det var lidt fra mig. Glæder mig til at se jer igen.  

                     

Mange hilsner Flemming…

 

Kære alle

 

I denne måned er det Klaus Astrup, som har skrevet ”mit” indlæg.  Jeg vil kun tilføje, at caféen jo holder høstfest for gæster, frivillige og ansatte d. 13.sepember

 

Merete

 

Sensommer/september hilsen

Septembers himmel er så blå,

dens skyer lyser hvide,

og lydt vi hører lærken slå som før ved forårstide.

Den unge rug af mulden gror med grønne lyse klinger,

 med storken længst af lande fór med sol på sine vinger.

 

Således skriver Alex Garff i en dejlig sensommersang fra 1949, og det gælder vel også den dag i dag. Selv om vi lige har sagt farvel til sommeren er livet en dejlig gave, specielt her i Danmark, hvor der er stille og rolig med ingen krig og ufred. Hvad kan man ønsker sig mere, måske er der noget vi ikke er helt tilfredse med, men det ene er godt tilfreds med, kan virke utilfredsstillende for en anden og omvendt fra genparten.

Her på vores lille Parasol er vi alle velkommen, for under dens skygge er der ly for hvad vi har brug for. Det kan være både hygge, sult, sociale problemer, samtaler med andre  mennesker, eller måske helt andre ting, der kan gøre hverdagen lidt træg at komme igennem, men lad os hjælpe hinanden med at få det bedste ud af tiden og livet, som hvad vores Gud og skaber har givet os her på denne lille klode.

Nu da vi ser, efteråret nærmer sig, er der jo også glæde ved at skal høste året frugt for at, vi kan blive mætte med sult og slukke vores tørst. I andre lande kan der være tørke og måske har høsten slået fejl, her kan der måske komme hjælp fra andre, der har overflod. Inden længe er det igen tid til at se frem til foråret og det hele starter igen med samme cyklus med de 4 årstider.

 

Sidste vers lyder således:

 

At flyve som et forårsfrø for sommerblomst

at blive er kun at visne for at dø, kan ingen frugt du give.

Hvis modenhedens milde magt  at livet selv du lærte, 

da slår bag falmet rosendragt dit røde hybenhjerte.

Hermed denne lille efterårshilsen, med ønsket alt godt til Jer alle, der har søgt ly under ”Parasollen”

 

Munter hilsen fra:   Klaus

 

--

 

Nyhedsbrev august

 

I august starter mange aktiviteter op igen: dart, bordtennis og zumba – se opslag i caféen.

Om tirsdagen vil Jens Tvi forestå petanque-spil, mød frisk op og få både frisk luft og motion.

Af arrangementer kan nævnes DHL-stafetten d. 21.8., hvor vi opfordrer gæster og frivillige til at gå med på en 5 km´s  travetur i skoven og derefter samles om madkurven i Mindeparken. Det er et rigtig hyggeligt arrangement, som vi nu deltager i for 3.år i træk – se opslag i caféen.

Jens vil træne med interesserede til DHL hver torsdag kl. 13, distancen kan gås af de fleste, da vi venter på hinanden, men det er altid godt at få lidt km i benene inden.

Dagen efter d.22.8. - er der Brugernes Bazar – se opslag i caféen.

Øvrige arrangementer; se aktivitetskalenderen.

Jeg vil gerne bruge lidt spalteplads på en pæn henstilling/et surt opstød: Lad være med at bruge vores sansehave som affaldsplads!!!

Det er da utroligt, at nogen kan finde på blot at smide affald ud fra terassen – der står affaldsspande og askebægre flere steder i og uden for caféen, som man bør benytte, lad os hjælpes med at holde vore omgivelser pæne til fælles glæde.

 

Merete

 

 

Til Sommeren

 

En sommerfugl flyver gennem byen

Det tager nok flere timer og den kan ikke tillade sig at svede

Så vi andre må ikke klage

 

På torvet står der et mægtigt tær, en skygge så fed og kold som en blåhval

Men så langt når jeg nok aldrig

Jeg sidder ved et af de små borde i udkanten og har drukket et stort glas iskold limonade

 

Fire isterninger ligger tilbage i glasset

Selvom jeg på forhånd har tabt gir jeg mig til at rafle i solen

For at vise at mennesket er ukueligt

 

Benny Andersen, Under begge øjne, 1978

 

Opslagstavle

Café Parasollen 

tlf.nr.: 86117703.

Mellem kl 9 og 9.30 tager vi ikke telefonen, da vi drikker morgenkaffe med vores frivillige medarbejdere og planlægger dagens arbejde.

 

Cookie-politik for Café Parasollen 2018

 

Ekstern personalepolitik for Café Parasollen 2018

 

 

Facebook

 

Mail adresse til Cafe Parasollen

 

mail@cafe-parasollen.dk

 

Prisliste gældende fra 1/1-18

 

 

Aktivitetskalender

Her finder du aktivitetskalenderen

 

 

 

Menuplan uge 29 2018

 

Man 16/7 Karbonader m/kartofler & stuvede grøntsager.

 

Tirs 17/7 Høns i asparges m/kartofler.

 

Ons 18/7 Medisterpølse m/kartofler & stuvede grøntsager.

 

Tors 19/7 Indbagt laks m/kartofler, sovs & grøntsager.

 

Fre 20/7 Boller i karry m/ris & grøntsager.

 

Lør 21/7 Caféen er lukket.

 

Søn 22/7 Caféen er lukket. (Café Parasollen holder søndagslukket i juli måned.)

Menuplan Uge 30 2018

 

Man 23/7 Fiskefilet m/kartofler, smørsovs (m/persille) & grøntsager

 

Tirs 24/7 Svensk pølseret m/agurkesalat.

 

Ons 25/7 Kylling m/kartofler, rodfrugter & kold kryddersovs.

 

Tors 26/7 Buffet.

 

Fre 27/7 Millionbøf m/kartofler & rødbeder.

 

Lør 28/7 Caféen er lukket.

 

Søn 29/7 Caféen er lukket. (Café Parasollen holder søndagslukket i juli måned.)

Menuplan Uge 31 2018

 

Mand 30/7 Skinkesnitzel m/brasede kartofler, smørsovs & ærter.

Tirs 31/7 Frikadeller m/kartofler & sovs.

 

Ons 1/8 Forloren hare m/kartofler, sovs & surt.

 

Tors 2/8 Kylling i karry m/kartofler & ris.

 

Fre 3/8 Paneret flæsk m/kartofler & persillesovs.

 

Lør 4/8 Caféen er lukket.

 

Søn 5/8 Nakkesteg stegt som vildt m/kartofler, sovs & surt.